fredag, september 24, 2010

"Everything Is a Remix" - därför måste upphovsrätten ändras!

Hos Doktor Spinn hittar jag följande dokumentära film om Remix och ursprunget till våra kulturella uttryck:


Everything is a Remix from Kirby Ferguson on Vimeo.

Kirby Ferguson driver tesen att allt vi gör har vi gjort förut, vi lånar och kopierar hela tiden av varandra och det är så vi skapar ny musik och ny kultur.

Jag tycker att det då är fullständigt galet att ha en upphovsrättslagstiftning som låter en person i den kedja av skapare, som alla bygger vidare på tidigare skapade verk, att kräva stora mängder pengar för just sin lilla bit skapande, speciellt om de inte har betalat och7eller creddat de som agerat som inspiration till deras skapande. I förlängningen kommer detta att lamslå allt skapande, snarare än stimulera det.

Läs mer om dokumentärerna (detta är det 1 av 4 planerade) på - everythingisaremix.info

Inga kommentarer: