onsdag, november 21, 2007

Bloggar minskar transparensen hos Frihetsfronten?

Jag har redan varit på två av Frihetsfrontens (FF) talarkvällar denna höst. Imorgon den 22 november är det dags för den tredje, med justitiekansler Göran Lambertz och ämnet är rättssäkerhet och yttrandefrihet. "Formell" inbjudan hittas hos Hans och Hax.

Det som har varit mest intressant på de två tidigare mötena med Per Gudmundson (SvD) och Magnus Andersson (CUF), är att de båda har varit "tänkt högt", spånat nya idéer och verkligen gett sig in på områden där de inte haft färdig-tänkta åsikter, utan låtit sig influeras av besökarna och även erkänt att de ibland har fel. Hur ofta hör man en politiker, eller annan offentlig person erkänna att de har fel? Så gott som aldrig, men på Frihetsfrontens möten kan talar även de mest kända gästerna väldigt öppet. Vad beror detta på? Är det den höga intellektuella nivån på besökarna, och gästföreläsarna vill ha en bra debatt om ett outforskat område? Är det att Frontens besökare är öppna för nya idéer? Förväntar sig FF:s medlemmar nya vinklar på gamla frågeställningar? Spelar faktumet att FF är en relativt liten grupp och i allt väsentligt en marginell företeelse i svensk politik, någon roll?

Oavsett var orsaken ligger så hoppar jag att även justitiekansler Göran Lambertz är öppen och beredd att lyfta blicken lite från de vanliga intrampade hjulspåren. Han verkar ha mycket sunda åsikter och intressanta saker att säga. Hoppas att han vågar säga dem också.

Faror med bloggar?
Efter talarkvällen med Per Gudmundson kom jag att tänka på ett hot mot den öppna stämning på Frihetsfronten - bloggar. Nu för tiden kan ju alla vara en medborgarjournalist. Vågar då en offentlig person tala fritt från hjärtat, även i den lilla gruppen på en talarkväll, om de vet att allt de säger kan komma att återberättas och refereras till på bloggar runt om i bloggsfären? (exempelvis Pers besök) Jag är inte säker på det.

Bör Frihetsfronten därför avkräva besökarna på talarkvällarna något typ av löfte, för att de inte ska sprida det de hör helt fritt? Är det över huvud taget möjligt i den församlingen? Kanske är det trots allt värt att fundera på för Hax och de andra i FF...

1 kommentar:

Hans Li Engnell sa...

Jag tror faktiskt att många talare är ärligare hos oss än de skulle vara i andra sammanhang. Att stämningen är mer avslappnad inbjuder till en viss "off the record"-mentalitet. Det har ju hänt att politiker erkänt att "visst tycker jag som ni" i exempelvis narkotikafrågan, "men det kan jag förstås inte säga offentligt". Det finns ingen anledning för Frihetsfronten att basunera ut något sådant eftersom vi inte tjänar något på det, tvärtom.

Göran Lambertz är nog en annan femma, dock. Vi lär inte få några scoop av honom. :-)