tisdag, april 07, 2015

Hur mycket risker vågar vi ta med våra naturresurser?

Inom riskhantering och spelteori hanterar man ofta två viktiga parametrar:
  • Hur stor är risken/chansen för X?
  • Vad blir konsekvenserna för X?

Någon som ställt sig frågan är medieprojektet Kolonierna: Norra Kärr vs Tasman Metals


En aktuell fråga man kan ställa sig är om det är smart att öppna en gruva för att gräva sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr, precis utanför Gränna. Det gruvbolaget Tasman Metals planerar för är ett dagbrott på Grännaberget, några kilometer från Vätterns stränder. Vättern som är en av norra Europas viktigaste dricksvattenreserver och i framtiden planerar man att den kommer vara huvudsaklig källa till dricksvatten för cirka två miljoner människor, idag är det cirka ½ miljon.

Frågan är då om det är värt risken att utvinna fyndigheten om risken finns att det sker en olycka vid någon av de stora urlakningsdammarna vid dagbrottet och slaggprodukter och annat från gruvbrytningen rinner ut och förgiftar dricksvattnet i Vättern? Vad skulle den alternativa kostnaden för att bistå alla som bor i närheten av Vättern med dricksvatten, jämfört med hur mycket man kan tjäna på brytningen i gruvan? Jag är skeptisk till om vinsten är tillräckligt stor för att tillåta den gruvan...

I Sverige vi ofta med att vi har bra kvalitet på vårt dricksvatten, men så enkelt är det inte. På Gotland har de till exempel vissa problem, möjligtvis beroende på det stora kalkstensbrott som ligger nära dricksvattentäkten.

Skulle du själv vilja dricka vatten som du vet har råkat ur för ett större utsläpp? Den frågan fick en ansvariga politiker i samband med en utfrågning om frackning i Nebraska, USA.

Hela Gotland: Gotland hotas av vattenbrist

Kolonierna: taggen "Norra Kärr"

Det kanske kan vara smartare att fokusera på att återvinna mineralerna istället för att bryta nya? Idag används elektronikskrot som innehåller sällsynta jordartsmetaller som vägfyllning!

Även sand-brist!

En annan naturresurs som det finns en viss brist-situation på är sand.  

Renew Magazine: Miljöproblemet det sällan pratas om – bristen på sand

Se också dokumentären om "sandkriget": Sand Wars
(Den finns att hitta på nätet om du inte hittar den någon annanstans.)