onsdag, oktober 03, 2012

För eller mot mänskliga rättigheter?


FN:s råd för mänskliga rättigheter har i dagarna antagit en resolution som i praktiken motsäger många av de som vi idag anser är just "mänskliga rättigheter" såsom yttrandefrihet, föreningsfrihet och äganderätt. Det är Ryssland som drivit på för en resolution som lägger tonvikten på " traditionella värden" och med detta som argument kommer säkert försöka stoppa exempelvis homosexuellas yttrande- och demonstrationsfrihet. För homosexuella är ju inte en del av traditionella Ryssland...

Läs mer


SIDA/Omvärlden - Oro efter beslut om ”traditionella värden”
"– Den sortens ”traditionella värden” är exakt vad som i dag används i ryska domstolar för att stoppa gayrättigheter. Ryssland har länge velat ha en internationell resolution som kan legitimera den hållningen men hittills har man inte haft det."
GayStarNews - UN votes for 'traditional values' above gay rights

För att förstå hur den här typen av beslut som inskränker de mänskliga rättigheterna kan beslutas om, just i FN:s råd för de mänskliga rättigheter, så kan jag bara tipsa om att följa Fredrik Segerfeldt. Han har mycket mer att säga om FN:s många misslyckanden. Eller så kan du helt enkelt läsa hans bok:

FN - spruckna drömmar

När jag hör hela historien kommer jag att tänka på denna gamla klassiker. Frågan är om FN:s råd är FÖR, eller MOT, mänskliga rättigheter? Någon som vet?

s

Inga kommentarer: