lördag, januari 21, 2012

Yttrandefrihet och nätneutralitet -

Pressbild Anna-Karin Hatt september_2011_1
Den Centerpartistiska ministern, Anna-Karin Hatt, försvarar med eftertryck bärarimmuniteten i ett av sina tal nyligen:
"Visst förekommer det brottsliga handlingar även över internet, men dessa ska i första hand beivras genom den lagstiftning som vi har på området. Om internetleverantörer tvingas ta ansvar för själva innehållet i tjänsterna, riskerar vi på sikt de öppna näten och det skulle i förlängningen ha en skadlig effekt på konkurrenskraft, nya innovationer, affärsmodeller och utveckling av tjänster på marknaden.
Ytterligare ett skäl till varför principen mellanhänders ansvarsfrihet är så viktigt, är den signal som vi skickar till andra länder. För det finns tyvärr gott om regimer som ägnar sig åt nätcensur i en eller annan form där fri kommunikation och informationssökning stoppas eller försvåras, och där demokratiaktivister spåras och förföljs. Friheten och säkerheten på nätet är en av de stora globala framtidsfrågorna som berör grundläggande frågor som frihet och mänskliga rättigheter. Just därför bedriver Sverige idag ett aktivt arbete i FN, med stöd av flera andra likasinnade länder, för att stärka internet som en plattform för mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet."

Läs hela hennes tal - Fri kommunikation är livsviktigt

Nyheter 24 har också en kort artikel om detta:

Nyheter 24 - Regeringen vill försvara operatörernas ansvarsfrihet på nätet

Oron som uttrycks i artikeln handlar om att EU har förslag lite här och var som handlar om att censurera och blockera, precis som de Amerikanska SOPA&PIPA (som jag sågade i radion häromdagen).

Henrik Alexandersson skrev om EU:s olika förslag häromdagen och idag hördes en intervju med honom i P1:

Medierna i P1 - Anti-piratlagar släcker nätet - också i Europa?

Mer att läsa om ämnet:

Fredrik Strage - Skapelsens kvalitet kan förklaras med att den är en piratkopia

Expressens Johannes Forssberg - Nördlobbyns stora seger
"Chris Dodd, som förra året gick direkt från representanthuset till jobbet som chefslobbyist för Hollywood, anklagar nu bittert företag som Google och Twitter för "maktmissbruk". Ironin i det uttalandet är om möjligt ännu större än hans lön.
[...]
Män som Chris Dodd är framför allt inte vana vid att lobbying bedrivs på nördarnas sätt - öppet, direkt och med starkt folkligt engagemang."
Michael Gajditza har sammanfattat vad det hela handlar om - det är en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Och det går inte försvara demokratin och yttrandefriheten genom att inskränka den.

Svensk Myndighetskontroll - Hotet mot demokratin
"Faktum är att terrorister aldrig någonsin kan ta vår demokrati ifrån oss, det är något vi bara kan göra själva. Alla demokratins sjukdomar kan botas med mer demokrati. När en demokrati dör, dör den inte av brist på lagar utan av brist på demokrater.

Vilka är då dessa ickedemokrater som kan sägas utgöra ett reellt hot mot demokratin?

Mitt svar är att det är de politiker och grupperingar som gör karriär genom att slå mynt av rädsla och okunnighet. De gör det genom att förespegla oss enkla lösningar på svåra problem. De gör det genom att påstå att om vi bara inför lagar som ger dem större kontroll över oss så lovar de att de och detta ska skydda oss mot allt ont. Ger vi dem bara rätten att övervaka oss alla så ska den övervakningen ge oss fred och trygghet."
Den centrala frågan är om våra makthavare inte har kommit till samma insikt som Michael, eller om de har gjort det men ändå struntar i det? :-/

Inga kommentarer: