onsdag, oktober 18, 2006

Nu börjar det hända saker

Kårobligatroiet avskaffas under den kommande mandatperioden. Kul att se att den lovade politiken verkligen ska bli sanning också. Vi har ju länge haft "föreningsfrihet" inskrivet i gdunlagen och det är väl bra om vår regering ändrar lagarna så att den följs, på riktigt.

Som gammal kår-räv måste jag säga att avskaffandet är bra. Många studentkårer kommer att leva under mer osäkra ekonomiska förhållanden när de inte längre kan tvinga studenterna att betala medlemskapet till kåren. Å andra sidan tror jag att många kårers verksamhet kommer att vitaliseras när de måste börja granska sin egen verksamhet för att se om de gör det som studenterna vill. På vissa orter kommer vi att få ökad konkurrens mellan olika kårer/nationer, som exempelvis i Uppsala där vi har ett dussin olika Nationer redan idag. Men eftersom de redan har konkurrerat med varandra i många år så har de nog inte så mycket att oroa sig för.

Andras kommentarer om det avskaffade kårobligatoriet hittar du här.

Inga kommentarer: