måndag, maj 04, 2015

Tänker Löfven offra Baltikum och Polen?

Natos utvidgning. Bild från Wikipedia.

Fredrik Johansson skriver i Svenska Dagbladet och han är väldigt frågande om "Löfvendoktrinen" - alltså att vi inte ska gå med i NATO, något som Stefan Löfven motiverar med följande:
” ─ För att det inte skulle tillföra oss någon säkerhet i närområdet. Det skulle tvärtom skapa mer osäkerhet. Det är bra att Sverige och Finland är alliansfria. Då har du två geografiska ytor fria. Det är inte bra om två militärallianser har direktkontakt.”
Fredrik frågar sig då:
" ─ Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen är svenska grannländer som har landgräns med Ryssland. Är det Löfvens uppfattning att dessa länders säkerhetspolitiska läge skulle gynnas av att de inte var Nato-medlemmar? Har han dryftat denna del av Löfvendoktrinen vid sina besök i exempelvis Oslo? (USA har dessutom vattengräns med Ryssland, men möjligen gör Löfvendoktrinen ett undantag där)."
Löfven ger uttryck för precis samma åsikt som den gamle trotjänaren Hans Blix gjorde häromdagen i en intervju. Nästan exakt, ord för ord. Har Löfven måhända lyssnat på herr Blix när han formulerade sin "Löfvendoktrin"?

Oavsett var Löfven har fått sina argument ifrån så blir jag orolig, för det verkar inte vara vidare genomtänkt...

SvD, I högermarginalen: Löfven måste överge Löfvendoktrinen

Söndagsintervjun i P1: Hans Blix - om krig, fred och katter