tisdag, mars 27, 2012

Centerpartiets medlemskväll om integritetsfrågorna 17 april


Den 17 april bjuder Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Linander in till ett möte för att tillsammans prata om kommande politiska frågor med integritetsaspekter.

Datum: 17 april
Tid: Klockan 18:30
Plats: Centerpartiets riksdagskansli, Stockholm

Anmälan gör du via intranätet Centralen, senast fyra dagar innan.

Jag tänker vara där (redan anmäld) och jag hoppas så många andra medlemmar/integritetsvänner som möjligt har tid att göra mig sällskap.

tisdag, mars 20, 2012

#DLD - Sista dagen innan riksdagen röstar om något som inte spelar roll

Det senaste dygnet har det verkligen sprutat fram artiklar och inlägg om Datalagringen.

Jag har tidigare försökt att sammanfatta diskussionerna om DLD på nätet genom mina länksamlingar den senaste veckan:


Tisdagen 13 mars - Datalagringen - hetsas fram mot "målet"
Onsdagen 14 mars - Dagens länk-skörd om Datalagringen
Fredagen16 mars - #DLD - När förväntningarna är svåra att leva upp till

Söndagen 18 mars - Länksamling - Demonstration mot Datalagringsdirektivet
Måndagen 19 mars - #DLD - trycket ökar på (c) att visa var de står i integritetsfrågorna

...men idag känner jag att det är omöjligt. Det har skrivit för mycket och väldigt mycket bra, så jag ska försöka begränsa mig till ett fåtal länkar, så att jag ska kunna få lite sömn inatt.

Jag inleder med min egen debattartikel i UNT idag, som jag skrivit tillsammans med (c)-kommunalrådet Stefan Hanna: Debatt i UNT idag - "C måste skydda integriteten"

Det är nog inte det bästa som skrivits om DLD idag, eller det med mest genomslagskraft, men det är något jag kan visa upp när vi får frågan om några år:
" ─ Varför gjorde ni inget för att stoppa övervakningsstaten när ni hade chansen?"
Vad har du gjort?

Nåväl. Fler länkar från idag.

SvD nyhetsartikel - ”Människorättsvidrigt direktiv”
"Främst hotas integriteten, menar kritikerna.

– Vi anser att direktivet innebär en oproportionerligt stor massövervakning, vilken medför risk för missbruk eller att den insamlade informationen kommer i orätta händer. Staten ska aldrig ha så stora möjligheter att övervaka sin egen befolkning, säger MP:s Maria Ferm.

Men konsumenterna kommer att märka skillnad på flera sätt. Enligt It- och telekomföretagen blir det operatörernas kunder som får bära kostnaderna."
DN - Flera C-ledamöter kan rösta emot regeringen

SVT gör en liten sammanfattning om Centerpartiets agerande i DLD-frågan, med bland annat Hanna Wagenius och Fredrick Federley.
SVT - Så övervakar EU dig

Se hela inslaget här:


Bra insats Hanna!

SVT skriver i samma nyhet om en lista på alla de organisationer och myndigheter som ska övervaka alla oss EU-medborgare:
"Om Datalagringen skriver European Digital Rights att direktivet trycktes igenom efter terrorbomberna i London 2005, trots att en liknande lag inte skulle ha förhindrat terrorattentaten. Och trots att flera organisationer framförde kritik mot att oriktad datainsamling skulle bryta mot fundamentala medborgerliga rättigheter."

Lycka till och fortsätt kämpa in i kaklet. SMS:a och e-posta dina lokala riksdagsledamöter!

Tillägg -  Jag kände att jag behövde beskriva rubriken också "riksdagen röstar om något som inte spelar roll".

Jag syftar på att många riksdagsledamöter säger att de "måste" rösta ja. Då undrar man ju om det över huvud taget är relevant att hålla en omröstning. Är det kanske lika bra att låta EU-beslut bli svensk lag per automatik. För kan riksdagen ändå bara säga "Ja" så ser jag inte riktigt syftet med riksdagen...

Läs Emmas krönika - Krönika: Det finns tre knappar i riksdagen

Debatt i UNT idag - "C måste skydda integriteten"

Idag fick jag också in en debattartikel i Upsala Nya Tidning tillsammans med Centerpartiets "starke man" i Uppsala, kommunalrådet Stefan Hanna. Medförfattare är också Centerstudenternas vice Förbundsordförande, Marcus Persson, samt Richard Böhme, Ordförande Centerstudenter Uppsala.

UNT Debatt - "C måste skydda integriteten"

Vi skriver bland annat:
"I Centerpartiet har en tydlig majoritet av medlemmarna tagit ställning mot denna allmänna integritetskränkande samhällsutveckling. Centerpartiets linje framgår tydligt i vårt Öppenhetsmanifest från 2006 och Integritetsbalken från 2010 – en röst på Centerpartiet ska fortsätta att vara en röst på ett öppet, demokratiskt samhälle, till skillnad från en tyst och övervakande polisstat. Vi får inte vara så naiva att vi inte tror att makten grovt kan missbrukas. Av historien kan vi lära oss att maktmissbruk har varit ett återkommande inslag i vår mänskliga historia."
samt:
"Tydligheten om Centerpartiets inställning blir ännu viktigare om nu riksdagsgruppen väljer att rösta ja. Det krävs ett mycket bra kommunikationsarbete om man vill behålla sin trovärdighet som parti när man röstar ja till ett förslag man egentligen är emot. Centerpartiet måste vara en tydlig motståndare mot datalagringsdirektivet och andra integritetskränkande direktiv som EU driver igenom. Flera Centerstämmor kräver det!"
Självklart hade vi kunnat vara ännu hårdare och vassare, men förhoppningsvis tar partiet till sig vårt budskap när kommunalrådet i Sveriges fjärde största stad är en av budbärarna.

Gör som Federley - visa väljarna med handling var partiet står - rösta nej!

Läs också CUF:s  debattartikel i UNT från förra veckan.

Eller läs gårdagens länksamling om Datalagringsdirektivet - #DLD - trycket ökar på (c) att visa var de står i integritetsfrågorna 

Och ring och e-posta till din riksdagsledamot och uppmana dem att säga nej!

Uppdatering - Stefan Hanns egna kommentar
Stefan Hanna skriver också om debattartikeln på sin blogg idag:

Stefan Hanna - Hjältar & personlig integritet
"Personliga integriteten måste försvaras, hela tiden!!

Vi får inte ta vår personliga integritet för given. Vi kan inte vara så naiva att vi tycker "jag har inget att dölja så det är inget problem". För att få dig som tvekar att lättare förstå hur idiotisk denna allmänna kontroll av invånarna är tycker jag att du skall reflektera över om du tycker att det är ok att staten sätter upp kameror och mikrofoner i alla dina rum hemma. Tycker du att det är ok? Du har väl inget att dölja?"
Hoppas några riksdagsledamöter lyssnar...

måndag, mars 19, 2012

#DLD - trycket ökar på (c) att visa var de står i integritetsfrågorna

Mycket diskussioner om Datalagringsdirektivet idag igen. Det märks att frågan ska ska komma upp i riksdagen (på onsdag). Allt fler ledarsidor och debattartiklar har skrivits om DLD. Många försöker få Centerpartiets ledamöter att tänka om och inte svika i integritetsfrågan, igen.

Det har pratats mycket om att omröstningen är en "förtroendefråga" och att "Centerpartiet inte kan gå emot regeringens linje",men jag som medlem sedan drygt 20 år tillbaka är mest orolig för Centerpartiets egna förtroende. Våra liberala väljare kände sig rejält lurade efter Öppenhetsmanifestet i valet -06, som vi följde upp med FRA-omröstningen. Och följer vi nu upp Integritetsbalken (-09) med att rösta Ja till påtvingad datalagring av alla medborgares telefonsamtal, SMS och e-post så är Centerpartiets förtroende helt rökt.

Man kan tala vackra ord, men visar man med handling, gång på gång, att det bara är vackra ord så kan man inte förvänta sig att bli trodd i framtiden.

Eller som HAX säger:
"Det räcker liksom inte med att bara tycka rätt. Man måste göra rätt också. Speciellt om man sysslar med politik."
Jag gillar Ida Thulins sammanfattning och nyansering av frågan. Imponerande på bara några få rader.

Nerkes Allehanda - Liberaler borde rösta nej
"För att få inflytande måste politiker ge och ta, bygga koalitioner och kompromisser. Att riksdagsledamöter ibland följer gruppen är en förutsättning för att få något gjort. På samma sätt är det rimligt att Sverige, generellt sett, anpassar sig till de beslut som fattats i EU. Om vi ständigt sätter oss på tvären raseras EU-samarbetet.

Men det finns frågor liberala politiker inte bör kompromissa om. Datalagringsdirektivet är en sådan. Rösta nej, ta böterna, och arbeta i EU för att avskaffa direktivet. På onsdag har liberala riksdagsledamöter en chans att ta ställningen för individens integritet. Tyvärr tänker de inte ta den."
UNT Ledare - Välkommen till storebrorsamhället
"Datalagringsdirektivet gör oss alla till potentiella brottslingar. All information samlas ifall någon av oss begår ett brott. Alternativet hade varit att börja samla in information först då misstanke om brott uppkommit. Det skulle inte vara ett orimligt alternativ i synnerhet då ingen med säkerhet har kunnat visa att datalagringen leder till effektivare brottsbekämpning."

Ps. håll utkik i UNT imorgon bitti också. Förhoppningsvis syns där en debattartikel från undertecknad.

Magnus Persson fick in en bra debattartikel på SvD:s hemsida:

SvD Brännpunkt - Centerpartister bör stå upp för integritet
"Det är först när man får väga sina principer och värderingar i faktiska avgöranden, som de ideologiska värdena blir riktigt tydliga. Om vi är för integritet, men kan tänkas kompromissa bort det för andra frågor – då är det ändå inte en prioriterad fråga, oavsett vad vi säger. Snacka duger helt enkelt inte, i politik måste man också visa vad man tycker genom handling."
Norrans ledare - Liberaler i alla läger, förenen eder
"Det finns två partier i riksdagen som är lite mer liberala än de andra, Folkpartiet och Centern. En av liberalismens grundpelare är att värna den personliga integriteten. Hur man då som liberal kan rösta ja till både FRA-lag och datalagringsdirektiv är och förblir en gåta.

Liberaler i alla läger, förenen eder, rösta nej till denna massiva kränkning av den privata sfären. Stoppas direktivet kommer Sverige att bli fattigare i pengar räknas, men samtidigt rikare på personlig integritet, en frihet som det inte går att sätta ett pris på, även om EU nu försöker."
Frågan är just hur "liberala" (fp) är. Se hänvisningarna till Johan Pehrson nedan.


Jens Holm (v) har tillsammans med bland annat Maria Ferm (mp) skrivit en debattartikel i SvD, Jens på sin egen blogg.

SvD Brännpunkt - Rösta nej till massövervakning
"Vi säger nej till massövervakning och kränkningar av medborgarnas mänskliga rättigheter. I stället vill vi att Sverige, tillsammans med andra länder som också är kritiska till integritetskränkande förslag, ska arbeta för att riva upp eller omförhandla direktivet. Det borde inte vara för mycket begärt att ha en regering som kunde stå upp för samma principer."
Johanna Nylander i TA - Varför bry sig om datalagring?
"Det skall heller inte glömmas bort att all den skarpa kritik Sverige har haft mot övervakning och datalagring i slutna länder som Iran och Syrien förlorar all sin trovärdighet i samma ögonblick som lagen om datalagring införs här."
Fler etablerade nyhetskanaler om DLD idag:
P1 Morgon, Ekot, Aftonbladet Nyhetsartikel, Aftonbladet Ledare,

Ljuset i tunneln - Fredrick Federley
Under eftermiddagen gick Fredrick Federley, en av lagens hårdaste kritiker, ut och sa att han tänker rösta nej till lagen. Han  gjorde det i en debatt i Studie Ett med Folkpartiets "batongliberal" nr. 1 - Johan Pehrson.

Studio 1 - Riksdagen röstar om omstridd datalagringslag

Responsen blev snabb och hyllar att någon i alla fall vågar göra mer än att säga vackra saker...

Hanna Wagenius - Det finns fan ryggrad i partiet ändå
" På onsdag, efter omröstningen, kommer jag kunna återgälda det lite, med hela CUF i ryggen. Då är det min tur att hälsa "bra gjort" från djupen av mitt hjärta - och förhoppningsvis till fler än bara Fredrick. Jag hoppas att fler C-ledamöter följer hans exempel, ja, även ledamöter av andra partier som håller medborgarnas rättigheter högre än lite böter till EU."
Aftonbladets ledarblogg - Idag gillar vi Fredrick Federley
"I dag ifrågasätter forskare och domstolar runt om i EU den omstridda lagen. EU-kommissionären Cecilia Malmström har hittills inte lyckats få till stånd någon vettig utvärdering av datalagringsdirektivet. Ineffektivt och dyrt, säger många. Men det spelar egentligen ingen roll för Sverige ska inte ha lagar som kartlägger sina medborgare i detalj.

En tjej ska kunna ringa sin kompis utan att staten låter registrera det. En tipsare ska kunna ringa en tidning. En olycklig människa ska kunna mejla en präst utan att någon i hela världen får veta. Sverige får aldrig bli en övervakningsstat."
Fler om Fredricks besked.
Makthavare, TT 1, TT2, TT3, TT4,

De flesta övriga (c)-riksdagsledamöter som har yttrat sig har dock inga planer från att avvika från det de kallar "partilinjen", vilket snarare är "partiledningslinjen" eftersom Centerpartiet på senaste stämman fattade ett väldigt tydligt beslut att motverka DLD så långt det bara går. Staffan Danielsson och Ola Johansson.

En liten detalj från P1-debatten - Johan Pehrson hintar att det snart ska bli olagligt att kryptera eller anonymisera sig på nätet. Som medborgare får man inte ens försöka ha ett privatliv längre. Storebror staten ska se allt! Läs också Ekonomisten.

När ska Folkpartiets liberaler öppna ögonen och reagera mot Pehrsons batongliberalism?

powered by Fotopedia

Fler bloggar om DLD:
FMSJ, Lars Nihlén (c), Bawar Ismail (LUF), EnRIz,

Jag tror det var det mesta från dagen, men tipsa gärna om fler bra länkar i kommentarerna. Det är alltid intressant och ofta tacksamt att ha en länksamling som man kan falla tillbaka på för att studera skeenden eller leta länkar på om några år.

söndag, mars 18, 2012

Länksamling - Demonstration mot Datalagringsdirektivet 17 mars 2012

Jag tog med mig ett par kompisar och åkte in till demonstrationen mot Datalagringsdirektivet i Stockholm den 17 mars. Förväntningarna var inte så höga, det har varit många andra demonstrationer på kort tid, till exempel ACTA och Syrien, så de engagerade var redan lite trötta. Dessutom är det ju ganska uppenbart att våra folkvalda inte verkar lyssna så mycket på folket.

Men det blev en trevlig Demonstration, även om man såklart alltid önskar att det kunde varit mer folk på plats. Men allt funkade bra och arrangörerna ska ha en eloge för ett väl genomfört arbete.

Här är bildbevis av mig på Sergels torg när jag står och delar ut flygblad och lyssnar på talen samtidigt. Foto av Martin Olsvenne, som bloggar om demonstrationen här.

En något orakad Centerpartist/Gulpirat
När man pratar med folk inser man att det, som vanligt, är skrämmande få medborgare som har koll på nästa integritetskränkande lagstiftning (i detta fall Datalagringsdirektivet). Men många förbipasserande blev intresserade så fort man nämnde att staten planerar att kartlägga livet för alla som har en mobiltelefon eller använder internet, och låta de själva betala för övervakningen!

Här kan du se Hanna Wagenius (CUF) tala:


Kort och kärnfullt av Hanna!

Det var inte bara Hanna, Martin och jag där från Centerpartiet:

Mike fångade Hannas tal från en annan vinkel. Han filmade även Christian Engströms tal.
Läs mer när Mike skriver om DLD - Onsdagens omröstning om införandet av #DLD

Frank var inte på plats, men skriver här - Dld och stämmans beslut

Här är en annan åskådare som också fångade Christian Engströms tal.

Christian Engström själv skriver några rader.

Jonathan Rieder Lundkvist har foton från demonstrationen, fria för icke-kommersiell användning.

Även Hans fotade en del.

Per Bylund skrev i Aftonbladet Debatt - Statens övervakning har gått för långt

"Folket har varken något att säga till om i utvecklingen eller ges en chans att informera sig. I stället misstänkliggörs vi och tvingas i allt större utsträckning bevisa vår oskuld.

Om politikerna verkligen representerar och ansvarar inför folket, om det verkligen är folket som har makten över staten – varför tas i så fall allt fler politiska beslut i hemlighet? Varför hemligstämplas allt mer information? Och varför måste de som utger sig för att vara våra representanter ha makten att övervaka och kontrollera oss?

När det gäller att försvara människors fri- och rättigheter och att tillvarata våra intressen har staten helt enkelt spelat ut sin roll. Folkets rätt till ansvarsutkrävande omöjliggörs av att insynen begränsas – och våra demokratiska rättigheter undergrävs om staten ges rätten att övervaka medborgare utan vare sig misstanke eller bevisad skuld."

Göteborgsdemonstrationen
Även i  Göteborg demonstrerades det:
GP-artikel, innan demon
Jacobs tal
film från demon
Lokalnyheterna på SR
Debattartikel i GP från lördagen
TT-nyhet

Helsingborgsdemonstrationen

Läs mer om DLD
Josh bloggar kort igår - Mänskliga rättigheter är inte ett politiskt trumfkort
"Jag vet inte, men jag är ganska säker på att mänskliga rättigheter inte är ett begrepp som har uppstått för att politiker ska kunna använda dem som trumfkort när de känner för det. Men fundera på det här: Vilket ser du som störst hot mot dina mänskliga rättigheter – att någon tar ett bloss utomhus eller att din mobiltelefon förvandlas till en statlig spårsändare?"
Peter Karlberg (s) bloggar - Övervakning – idag är det de andra, i morgon är det du
"Frihet (för medborgaren) från varje form av förtryck, övervakning, kontroll, tvingande påbud från överheten trodde jag var en av socialdemokratins ideologiska hörnstenar. Tycks ha helt fel. Skulle önska att vår riksdagsgrupp tog sig före att på onsdag visa att jag misstagit mig."
Henrik Alexandersson skriver om demokrati och DLD - Demokratin skall utvecklas, inte avvecklas
"Demokratin, friheten och våra rättigheter är alltid under angrepp. Är det inte i namn av war on terror – så är det på grund av makthavarnas egenintresse, till följd av en allt mer utbredd korporativism eller av något annat skäl. Nya hot dyker upp hela tiden.

Demokratin är ömtålig. Anständighetens fernissa är tunn. Frihetens fiender är många. Därför måste det finnas röster som vågar ifrågasätta, engagerade medborgare som sätter sig på tvären, besvärliga rättshaverister som håller myndigheterna på halster, kritiska samhällsdebattörer, granskande journalister och politisk aktivism utanför de etablerade politiska partierna."
Ffler bloggar:
Full Mental Straightjacket, Upphovsträtan

Läs också om Norrköpings demonstration mot ACTA (inte DLD) i lördags:
Norrtälje Tidning
Anton Nordenfurs rapport
Anton Nordenfurs tal

Tillägg - Lagt till ett par länkar (En GBG-länk samt Christians egna blogginlägg.)

fredag, mars 16, 2012

#DLD - När förväntningarna är svåra att leva upp till

Johan Linader har de senaste dagarna blivit någon typ av centralfigur kring debatten om det idiotiska Datalagringsdirektivet. Centerpartiet verkar vara det enda partiet som har någon typ av bryderier kring hur de ska hantera frågan och Johan är, i egenskap av ledamot i Justitieutskottet, den som har fått fronta för Centerpartiets konvulsioner/agerande.

Problemet är ju de höga förväntingarna. Centerpartiet gick till val på Öppenhetsmanifestet -06 och Integritetsbalken -10, tro fasen att väljarna då också förväntar sig att vi ska leva upp till det vi lovar. Det är jobbigare om man har höga ambitioner och hög svansföring, men vi har ju det av en anledning också...

I går morse var det dock partisekreteraren som hördes:

Ekot - C hoppas undvika splittring om datalagring
"Flera centerriksdagsledamöter har öppet visat att de vill stoppa förslaget om datalagring. Hur många som går mot partiledningen visar sig när riksdagen röstat i frågan nästa vecka.

Efter omröstningen nästa vecka blir det alltså klart att Sverige från 1:a maj får en lag som innebär att uppgifter om vem som ringt eller e-postat till vem och vid vilken tidpunkt ska lagras för att kunna användas i samband med brottsutredning."
Gårdagens bästa inlägg skrev Jan Lindgren på Anna Trobergs blogg:

Gästblogg: Jan Lindgren skriver öppet brev till Johan Linander
"Jag har sen länge gett upp på att du ska hitta tillbaka till den som jag faktiskt tror att du var för sex år sen, men jag fortsätter hoppas. Och jag hoppas att ni har riksdagsledamöter som går emot partipiskan, eller som den kanske snarare borde heta: Reinfeldt-piskan och röstar ner det här så som era egna medlemmar har bett er göra.

Jag hoppas. För allas vår skull. Men mest för er egen skull."
Ett ärligt, och enligt mig, välmenande budskap. Debatten om Jans öppna brev fortsatte även på mitt Facebook-konto, här.

Även Christian Engström skrev Ingen tvingar Linander rösta för datalagringen


Det retade upp mig lite. just det Mikael Artursson sa till Ekot i morse:
"[...] vi har pistolmynningen mot vår tinning som vi tvingas att genomföra det här."
Nej, "vi" har INTE någon som hotar oss med en pistol. Biskop Brask hade kanske en bödels yxa nära sin nacke när han bytte sina lojaliteter, men för oss handlar det bara om pengar. Och ganska lite pengar i sammanhanget dessutom.
 
Riktigt dåligt argumenterat!
 
Lite fler Centerpartister har också kastat sig också in i debatten:
 
Mikael Andersson - Priset är högt för att ingå i en koalitionsregering som domineras av moderater!

"Därför hade jag helst velat se de Centerpartistiska riksdagsledamöterna rösta mot sin egna regering i denna fråga. Detta trots att det förmodligen hade inneburit att allianssamarbetet hade försvagats. Centerpartiets lojalitet inom Alliansen har hittills inte betalt sig i ökat väljarförtroende. Det är tveksamt om det någonsin kommer att göra det om vi tvingas fortsätta ta ställning för dålig moderat politik!"

CUF:s nyvalda distriktsordförande i Dalarna, Ronja Pettersson, är klar med vad hon tycker: "Ingen ska ha rätt att kontrollera vad du gör på nätet”  (Hela intervjun i DT.)

Andra som skriver bra:

Gabriel Ehrling, krönika i ST - Från 3,5 tum till massövervakning
"Internet har medfört en rad svåra avvägningar mellan intressen för upphovsmän till skyddade verk å ena sidan och personlig integritet å andra sidan. Självklart ska konstnärer och musiker ha förutsättningar att försörja sig även i en digital tidsålder. Men att i jakten på organiserad brottslighet förse staten med verktyg för skapandet av ett övervakningssamhälle är något annat.

Nästa vecka, den 21 mars, röstar riksdagen om datalagringsdirektivet. De riksdagsledamöter som trycker på ja-knappen kommer kalla det en anpassning efter EU:s lagstiftning. Tyvärr är det långt större än så. Från och med då är allt – varje sidvisning, varje skriven rad och varje telefonsamtal – lagrat. Massövervakning ska kallas för vad det är."
Henrik Alexandersson - Datalagringen avslöjar regeringens håglöshet

Ännu mer aktuell läsning om Datalagringsdirektivet
 
Ajour - Ett direktiv för de nyfikna
Emma skriver bra om läckor och den mänskliga faktorn, som blir et större problem ju mer information om vanliga människor som databaserna innehåller. Och DLD kommer skapa en absurt stor databas...
 
Nyheter 24 Med bra länkar- Piratledarens egen granskning av datalagringsdirektivet
 
Jens Holm (v) - Ja till fri kommunikation – nej till datalagring
 
Juristens funderingar har skrivit två pedagogiska inlägg:
 
Beviset för att DLD är verkningslöst
samt
DLD - Kampanjen Tjugan
 
Anton Nordefur har skrivit en debattartikel i Corren - Mer information kommer att lagras
 
Ett citat:
"Det är lätt att säga att den som är laglig inte har någonting att dölja. Men den information som sparas undan avslöjar inte bara brott. Den kan visa vilken läkare du besöker, vilket politiskt parti du röstar på, vilken trosuppfattning du har och detta är uppgifter som en demokratisk regering inte ska ha om sina medborgare.

I ett demokratiskt land som Sverige ska inte staten ha kontrollen över folket. Folket ska ha kontroll över staten."
Göteborgs Fria Tidning - Protest mot omstritt datalagringsdirektiv

Mer länkar kommer sannolikt innen onsdag nästa vecka, när omrösningen ska vara. Prata med din lokala riksdagsledamot och fråga hur de kan motivera att rösta ja till en så gigantisk övervakningsapparat. Mail och telefon funkar bra båda två!

onsdag, mars 14, 2012

Dagens länk-skörd om Datalagringen

Henrik  Alexandersson sammanfattar frågan kring Datalagringsdirektivet alldeles lysande, som vanligt:

Henrik Alexandersson - Datalagringen är DDR-fasoner!
"Istället för att bygga värn för demokratin och friheten – så ägnar vi oss i dag åt att bygga upp en övervakning som lätt kan komma att bli ett mycket påtagligt hot mot just demokratin och friheten. Det är så bakvänt, dumt och farligt att man blir alldeles matt när man tänker på det.

Det enda man med säkerhet kan säga om övervakning, Sverige och framtiden är att om man ger politiker, byråkrater och statens funktionärer verktyg för att övervaka och kontrollera folket – då kommer de att använda dem. Historien lär oss också att man nästan alltid ser ändamålsglidningar och utökade mandat.

Detta räcker för mig. Jag behöver inte veta exakt hur staten tänker övervaka mig och alla andra. Jag behöver inte veta vem det är som gör det. Jag behöver inte veta vilket syftet eller förklaringen är.

Jag vill helt enkelt inte ge staten dessa verktyg."
Inte jag heller!


Annars har mycket handlat om Johan Linanders tweet om att han kände sig som Biskop Brask när DLD hade skulle hanteras i Justitieutskottet igår.

Det är nämligen så att SvD:s ledarsida citerar honom, samtidigt som de förklarar att det är värt att ta böterna:

SvD - EU:s prislapp på personlig integritet
"Det kan bli stora summor, från 150-200 miljoner kronor upp till dryga 500 miljoner kronor. Och då pratar vi bara om första året. Sannolikt skulle beloppet öka med tiden. Anledningen är att vi inte har rätt att låta bli.

Men vi har också förbundit oss att inte inskränka de mänskliga rättigheterna på sätt som inte är strikt nödvändiga. Det här är inte nödvändigt. Vår integritet är ett för högt pris att betala för den fördel det ger."
Och Anna Troberg har skrivit en hel debattartikel med Biskop Brask som utgångspunkt. Välskrivet - läs - Riksdagen röstar i blindo om datalagringsdirektivet

"Oavsett om datalagringsdirektivet införs eller ej, så kommer det att vara vi som får betala kalaset, antingen genom höjda skatter eller genom höjda abonnemangsavgifter. Allt kokar ner till en fråga om vad man anser vara den bästa framtidsinvesteringen: Dyr övervakning eller billig frihet?

Vad tänker vår tids självutnämnda biskop Braskar säga om sin felinvestering till dem som redan i dag kämpar för att få pengarna att räcka till månadsslutet? Härtill var jag nödd och tvungen?"
Marcus Fridholm skriver ännu ett argt utbrott på Centerpartiet och Linander - Innebörden av en Brasklapp, där han avslutar med:
"Det handlar om att ta ställning för folket, något alldeles för få svenska politiker tycks förstå innebörden i."
Dagens långa inlägg har skrivits på bloggen:
I hell-mans värld - Vilket pris har vår frihet? Och tomater är livsfarliga – man mår inte bra om man äter 800 tomater!
"Avgörandets stund för Datalagrindsdirektivet – eller, i första hand för oss som individer, förstås – närmar sig med stormsteg. Kanske mest i skottgluggen befinner sig Centerpartiet, som såväl externt som internt brottas med sin egen självbild och med vilka beslut man fattat samt vilka utfästelser man gjort.

Man kan med fördel måla Centerns situation utifrån dess ungdomsförbund, CUF. Det är förvisso allt annat än unikt att ungdomsförbund och moderpartier inte går hand i hand med varandra, men jag började tidigare i dag fundera över ifall vi nu ser det – generellt, inte specifikt ur ett Centerperspektiv – kanske största och allvarligaste gapet mellan ungdomsgenerationen och det etablerade vuxensamhället.
Vi har tagit ett gigantiskt tekniksprång under de senaste 20 åren. Ett tekniksprång som även är ett – så länge vi inte sabbar det – frihetssprång, demokratisprång, informationssprång och kommunikationssprång. Detta tacklar det etablerade samhället – vilket främst består av personer som, likt jag själv, inte kan klassas som unga – med förbud, med övervakning, med begränsningar och med ett generellt fokus på problem och faror, i stället för på möjligheterna."
Hell-man lyfter också upp frågan om Euro-anslutningen, som vi inte heller har något undantag ifrån, men som vi tydligen kan välja att införa lite när vi känner för det. Till skillnad från DLD. Ologiskt?


Fler CUF:are skriver i Norran - Tryck på nej-knappen
"Det enda rätta som en centerpartistisk riksdagsledamot kan göra nu när frågan ska röstas om är att trycka på nej-knappen. Vi måste visa att vi är det parti som konsekvent står upp för mänskliga rättigheter. Något annat duger inte."
Du missar väl inte demonstrationerna mot Datalagringen på lördag, i en stad nära dig? (Eller tisdag i Jönköping)


Mer läsning om DLD idag
Mikael Artursson, Centerpartiets partisekreterare försöker i en bloggpost förklara att man ibland måste sälja ut den personliga integriteten, om man vill vara med och bestämma. Och visst har han en poäng, men vissa saker går inte kompromissa bort.

Mikael Nu - Att styra eller inte styra?
"Som regeringsparti får du också ta ansvar för alla beslut. Ibland sådana som är mycket svåra. Om datalagring, vapenexport, uranbrytning och vargar. Här ger stämmobesluten viktig vägledning. Men vi måste också kunna kompromissa. Utan svåra kompromisser – ingen styrka att regera.´

Centerpartiets ideologiska kompass ska alltid vägleda oss. Men låt oss aldrig överlämna till andra krafter att regera för att vi inte orkar styra landet. Låt oss alltid vara stolta över det ansvar vi tar. Det är vi skyldiga alla de människor som sätter sitt hopp till Centerpartiet."
Staffan Danielsson har också skrivit några rader igen, men får mycket svar i sina kommentarer.


SVT Nyhetsbladet - Svenskarna kan snart bli massövervakade


Fotolasse - Centerns brasklapp ”Härtill är jag INTE nödd och tvungen”

tisdag, mars 13, 2012

Datalagringen - hetsas fram mot "målet"

Snart ska all data om dig lagras...
Idag blev det uppenbart att våra makthavare har bestämt sig för att verkligen hetsa fram Datalagringsdirektivet, trots all kritik. Telefon- och internetoperatörerna hävdar också att det inte är rimligt för dem att tvingas implementera en lag på så kort tid som en månad. Och det är ganska enorma mängder data om oss medborgare som deras system ska tvingas lagra.

Ekot - Operatörerna klarar inte att lagra kunduppgifter (P3 nyheter)

Men politikerna struntar i vad som är rimligt och tänker ändå pressa igenom en lag som förutom att få företag att bryta mot lagen, eftersom lagen verkligen ska hetsas igenom dessutom tvingar på företagen en massa extrakostnader. Bland annat för all lagring men inte minst för den ständiga beredskap de måste ha för att kunna bistå med att lämna ut uppgifter till våra myndigheter med kort varsel. Och jag som trodde att Centerpartiet var ett parti som ville göra det lättare och smidigare att starta och driva företag i Sverige, inte dyrare och krångligare?

Vad är målet? Att vältra över kostnaderna på företagen? Att vara "duktigast i klassen" i EU? Eller  att övervaka alla sina medborgare?

Dagens Nyheter har idag skrivit en hel artikelserie om Datalagringsdirektivet och det är följande artiklar:
Unga politiker säger nej till ny övervakningslag (SVT)
Enkät: Så tycker unga politiker om EU:s direktiv om datalagring
CUF: Gränsen har passerats för länge sedan
Centerpartist känner sig som biskop Brask

Hanna Wagenius har efter detta kommenterat Hax fråga: "Och vad händer när man kommer till gränsen?"
Hannas svar här - C efter DLD

Dagens bästa (och jobbigaste) blogginlägg idag är skrivet av Eric Luth:

Eric Luth - Centerpartiet tar politiskt självmord
"Nu tänker man alltså rösta för ytterligare en sak som får mig och majoriteten av alla andra centerungdomar att gå i taket, (nästan i alla fall) gråta floder samt verkligen fundera över om centerrörelsen är rätt plats. Och det, som det verkar, ens utan att reflektera över att man gör något fel. Man kan alltså verkligen tala om att man svikit sina ungdomar.
[...]
Det är 2012 nu. Om lite drygt två år är det val, ungefär halva mandatperioden har gått. Centerpartiet minskar i opinion, trots ny partiledare som skulle ta oss upp till 22% på bara några knappa år. Centerpartiet är Sveriges otydligaste parti, med starkt stöd endast i en tynande del av befolkningen. Man säger en sak, röstar på en annan. Och detta utan att inse att Centerpartiet är på väg rakt ner i avgrunden."
Erik skriver som en av CUF:arna som inte vet hur de ska kunna fortsätta vara engagerad i ett parti som totalt verkar sakna förståelse för ungdomarnas vardag. Hur ser återväxten ut i ett sånt parti? Hur mycket medlemmar kommer Centerpartiet ha om 20 år om man gång på gång kör över ungdomsförbundet och får dem att tappa allt engagemang? Det är ett långt, utdraget, politiskt självmord, precis som Eric skriver.

Fler medlemmar lämnar partiet:
Jag blev uppriktigt ledsen när jag såg att Oscar Fredriksson har valt att lämna partiet. Han gör det inte bara på grund av datalagringen, utan också om Saudiaffären, men det blir inte mindre ledsamt för det.

Oscar Fredriksson - Dags att lämna Centerpartiet
"Jag har nu beslutat att avveckla mitt politiska engagemang i Centerpartiet. Det finns mycket bra i ideologin och politiken men tyvärr så blir det mest prat och sällan som vi tar strid för våra frågor. Datalagringsdirektivet är bara toppen av ett isberg av förslag som går emot vad vi säger att vi står för.
Jag sitter dessutom i Svenska Röda Korsets styrelse och bedömer det oförenligt med detta uppdrag att representera ett parti som stödjer vapensamarbete med diktaturer som Saudiarabien."
:-(

Ny Teknik, LUF + UP - ”Det är dags för civil (data)olydnad, regeringen!”
"Därför uppmanar vi Folkpartiet och regeringen att skicka ett tydligt budskap till Bryssel: ”Sverige accepterar inte långtgående integritetsintrång. Vi vägrar att införa en lagstiftning som kränker våra medborgares mänskliga rättigheter. Stäm oss om ni vill.”"
Mer bloggar: Hanna W1, Hanna W2, Anna T. , Anna T.2FMSJ, Juristen, Magnihasa, Anton Nordenfur, Nyheter24, Flickus Flackus,

torsdag, mars 08, 2012

Flygplanssäkerhet är ett skämt - som kostar pengar och integritet

Nu kommer ännu fler bevis på att säkerhetskontrollerna på våra flygplatser är misslyckade och ofta kontraproduktiva.

Nu i dagarna har en amerikanare vid namn Jonathan Corbett publicerat en video där han visar hur lätt han kan komma förbi säkerhetskontroller, inklusive "nakenscanners", med metallföremål. Kontrollerna fungerar alltså inte alls, för den som skulle vilja föra in ett farligt metallföremål på ett flygplan. Och detta trots att alla vi flygpassagerare snart tvingas visa upp oss framför en kamera som kan "se genom våra kläder".

Jonathan Corbett - $1B of TSA Nude Body Scanners Made Worthless By Blog — How Anyone Can Get Anything Past The Scanners

Tillägg: Läs också mer hos Skivad Lime

Man kan göra som Jonathan Corbett och göra det medvetet. Alltså som den norrman som också passerat förbi säkerhetskontroller med knivar, över 200 gånger. Eller som Adam Savage från Mythbusters, som av misstag, råkade få med sig två stycken 30-centimeters rakblad med sig på flyget.

Denna video är ren humor, men visar på mycket av problemen - risken för missbruk och den utsatthet man drabbas av som vanlig passagerare. Men är helt utlämnad åt säkerhetspersonalen och deras nycker och extremt närgångna och integritetskränkande undersökningar. Och detta trots att det bevisligen är lätt att lura för den som vill ställa till med problem...Läs också mer hos John Houdi om de säkerhetskontroller han tvingas gå igenom nästan dagligen i sitt jobb.

Eller läs denna välskrivna, men inte helt nya, artikeln hos Fokus:

Fokus - Skenbar säkerhet på flyget
"Men kärnfrågan är om systemet verkligen ger ökad säkerhet till en rimlig kostnad, eller om det bara skapar en känsla av säkerhet (som kan vara lika viktig). Eller bidrar verksamheten snarare till en ökad känsla av risk och osäkerhet och kanske mer irritation än trygghet?

Om passagerare tvingas att slänga sin vattenflaska och nagelfil och stoppa deodoranten och tandkrämen i en plastpåse för att stoppa terrorister kan det leda till ökad rädsla. Får samma passagerare sedan köpa sprit i glasflaskor och tilldelas kniv och gaffel i flygplanet kan logiken i systemet ifrågasättas."
 Suck...

onsdag, mars 07, 2012

Samlingsalbum - The Dark and Hairy Annals of Birger Barbaren

Inom kort kommer en av mina seriefavoriter att ges ut i form av ett album - Birger Barbaren. Serien skrivs och tecknas av Åre Rosenius. Åke är välkänd i rollspels- och konventssverige, bland annat för att ha gett ut "The Handbok Anthology", ett humoristiskt seriealbum om hur man överlever på ett spelkonvent.

Men nu är det alltså dags för ett samlingsalbum om Birger Barbaren, en serieparodi på Conan Barbaren och alla andra kliché-hjältar. Albumet, med det långa namnet "The Dark and Hairy Annals of Birger Barbaren" kommer, enligt uppgift, att innehålla alla Birger Barbaren-strippar fram till och med 2011. Strippar som huvudsakligen publicerats i speltidningen Fenix.

Omslaget kommer antingen se ut såhär:

eller såhär:


Jag har sett lite olika bilder i samband med informationen om albumet.

Vill du ha exempel på Birger Barbaren-humorn, skumma igenom denna tråd på Serieforumet.

Oavsett hur det ser ut och exakt vilka strippar som är inkluderade så är albumet planerat att komma ut någon gång under våren/försommaren 2012. Jag ser fram emot detta med förväntan!

Det kommer sannolikt komma mer information Birger-barbaren-albumet närmare releasedatumet på Åke Rosenius hemsida.

tisdag, mars 06, 2012

Datalagringen - debattartiklar från CUF, CS samt UP

Idag har det publicerats debattartiklar i både Expressen och Upsala nya Tidning:

CUF:s förbundsstyrelse i Expressen - Stå upp för Centern i riksdagen
"Vår egen grundlag och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna måste gå före, oavsett vilka överenskommelser Sverige ingått i fråga om direktivet. Det finns gränser för vilken makt vi kan låta EU ta sig över de mänskliga rättigheterna, och det är dags att vi markerar var den gränsen går. Detta måste våra riksdagsledamöter stå upp för."

CUF + Ung Pirat i UNT - Finns modet att stå upp för vår frihet?
"Men, det handlar inte främst om kronor och ören, utan om frihet. Om friheten att kunna vägra vara med i statens förnedringstelevision. Vi vet inte hur det är med resten av svenska folket men vi är inte särskilt sugna på att betala för att bli övervakade. Vi kan däremot tänka oss att betala för rätten att inte bli det. Vi vill inte tvingas bli ofrivilliga deltagare i statens egen dokusåpa och vädjar därför till Sveriges riksdagsledamöter att rösta nej till detta förslag. Vi hoppas att det finns många som har modet att stå upp för vår integritet och för vår frihet."
Läs Gustav Nipes (UP) egna kommentar om debattartikeln.

Frihetssmedjan kommenterar - CUF och Centerstudenter: Vi kommer inte stödja kandidater som röstar ja till Datalagringsdirektivet
"Den närmaste tiden kommer vi att få se om Centerpartiet väljer att stå upp för sin egen politik och följa det klara beslut som partistämman fattade för ett halvår sedan. Gör de inte det kommer de att få en svekdebatt på halsen, sannolikt tappa ytterligare i opinionen och därmed hamna under fyraprocentspärren, samt få en riksdagsgrupp som ungdomsförbundet vill få utbytt. Ett parti som redan har svårt att locka unga människor och i undersökning efter undersökning ligger runt fyra procent kommer att ha svårt att överleva det scenariot."
Den nystartade organisationen New Renaissance har också skrivit ett inlägg med en den statistik, som visar på hur "effektivt" DLD har varit, bland annat i Tyskland.

New Renaissance - Dags att utvärdera datalagringsdirektivet, när kommissionen inte vet

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson verkar dock inte avskräckt utan tycker det är en självklarhet att rösta ja, eftersom EU nu kräver det.

Läs mer
Henrik Aklexandersson har också skrivit om vad som händer med DLD i EU. Kort sagt så har EU-kommisionen inte gjort någon utvärdering av sitt eget direktiv, trots att detta är ett krav.

HAX - EU-Kommissionen pressad om datalagringen
även
Christian Engström - Commission should investigate all options as regards Data Retention

Läs också ledaren i DN om att våra politiker inte längre verkar kunna föra en vettig argumentation om alla dessa integritetskränkande  förslag som sköljer över oss, utan argumentationen är mer på nivån:
"─ Men tänk på barnen!"

Ledare i DN - Mål utan debatt om medel

måndag, mars 05, 2012

"Everybody Is a Pirate, So Fix the System"

Fred Wilson, från Union Square Ventures säger som det är - alla är pirater, så det är systemet och lagarna det är fel på, inte alla internetanvändare.Fred Wilson, managing partner at Union Square Ventures, passionately argues that “everybody is a pirate” of copyrighted digital content because internet content isn’t convenient for consumption. The content delivery system is flawed, he believes, and “in a world where everybody is breaking the law, you got to look at the law: is it the right law?

Se hela klippet hos Fora.tv - Paley Center: Protecting Content & Promoting Innovation
Klippet hittat här.

Ett lysande exempel på hur lätt det är att, av misstag, bryta mot vår nuvarande upphovsrätt är ju att den franska anti-piratmyndigheten, Hadopi, själv har brutit mot upphovsrätten vid två olika tillfällen. Och eftersom ett av den ökända Hadopi-lagens straff är klassiska "Three strikes" - att stänga av folk från internet efter att ha blivit anklagade för upphovsrättsbrott tre gånger, så slipper vi kanske se myndigheten om ett tag?

Techdirt. - One More Copyright Infringement, And HADOPI Must Disconnect Itself From The Net

Illegal fildelning är ett serviceproblem!
Wilson pratar inte i första hand om den "medvetna piratkopieringen", utan om den vi göra varje dag, när vi laddar ner en snygg bild vi hittat på nätet, när vi skickar en YouTube-länk till våra vänner, eller när vi lägger upp ett ljudklipp på oss själva när vi pratar och råkar ha en radio med musik på i bakgrunden. Men problemet är nästan lika stort med den avsiktliga illegala fildeningen. Och det enda vettiga sättet att stoppa denna form av brott mot upphovsrätten är att göra det enkelt att göra rätt, inte krångla till det för betalande kunder.

Eller som jag skrivit i mina två tidigare bloggposter:
Den illegala fildelningen stoppas genom bättre service - inte hot

Idiotiska Ubisoft och Impulse förlorar pengar

Läs mer om upphovsrätt
Två andra, välskrivna texter om upphovsrätt hittar du här:

Magnihasa - Att dela en kulturscen med andra aktörer 

samt

Upphovsträtan - Kritik av upphovsrättslagförslag censureras med hänvisning till upphovsrättslag

fredag, mars 02, 2012

Om Visingsö och ekskogen på dagens DN.Debatt

Idag nämns den berömda ekskogen på min hemö - Visingsö - på DN.Debatt. :-)

Det är i debattartikeln om den svenska forskningspolitiken

Där tas ekskogen, som anlades på 1830-talet för att flottan skulle ha en säker tillgång till skeppsvirke även i framtiden, som ett exempel på hur farligt det kan vara att ha en forskning som bara fokuserar (kraftsamlar) på ett fåtal områden, eftersom vi aldrig kan veta om hela forskningsområden blir obsoleta.

När ekskogen på Visingsö var färdig för sin leverans, 150 år senare, var i alla fall trävirke som råvaror till skeppsbyggande inte aktuell längre.

Jag brukar dock påpeka att det var en imponerande framförhållning de hade förr i tiden. Det var inget "snack om hållbarhet", det var handling!

Läs mer om Visingsö på visingso.net


Du har väl "Rent mjöl i påsen"?

Värt att lyssna på, för du har väl bara "rent mjöl i påsen"?En bra låt, framförd av Lars Anders Johansson.

Det är klassiskt argument för oss som kämpar för den principiella rättan att få ha en privat sfär. Det är dock falskt på så många sätt, ett av de viktigaste är att det inte är jag själv som definierar vad som är "rent mjöl".

Läs också Olof Bjarnasons pedagogiska serie om vad det innebär att ha "rent mjöl i påsen.

Olof Bjarnason - Rent mjöl i påsen, del 1 av 6

Se också detta korta Youtubklipp - Den som har rent mjöl i påsen har allt att frukta

torsdag, mars 01, 2012

Mer om #DLD - Centerstudenter och CenterUppropet.se

Det har skrivits mer om Datalagringsdirektivet och Centerpartiets riksdagsgrupps ställningstagande. Och ja, det förtjänas att säga igen - Centerpartiet HAR tydliga ställningstaganden som skydd för den personliga integriteten och man HAR gjort en hel del för att stoppa och göra om förslag från Beatrice "Gredelina kuvert" Ask och Johan "Batongliberalen" Pehrson. Men Centerpartiet har inte lyckats med något annat än att förmildra de 100-tals integritetskränkande lagar som flödar över oss, i allt snabbare takt.

Som medlem i Centerpartiet tycker jag helt enkelt inte att det räcker av ett parti som vill vara Sveriges öppnaste. Då räcker det inte att bromsa farten, rätt in i ett slutet, övervakat och tyst samhälle. Jag förväntar mig mer. Och jag är inte ensam.

Sedan mitt förra blogginlägg har det skrivit mycket om Datalagringsdirektivet inom och utom Centerpartiet. Bland annat har CenterUppropet.se dragit igång igen och presenterar en första programförklaring.

CenterUppropet.se - Datalagringsdirektivet, trots allt...
"Fagert tal om att Centerpartiet värnar den personliga integriteten, öppenheten samt införande av integritetsbalk o.s.v. håller inte längre i väljarnas ögon. Inte efter att partiet har samarbetat för att införa FRA-lagarna, IPRED och annat som har inkräktat på den personliga integriteten. Finns det någon slik lagstiftning som C hittills har lyckats stoppa? Finns det någon integritetsvärnande lagstiftning som C har lyckats driva igenom? CenterUppropet kan tyvärr inte hitta någonting sådant."
Även Centerstudenter har skrivit en väldigt bra text. Jag tar mig friheten att kopiera in hela deras text här. (också för att den ska synas på Live-sidan)

Centerstudenter - ”Sveriges öppnaste parti” kör över den egna medlemskåren angående datalagringsdirektivet
"September 2011, Åre. Centerpartiets partistämma applåderar efter att en förkrossande majoritet gått emot den gamla partistyrelsens förslag om att införa datalagringsdirektivet ifrån EU. Stämman visar att man inte längre finner sig i kompromisser och praktiska lösningar som sätter systemen före människan. Man har nytt hopp om ett parti som konsekvent också vågar stå upp för sin ideologiska övertygelse.

Datalagringsdirektivet innebär en inskränkning i människors privata sfär som inte går att motivera med dess brottsförebyggande effekt. En effekt som i praktiken visat sig vara ringa. Vill vi använda våra offentliga resurser till att kartlägga vanliga människors privatliv? Till att utan brottsmisstanke göra grova inskränkningar i den personliga integriteten? Detta bara för att nå en marginell ökning i mängden uppklarade brott, en ökning som likväl skulle kunna uppnås genom att använda samma resurser till polisiär verksamhet? Detta är bara ett exempel på hur byråkrater i EU lägger sig i allt fler frågor de inte har att göra med och hur makten förflyttas både ifrån det svenska folket och den svenska staten. 

Februari 2012, Stockholm. Centerpartiets riksdagsgrupp beslutar att gå emot partilinjen för att rösta för datalagringsdirektivets införande tillsammans med resten av regeringen. Argumentationen antyder att det är viktigare att regeringen verkar regeringsduglig än att den driver en politik man kan stå för, att det är viktigare att göra det EU bestämmer än det man anser vara bäst för det svenska folket.

Mest av allt är det en principfråga. Våra liv kommer inte att förändras över en natt av att det här direktivet införs men när Centerpartiet viker sig för att hålla ihop alliansen så är det inte Centerpartiet eller det Centerpartiet tror på som går starkare ur processen. När Sverige viker sig för att hålla ihop EU är det inte Sverige eller det Sverige tror på som går starkare ur processen. Bit för bit lämnar vi bort makten över våra liv och makten över våra värderingar. Bit för bit urholkar vi demokratin.

Centerstudenter ser inte lätt på detta svek gentemot det förtroende som medlemskåren givit riksdagsgruppen. Man talar om frihet, rätten till integritet och självbestämmande. Man talar om människan och om att skapa förutsättningar för denne att forma sitt eget liv. Man talar om att vara ”Sveriges öppnaste parti” som står på människornas sida. I praktiken ser vi något helt annat. När det kommer till kritan så är det kanske inte så konstigt ändå att Centerpartiet istället är betraktat som ”Sveriges otydligaste parti”.
Jag har fetat det näst sista stycket, eftersom jag tycker det är det klart viktigaste i texten.

Fler som skriver
Andra som också skriver om Datalagringsdirektivet är:

Erik Hultin - Partiet utan ståndpunkt

Oscar Fredriksson - Partistyrelsen måste agera – tydligt nej till datalagringsdirektivet krävs

Mark Klamberg - EU-länderna blockerar utvärdering av datalagringsdirektivet

Marcus Weiderstål på Newsmill - Därför är datalagringsdirektivet en väldigt dålig idé