lördag, juli 16, 2011

Europeisk datalagring i Sverige - viktigare än biologisk mångfald?

En lite sen kommentar/länkdump om den diskussion om EU:s massavlyssning-direktiv om  Datalagring som förts de senaste veckorna. Speciellt då i anslutning till Centerpartiets hårdnackade försvar för att få skjuta av vargar, men inte alls samma engagemang för skydda medborgarnas integritet. (Läs det jag själv skrivit om Datalagringen tidigare.)


Emil Isberg har lyft frågan på ett föredömligt sätt i två inlägg:
Centerpartiet väljer helst själva när EU-regler ska följas
"Så Centerpartiet anser å ena sidan att biologisk mångfald är nationellt intresse där EUs regler inte ska gälla samtidigt som de å andra sidan anser att generell övervakning av samtliga svenska medborgare ska tvingas igenom med hänvisning till att det är EU-lag.  Så Centerpartiet väljer mellan att försvara en ”djupt ideologisk fråga för Centerpartiet” och frågan om fortsatt licensjakt på varg, och väljer vargjakten?"

samt:

Johan Linander svarar på min kritik: ”Därför faller ditt resonemang”
"Både när det gäller datalagringsdirektivet och vargfrågan väljer Centerpartiet att försvara det som är minst ideologiskt överenstämmande. Det som minst stämmer med det förtroende som Centerpartiets folkvalda har fått från allmänheten. Om man ska försvara något borde man åtminstone följa det som är ideologiskt riktigt. Rättsperspektivets tolkning får därmed komma i andra hand."
Erik Rosén på Nyheter 24 - "Lägger gärna 30 miljoner på att vänta"
"Från flera av de svenska politikerna hörs att det är meningslöst och dyrt, oansvarigt och onödigt. För mig är det fortfarande obegripligt att man så lättvindigt - med en uppgiven axelryckning - är beredd att införa ett direktiv de flesta tidigare har varit helt emot eller djupt kritiska till. På vänstersidan och inom borgerligheten.
[...]
Vi betalar böter med ett leende för vi tänker utnyttja bordläggningstiden till att förändra direktivets innehåll. Detta är ett sätt vi gärna använder skattepengar på. Så borde svaret från regering och riksdag låtit."

Maria Ferm - Regeringen tar strid för att få skjuta varg istället för att värna medborgerliga rättigheter
"Det jag mest av allt inte förstår är dock hur Sveriges regering kan prioritera att ta strid i EU för att få jaga varg snarare än att värna människors rätt att kunna kommunicera utan att riskera att den lagras och missbrukas till följd av EU:s trafikdatalagringsdirektiv."
Anna Troberg - Vi ska hjälpa politikerna att grow some cojones
"Någon gång i mars 2012 kommer de svenska riksdagsledamöterna att stå inför valet att implementera eller att inte implementera datalagringsdirektivet. Frågan är vad de kommer att värdera högst: känslan av att vara bäst i fröken EU:s klass eller känslan av att ha stått upp för de medborgare som de representerar?"
Rasmus har hittat ett bra, tidigt exempel på när Datalagringen slår fel och samtalslistor och positioneringen för över 12 000 personer granskas, i syfte att granska vilka som deltagit i en stökig demonstration:

Copyriot - Datalagringen i praktiken: ett exempel från Dresden

Fler lästips om integritet
Ett tips till från Emil Isberg (som är väldigt revolutionär) om Datainspektionen som tar sitt viktiga uppdrag på allvar:
Datainspektionen - Om vi säger ja, vem säger då nej?

Magnihasa har skrivit en grymt bra text om "normalisering" och andra effekter av mass-övervakning:
Magnihasa - Klass, del XI: Övervakning
"Det spelar ingen roll ifall någon verkligen tittar på de data som samlas in om en. Själva möjligheten att någon skulle kunna göra det är anledning nog att förändra sitt beteende, börja anamma en mer disciplinerad livsstil och på det stora hela börja leva livet som en skådespelare. Publiken sover aldrig, vare sig den finns eller inte.

För en makthavare är detta förstås en bra sak. Laglydiga och uppfostrade medborgare är alltid bra saker när en är makthavare - det gör makten och havandet så mycket enklare."
Jag avslutar med en bild jag hittat hos Judith. Ett vasst citat:
“Everything you do now ends up in your permanent record. The best plan is to overload Google with a long tail of good stuff and to always act as if you´re on Candid Camera, because you are”
Seth Godin

overload google with good stuff

6 kommentarer:

infallsvinkel sa...

En ypperlig samling citat och länkar!

På tal om datalagringsdirektivet vill jag även pusha för mitt blogginlägg: Skarpt läge - bli guldpirat!

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tackar, och japp, jag såg den. Jag är fortfarande guldpirat, och som det ser ut behöver PP det... Tyvärr.

frekar06 sa...

Bra skrivet. Linanders problem är att han uppenbarligen inte har koll på att Sverige inte får införa lagar som strider mot Europakonventionen. Det är grundlagsbrott om man skulle fatta ett sådant beslut i riksdagen.

Med tanke på att vi nu har flera högsta domstolar eller författnings domstolar som säger att datalagring inte är förenligt med mänskliga rättigheter så verkar det inte som det är särskilt sannolikt att direktivet om datalagring skulle överleva en prövning varken i svensk domstol eller i Europadomstolen.

För jag kan inte på något sätt få ihop artikel 8 i Europakonv. med datalagringsdirektivet. Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider på direktivet. Man borde ändå komma till samma slutsats, nämligen att datalagring är oförenligt med artikel 8 i Europakonventionen.

Frekar06

arkemiffo sa...

frekar06:
Kollade just upp Artikel 8 i europakonventionen, det är väl paragraf 2 som är det intressanta eftersom det är den som ska skydda oss:

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd
eller till förebyggande av oordning eller brott eller till
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.

Den paragrafen är däremot totalt tandlös om det införs en lag såsom DLD, eftersom det då finns en lag. Om man tittar på alla argument FÖR DLD så hittar vi även terroristbekömpningen till stor del, vilket skulle uppfylla kravet på rikets säkerhet också (att terroristbekämpning bara är ett svepskäl är en helt annan fråga).

Alltså skulle jag vilja påstå att artikel 8 inte har något som helt att komma med när det gäller massövervakning.

Man jag är inte nån advokat eller utbildad inom lagen, och enbart en lekman, men det är så jag ser texten iaf.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack fört din kommentar Ärkemiffo.

Jo, det är inte hel enkelt att tolka lagar, grundlagar och EU-fördrag och hur dessa samspelar. Men man kanske åtminstone kan vänta tills dess att prövningen i EU-domstolen är klar innan man tvingar igenom lagar som kanske bryter mot lagarna...

arkemiffo sa...

Lake:
Ja, absolut. Jag håller med dig fullständigt på det. Jag ville egentligen bara sätta en motpol till vad som sades angående att inte få ihop DLD med artikel 8.

Om man tittar på artikel 17 däremot så kan det tolkas som att man inte får införa DLD däremot, eftersom det står där att en stat inte får omintetgöra någon av stadgarna i artikel 8, vilket DLD skulle göra.

Men en omdiskuterad lag, och en lag som fär tillfället är uppe för granskning ska inte få införas förrän den har gåt igenom processen fortfarande vit som snö.