onsdag, december 15, 2010

(v) vill ha minoritetsbordläggning av datalagringen

Smart tänkt av Vänsterpartiet, de kommer lägga fram förslag om minoritetsbordläggning av datalagringen imorgon. Det kan nog funka, då slipper vi datalagringen i ytterligare ett år i alla fall:
"Sverige skulle kunna vara ett av de länder som driver kritiken mot datalagringen. Vi skulle kunna hänvisa till att vi är bundna av Europakonventionen om mänskliga rättigheter lika mycket som av EU:s direktiv. Vi skulle till att börja med kunna skjuta på genomförandet – och precis det kommer vi att föreslå i riksdagen.

Tvånget att lagra trafikdata skulle begränsa flera av grundlagens fri- och rättigheter. Det finns ett särskilt skydd i regeringsformen för att riksdagen inte lättvindigt ska kunna godkänna denna typ av lagförslag.

Vi kommer, med stöd av grundlagen, att begära en så kallad minoritetsbordläggning. Det betyder att beslutet skjuts upp i ett år, om inte fem sjättedelar av riksdagen är beredda att godkänna regeringens förslag omedelbart."
Förhoppningsvis hinner motståndet formera sig så att vi kan få en FRA-liknande storm igen. Det blev ju så delvis tack vare en minoritetsbordläggning.

Aftonbladet - Nu stoppar vi datalagringen

6 kommentarer:

Tor sa...

Som jag förstår det krävs enligt lagen att datalagringen är en inskränkning av informationsfriheten (som innebär att vara "gentemot det allmänna tillförsäkrad" friheten "att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden") för att en minoritetsbordläggning ska vara möjlig. Det är konstitutionsutskottet som gör den prövningen. Jag undrar om man verkligen kan vara säker på att de skulle bedöma att det handlar om en frihetsinskränkning av ovanstående typ. Jag hoppas att så är fallet, men jag är inte helt övertygad.

Jakob sa...

Datalagringsdirektivet är definitivt en fråga som ligger inom ramen för att minoritetsbordläggning kan användas. Man kan här jämföra med de lagförslag på senare år, där instrumentet utnyttjats: förebyggande teleavlyssning, rumsavlyssning och FRA-lagen.

Om v och mp gör gemensam sak behövs ytterligare 15 ledamöter som antingen stöder bordläggningen eller som lägger ned sina röster. Jag kan rent spontant se drygt en handfull i det borgerliga lägret, men det finns förmodligen flera. Detta är i grunden en S-fråga, men med tanke på hur partiet ser ut nu vete sjutton om Mona kan upprätthålla någon voteringsdisciplin. SD har jag ingen aning om hur de ställer sig, men de är ju inte direkt förtjusta i allt dumt som kommer från EU-håll.

Det som grumlar bilden är bara den överhängande risken för att EU ålägger Sverige dryga vitesbelopp. Så denna gång kanske civilkuraget har ett pris i mer än en betydelse.

Niklas sa...

Det vore ju även bra om ni i Centerpartiet som ändå sitter i regering också faktiskt lobbar för att inte införa direktivet, snarare än att dra lösaktiga citat från medeltiden.

Riksdagen har allt att säga till om, oavsett vad Bodström/Ask/EU påstår!

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Niklas - Haha, härlig referens till Biskop Brask (eller Bratt som han hette senast).

Och visst har du rätt i det. Jag tror också att ett sådnat arbete pågår, men som de duktiga medlpre (c) nu är så bråkar man inte externt med regeringen.

@Tor och Jakob - Tack för era kommentarer. Jag är själv inte så insatt i just minoritetsbordläggningar till vardags, så jag är tacksam för all information ni delar med er av.

Jakob sa...

Mannen med det medeltida citatet skrev igår kväll på sin blogg: "Vi har hela tiden räknat med att det blir minoritetsbordläggning." (sista meningen i en lång kommentar)

Som av en händelse kommer visst julen att braska i år.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Ahh, tack för tipset Jakob!