onsdag, december 09, 2015

Visingsö - en pärla på många sätt

Som uppvuxen på Visingsö håller jag ofta utkik efter vad som händer där och detta fick mig att bli extra stolt över mina hemtrakter.

Svensk Fotboll - Vägen från Visingsö


Klippet handlar om ungdomsvårdsskolan/ungdomshemmet och det arbete idrottsklubben VAIS gör för att inkludera de "värstingar" som går på skolan i samhället igen. Som Richard Strandberg säger om ungdomarna i videon:
" ─ Vårt uppdrag är ju att göra dom så trygga som möjligt, via skolutbildning, via skapande av relationer med vår personal som gör att de ska lita på vuxna människor och våga vara med i positiva sociala sammanhang. [...] I det perspektivet är ju idrotten och fotbollen otroligt viktigt och ett väldigt, väldigt bra verktyg."
Jag tycker detta är ett bra exempel på hur viktigt civilsamhället och ideella föreningar är, även när det handlar om så komplicerade saker som att återanpassa ungdomar med långvarigt missbruk och kanske också psykiska problem. Och på Visingsö är föreningslivet fortsatt starkt, tack vare alla eldsjälar! Kämpa på, ni gör en viktig insats!

Varför heter Visingsö Visingsö?

När jag ändå skriver om Visingsö, "Vätterns pärla", så kan jag passa på att dela med mig av en  artikel från Institutet för språk och folkminnen - Visingsö

"I den gamla utgåvan av Svenskt ortnamnslexikon konstateras det bara att namnet Visingsö är oklart. Sedan dess har namnet diskuterats av flera olika forskare och man har kommit fram till att dess ursprungliga form sannolikt inte har varit Visingsø, utan Visinsø.

Med denna utgångsformen skulle Visingsö kunna innehålla ett försvunnet ord *vīsin ’sank, sidlänt mark’ eller ett ortnamn *Vīsin med samma betydelse. Öns namn skulle i så fall betyda ’ön med det karakteristiska sidlänta området’. Den sakliga förankringen för en sådan tolkning hittar vi vid öns smalaste del, som kännetecknas av sanka, låglänta stränder."
 Läs mer om Visingsö på Visingso.Net

Inga kommentarer: