onsdag, september 21, 2016

Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning

I vilket klimat frodas populister? Allt fler populister får allt mer stöd i opinionen, vad beror det på? Och hur skaffar de sig det stödet? Mycket av populisternas styrka kommer från överdrifter, halvsanningar och lögner. Man kan tro att det vore lätt att stoppa sådant idag, när all världens information finns på en snabb söknings avstånd på internet, men så är inte fallet.
Källa - FB
The Daily show, om Trump och hans lögner

Veritasium, om hur upprepning av något får oss att tro att saker och ting är sanna


Samma sak med nyheter som med populister


För det är också så att saker och ting vi hör om oftare framstår som vanligare. Även om skillnaden mot tidigare kanske bara är att vi ser eller hör om något oftare. Precis en sak som Sverigedemokrater lever mycket på - att vi får en skev bild av omvärlden genom media.

Ray Kurzweil: The world isn’t getting worse — our information is getting better
" ─ What’s actually happening is our information about what’s wrong in the world is getting better. A century ago, there would be a battle that wiped out the next village, you’d never even hear about it. Now there’s an incident halfway around the globe and we not only hear about it, we experience it."
Eller som det illustreras i följande serie-strip av Owlturd
Läs resten på Owlturds hemsia


Inga kommentarer: