fredag, februari 22, 2008

Sjunkande standard på Odells förslag

Mats Odell har tidigare försökt att ge sig på de hämmande reglerade hyrorna i vår nuvarande hyressättningsystem. Det har gått sådär.

Hans senaste förslag går dock i helt motsatt riktning, för nu vill Mats Odell lägga sig i hyressättningen ännu mer. Detta genom att lagstifta och reglera om att boende ska ha rätt att variera sin egen standard och därmed sin hyra. (Nyhet från Ekot.)

Som exempel lyfter Odell upp studenter, som i de flesta fall har som mål att hålla nere hyreskostnaden, då deras inkomster ofta är väldigt låga. De ska kunna sänka standarden genom att välja bort allt utom vatten och värme, i princip.

Tanken är god, men det är ett puckat förslag av två skäl:

1. Man kan inte förvänta sig att ett bostadsbolag ska kunna ändra exempelvis "materialstandard" som tillval. Ska jag exempelvis kunna kräva att byta ut mitt parkettgolv i vardagsrummet mot en gummimatta, bara för att kunna sänka min hyra med 150 kronor? Vad händer om nästa hyresgäst vill ha parkettgolv igen? Vilket bostadsbolag skulle ha råd emd de kostnaderna, utan at höja hyrorna för alla boende kraftigt?

2. Regeringen ska inte sätta hyrorna på alla hyreslägeheter i hela landet, det är bara ren idiot. Nu försöker Mats Odell vara tydlig med att politikerna inte ska lägga sig i hur stora hyressänkningarna ska vara, det ska "parterna på hyresmarknaden kunna ta fram". Men alla som har lite erfarenhet av politik vet nog att politikerna kommer att stifta nya lagar, om inte sänkningarna blir ungefär på den nivå de har tänkt sig. Och vips, så är vi inne i en ond spiral med regerings-satta hyror i hela landet.

Hyrorna i Sala Backe ska inte bestämmas från Regeringskansliet. Punkt.

Problemet med Odells förslag är att det angriper fel problem. Han tycker att hyrorna är för höga och att de borde kunna sänkas, genom att sänka standarden i lägenheterna. Problemet är snarare att hyrorna är för höga genom att det är brist på bostäder i många delar av landet. Och hur angriper man det problemet lättast? Inte är det genom fler politiska prisregleringar, utan motsatsen.

Vi har skapat vårt välstånd och överflödet i väst-världen tack vare en fri marknad, inte genom statliga regleringar. En av de saker vi fortfarande har brist på i Sverige är bostäder där folk vill bo, och som av en händelse är bostadsmarknaden ett av de få områden där vi fortfarande har en statligt sanktionerad prisreglering kvar. Någon som ser sambandet?

Inför marknadshyror
Friare hyressättning, genom en avskaffad prisreglering, skulle ge en kraftig boost till byggandet och öka konkurrensen. Därmed skulle man också slippa problem med exempelvis onaturligt stora vinster i kommunala bostadsbolag som två av mina forna kollegor från Hyresgästföreningen skriver om i VLT idag.

Det är dessutom kul att se Hans-Göran tillbaka på jobbet. Ta det lugnt nu Hans-Göran!

1 kommentar:

Georg sa...

"En av de saker vi fortfarande har brist på i Sverige är bostäder där folk vill bo, och som av en händelse är bostadsmarknaden ett av de få områden där vi fortfarande har en statligt sanktionerad prisreglering kvar. Någon som ser sambandet?"

Men du, vilket ansvar har egentligen bostadsrättsmarknaden för att det är bostadsbrist? Och hur "reglerad" är den?