onsdag, oktober 29, 2014

Politikerna måste se styrkan i småskalighet

En enormt sevärd TED-föreläsning om hur våra politiker skapat ett system som driver allt mer mot storskalighet och monopol. Och hur vi istället ska vända på trenden och uppmuntra mer småskalighet och lokala initiativ.Anekdoten om hennes bror och bokhandeln är ett härligt exempel på varför man ska handla lokalt.

Stacy Mitchell är kopplad till organisationen ILSR.

Stacy förklarar varför jag är Centerpartist. Decentralisering är en av Centerpartiets grundpelare eftersom man vet att lokalt företagande också tar ansvar för det omkringliggande samhället och på så sätt också stärker de sociala skyddsnäten. Mer av kommunitarism, alltså uppmuntrande att frivilligt stärka socialsamhället är i många fall bättre än att höja skatterna och sedan tvinga på alla en likadan lösning på de problem de har.

Centerpartiet är också ett av få partier som inser att byråkratin och regelverken leder till större och färre företag, alltså sämre konkurrens och i förlängningen en sämre situation för oss konsumenter.

Centerpartiet om decentralisering

Jag skrev själv om fördelarna med småskalig, närodlad mat för ett tag sedan - Närodlat bättre än klimatsmart

Eller läs Johan Linanders debattartikel i SvD från i våras, på precis detta tema:
Kan enbart centralister vara handlingskraftiga politiker?
" ─ Är det denna utveckling som vi vill ha? Ett samhälle där politiker ska bestämma mer? Ett samhälle där fler beslut ska fattas längre ifrån medborgarna? Jag tror inte att svenska folket egentligen vill ha det så, men om det är den utvecklingen som önskas så ska jag vara ärlig: Rösta inte på Centerpartiet då. Det går rakt mot hela Centerpartiets ideologi och tanke om samhällets utveckling. Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva. Vi kallar det numera för närodlad politik, men det är samma grundtanke som vi har haft i över 100 år."