måndag, juni 08, 2015

Norrtälje kommun hotar sig själv med vite på 50 000 kronor

Av oklar anledning hotar Norrtälje kommun sig själva med kraftiga böter

Idag kommer nyheten om att Norrtäje kommun hotar sig själv med vite eftersom de har kvar en parkering i centrala Norrtälje där bygglovet gick ut 2011.

Det är arbetsutskottet för bygg- och miljönämnden som hotar gatu- och parkkontoret med ett vite på 50 000 kronor om de inte avvecklar parkeringen inom sex månader. Har inte de anvariga politikerna andra möjligheter att genomdriva beslut, annat än at hota med saftiga böter?

Vem får pengarna?

Nu har ju gatu- och parkkontoretsagt att de ska ta bort parkeringen som nu saknar bygglov, men vad hade hänt om de hade vägrat? Om de ansåg att behovet av parkeringsplatser i centrala Norrtälje är så stort på sommaren och att de ville ha den kvar (för bristen på parkeringar är stor)? Hade då bygg- och miljönämnden krävt in vitet och sedan höjt beloppet till nästa gång? I slutändan hade det ju bara skyfflats runt pengar inom kommunens budget, så vad vinsten hade varit är synnerligen oklart.

Norrtelje Tidning - Kommunen hotas av böter för svartbyggd parkering

Så kan det tydligen alltså gå till i en kommun som styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.