tisdag, november 28, 2006

Skatt på allt!

Nu har Copyswedes Danska motsvarighet beslutat sig för att införa "kassettavgift" på flashminnen. (Vad Copyswede är, berättade jag för ett tag sedan.) Detta läser jag hos Ramus på Copyriot.

Snart finns det ingenting som undgår skattetrycket.

Det stora problemet är inte att upphovsmän (och kvinnor) får betalt för sina verk. Det är att man utgår från att folk piratkopierar till och från olika lageringsmedia och man anser sig därför vara tvungen att ta ut en punktskatt i form av kassettavgiften på allt som kan användas till piratkopiering. Alla får alltså betala en straffskatt eftersom vissa troligtvis begår brott. Det är ungefär lika logiskt som att straffbeskatta alla cyklar eftersom folk kan begå brott med dem, exempelvis genom att cykla mot rött.

Istället för piratkopierade musik kan man ju stoppa in Firefox och andra smidiga program så att du kan ha med dig hela ditt kontor i fickan. Jag blev just väldigt sugen på att skaffa mig ett USB-minne och det är väl säkrast att göra det innan priserna fördubblas.

Inga kommentarer: