måndag, december 11, 2006

Mycket snack... och faktiskt lite handling

Den nya regeringen har fått utstå massiv kritik för sin jämstälhetsprofil. Exempelvis den nya ambitionen att endast anställa och utnämna bara den person som är bäst lämpad för jobbet. De säger helt enkelt nej till kvotering, endast kompetensen ska avgöra vem som blir utvald.

Centerpartiet visar ni att man inte bara snackar om jämställdhet, men gör något också.

Av alla politiska partier har Centerpartiet störst andel kvinnliga ordföranden i kommunstyrelserna runt om i landet. I nästan 1/3 av alla Centerledda kommuner är personen med mest makt en kvinna.

Den bästa jämställdheten får man inte om alla religioner, etniciteter och HBT-personer kvoteras in i lika stora mängder som de har andelar i befolkningen, den får man om man låter kompetensen styra sina val. Alla individer har något att tillföra, men kanske inte på alla platser. Ser man till kompetensen så kommer även kvinnor bli valda, men kanske inte till exakt 50%, det kan till och med bli fler. Men då det vanliga är att män har varit dominerande på positioner med makt så kommer det ta lite tid, men vi är på god väg. Centerpartiet har lyckats hitta och utbilda en stor andel kvinnor som vill sitta på maktpositioner, vi får bara hoppas att andra partier också ser till den kunskap alla har och tar den tillvara.

Linander skrev bra om kvotering häromdagen.

Inga kommentarer: