torsdag, mars 01, 2012

Mer om #DLD - Centerstudenter och CenterUppropet.se

Det har skrivits mer om Datalagringsdirektivet och Centerpartiets riksdagsgrupps ställningstagande. Och ja, det förtjänas att säga igen - Centerpartiet HAR tydliga ställningstaganden som skydd för den personliga integriteten och man HAR gjort en hel del för att stoppa och göra om förslag från Beatrice "Gredelina kuvert" Ask och Johan "Batongliberalen" Pehrson. Men Centerpartiet har inte lyckats med något annat än att förmildra de 100-tals integritetskränkande lagar som flödar över oss, i allt snabbare takt.

Som medlem i Centerpartiet tycker jag helt enkelt inte att det räcker av ett parti som vill vara Sveriges öppnaste. Då räcker det inte att bromsa farten, rätt in i ett slutet, övervakat och tyst samhälle. Jag förväntar mig mer. Och jag är inte ensam.

Sedan mitt förra blogginlägg har det skrivit mycket om Datalagringsdirektivet inom och utom Centerpartiet. Bland annat har CenterUppropet.se dragit igång igen och presenterar en första programförklaring.

CenterUppropet.se - Datalagringsdirektivet, trots allt...
"Fagert tal om att Centerpartiet värnar den personliga integriteten, öppenheten samt införande av integritetsbalk o.s.v. håller inte längre i väljarnas ögon. Inte efter att partiet har samarbetat för att införa FRA-lagarna, IPRED och annat som har inkräktat på den personliga integriteten. Finns det någon slik lagstiftning som C hittills har lyckats stoppa? Finns det någon integritetsvärnande lagstiftning som C har lyckats driva igenom? CenterUppropet kan tyvärr inte hitta någonting sådant."
Även Centerstudenter har skrivit en väldigt bra text. Jag tar mig friheten att kopiera in hela deras text här. (också för att den ska synas på Live-sidan)

Centerstudenter - ”Sveriges öppnaste parti” kör över den egna medlemskåren angående datalagringsdirektivet
"September 2011, Åre. Centerpartiets partistämma applåderar efter att en förkrossande majoritet gått emot den gamla partistyrelsens förslag om att införa datalagringsdirektivet ifrån EU. Stämman visar att man inte längre finner sig i kompromisser och praktiska lösningar som sätter systemen före människan. Man har nytt hopp om ett parti som konsekvent också vågar stå upp för sin ideologiska övertygelse.

Datalagringsdirektivet innebär en inskränkning i människors privata sfär som inte går att motivera med dess brottsförebyggande effekt. En effekt som i praktiken visat sig vara ringa. Vill vi använda våra offentliga resurser till att kartlägga vanliga människors privatliv? Till att utan brottsmisstanke göra grova inskränkningar i den personliga integriteten? Detta bara för att nå en marginell ökning i mängden uppklarade brott, en ökning som likväl skulle kunna uppnås genom att använda samma resurser till polisiär verksamhet? Detta är bara ett exempel på hur byråkrater i EU lägger sig i allt fler frågor de inte har att göra med och hur makten förflyttas både ifrån det svenska folket och den svenska staten. 

Februari 2012, Stockholm. Centerpartiets riksdagsgrupp beslutar att gå emot partilinjen för att rösta för datalagringsdirektivets införande tillsammans med resten av regeringen. Argumentationen antyder att det är viktigare att regeringen verkar regeringsduglig än att den driver en politik man kan stå för, att det är viktigare att göra det EU bestämmer än det man anser vara bäst för det svenska folket.

Mest av allt är det en principfråga. Våra liv kommer inte att förändras över en natt av att det här direktivet införs men när Centerpartiet viker sig för att hålla ihop alliansen så är det inte Centerpartiet eller det Centerpartiet tror på som går starkare ur processen. När Sverige viker sig för att hålla ihop EU är det inte Sverige eller det Sverige tror på som går starkare ur processen. Bit för bit lämnar vi bort makten över våra liv och makten över våra värderingar. Bit för bit urholkar vi demokratin.

Centerstudenter ser inte lätt på detta svek gentemot det förtroende som medlemskåren givit riksdagsgruppen. Man talar om frihet, rätten till integritet och självbestämmande. Man talar om människan och om att skapa förutsättningar för denne att forma sitt eget liv. Man talar om att vara ”Sveriges öppnaste parti” som står på människornas sida. I praktiken ser vi något helt annat. När det kommer till kritan så är det kanske inte så konstigt ändå att Centerpartiet istället är betraktat som ”Sveriges otydligaste parti”.
Jag har fetat det näst sista stycket, eftersom jag tycker det är det klart viktigaste i texten.

Fler som skriver
Andra som också skriver om Datalagringsdirektivet är:

Erik Hultin - Partiet utan ståndpunkt

Oscar Fredriksson - Partistyrelsen måste agera – tydligt nej till datalagringsdirektivet krävs

Mark Klamberg - EU-länderna blockerar utvärdering av datalagringsdirektivet

Marcus Weiderstål på Newsmill - Därför är datalagringsdirektivet en väldigt dålig idé

2 kommentarer:

manen sa...

tror tyvärr ledamötena inne i lekstugan(riksdagen) kommer bry sig, ty då måste de väga sin nuvarande position mot att bli utfryst och sitta med riksdagspension efter nästa val om man lyssnar lite för mycket på väljarna och lägger ner eller, gudbevare, röstar nej till dld i mars :/

och för svennebanan är det inte så himla viktigt att det hära internet avlyssnas om bara pedofilerna och terroristerna får det hetare om örona :/

Jag fruktar att tillslut finns det bara en chans att få annie lööf och johan linander att dra till sig öronen och det är genom att byta namn till centerupproret; att visa att det finns tillräckligt många centerpartister som är villiga att riskera en plats(förvisso som moderata stödröstare) i riksdagen för att hota med missförtroendevotum med tanke på att de skiter i vad partiet har bestämt. Hoppas att det inte går så långt och hoppas att ni i centerpartiet lyckas nå fram ändå!

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jo, jag hoppades att det skulle bli lite respons när vi integritetsvänner fick stämman med oss.

Men det verkar ju bara ha räckt en liten bit å vägen...

:-/