måndag, maj 08, 2006

Sänkta arbetsgivaravgifter leder till vad?

Dags för ytterligare ett scenario:

Antag att vi befinner oss i samma land som jag beskrev här. Denna gång är det et tänkt scenario om sänkt arbetsgivaravgift som är aktuellt. De tre deltagarna är alla jämnstora (5 anställda), väl skötta företag som agerar på samma konkurensutsatta marknad inom tjänstesektorn.

Det kommer ett förslag att sänka arbetsgivaravgiften. Detta skulle, för ett företag, innebära att den totala kostnaden för en anställd skulle sjunka med cirka 20%. Vad gör de tre företagen?

Företag ett tar tillfället i akt och gör ingenting. Den enda effekten blir att företagets marginaler ökar och ledningen ser fram emot en stor vinst för företaget (och därmed en bonus), i slutet av året.

Företag två ser att de har möjlighet att anställa en person (20%) fler, för att kunna ge sina kunder bättre service för samma kostnad.

Företag tre inser att de klarar sig bättre om de kan sänka sina priser under konkurrenternas och satsar stenhårt på det. De hoppas kunna ta marknadsandelar, och på så sätt anställa fler nästa år.

Dagens fråga blir då: Vilket, eller vilka, företag tror du mår bra om ett år? Företag ett, två eller tre? Varför?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Gå nu in och läs på svea-rike =)

/Skott

Bengt sa...

Problemet är företag fyra som istället satsar på bättre teknik och friställer ytterligare 2 personer. På det sättet så ökar det företagets vinster ännu mer och företaget kan fylla sin vinstkvot och har mycket nöjda ägare...

Eller företag fem som använder de nya resurserna till att investera i utveckling av produkten/tjänsten i Indien...

Markus "LAKE" Berglund sa...

Visst förekommer det du nämner också Bengt, men det har ingen koppling till sänkt arbetsgivaravgift. Dessutom vet jag inte om Indierna ser det som ett problem att någon vill satsa på utveckling där. Det är det som är fördelen med globalisering, underutvecklade länder får en ny chans!