fredag, november 01, 2013

Det är nyttigt att lära sig argumentera - även känsliga ämnen!

DN har idag en artikel indränkt i moralpanik - om två högstadieskolor i Nacka som hade en debatt-tävling där olika lag av elever skulle argumentera för och emot olika saker, bland annat homoadoptioner.

Självklart måste eleverna få testa och träna på att argumentera. här är en mängd olika anledningar:
  • Det vidgar vyerna att läsa på om kontroversiella ämnen, som kanske inte diskuteras så mycket.
  • Det kan skapa förståelse för de människor som faktiskt HAR de åsikterna. Exempelvis homoadoptioner är ju förbjudna i de flesta av världens länder.
  • För samtidigt tränar ju eleverna på att bemöta argumenten.
  • För även om man kan tycka att de är lite unga, så är kontroversiella åsikter och debatter något de flesta barn hittar förr eller senare om de har tillgång till internet. Eller kommer träffa på ändå, bara de umgås bland folk.
  • En bonus är ju också insikten om att det går att ha en åsikt, men argumentera för en annan. Kanske inte enbart positivt, men nyttigt.
Utan att träna och öva på argumentationsteknik är det alltför lätt att förföras och förledas av folk med välsmorda munläder. Och får man dessutom förståelse för hur man skapar och kritiskt granskar olika argument så har man ju gett verktyg som är användbara hela livet. Verktyg som vi vill att alla medborgare har.

Aborter eller andra väldigt känsliga ämnen

Det skulle såklart kunna hända att en av eleverna varit med om exempelvis en abort och sedan får uppgiften att argumentera emot rätten att få göra abort. Det är en situation som jag håller med om är orimlig, men jag hoppas att de flesta lärarna känner sina elever så väl att de i så fall byter ut den frågan mot något annat...

För det är bara att inse - barn och ungdomar kommer aldrig kunna undvika sådana frågor som homoadoption, fri invandring, legalisering av droger eller prostitution, men de kan få hjälp att hantera de frågorna på ett konstruktivt sätt, i skolan.

DN: Elevernas uppgift: argumentera mot homoadoptioner

Tillägg:
SvD, som har en lite mer nyanserad artikel än DN.
Motpol: Friends vill ha åsiktsförbud
SvD:s ledarsida tycker att det är viktigt med argumentations-övningar - Med sådana Friends
" ─ Vår demokrati bygger på att fria människor låter argument och idéer brytas mot varandra. Vi söker sanning genom att göra antaganden och sedan pröva deras sanningshalt, på denna princip bygger västerländsk vetenskap. Bara så kan vi upptäcka bristerna i gamla, etablerade sanningar och kan upptäcka nya, bättre. Därför är argumentationsövningar i skolan så viktiga – de tvingar eleverna tvingas tänka kritiskt och reflektera över sig själva.
Därför är det ett problem när vissa ämnen betraktas som omöjliga att debattera, för att deras sanningshalt överhuvudtaget inte ska få prövas."
Alla håller dock inte med - Ligga i P3

Tipstack till Ola.

Inga kommentarer: