måndag, mars 06, 2017

Problematiskt att lagstifta ännu mer

Kvävande byråkrati - "Red tape" på engelska
Ett svar på Sophia "Dexion" Blomqvists bloggutmaning - Det är skillnad på folk och folk i Göteborg

Frågan:
"Är det dags att vi lagstiftar om att organisationer som verkar med hjälp av skattepengar är skyldiga att anmäla misstänkta oegentligheter och sedan låta rättsväsendet avgöra om brott har begåtts eller ej?"
Självklart är det värt förakt när skattepengar som drivits in under tvång slösas bort genom bidragsfusk. I det här fallet är det Socialdemokraternas Abbas Zarrinpour som fuskat till sig arvode genom att föreningen han jobbar åt inte gjort löneavdrag på rätt sätt när han varit på politiska uppdrag och inte heller berättat detta innan han fått ut arvodet för sitt politiska uppdrag.

Sophia undrar om man därför ska lagstifta om en anmälningsskyldighet för de föreningar som får skattepengar. Mitt korta svar är - nej.

Det finns stora problem med ytterligare regelverk.

Däremot bör man skriva in i regelverken att de föreningar som hjälpt till eller på annat sätt gjort att andra kan fuska till sig pengar ska såklart bli utan bidrag eller stöd i fortsättningen. Handlar det om medvetet bidragsfusk så finns det redan idag lagar för att straffa bedrägerier.

Risken med lagstiftning är istället att det blir ytterligare ett betungande regelverk för små ideella föreningar att förhålla sig till.

Det finns gott om annat slöseri med skattepengar att angripa innan man börjar tvinga ideella föreningar att agera angivare.

Viktigt med proportionalitet

Proportionaliteten borde vara en av de viktigaste sakerna för politikerna att fokusera på:

  • att ägare av små vattenkraftverk som funnits i generationer inte ska behöva betala en halvmiljon i avgift för att få skicka in en ansökan om att eventuellt behålla kraftverket
  • att små banker inte ska behöva följa samma byråkratiska regelverk som de systemviktiga, multinationella bankerna (ja, här talar jag lite i egen sak)
  • att ideella föreningar inte ska behöva agera polis bara för att de får bidrag från kommunen

4 kommentarer:

Sophia Blomqvist sa...

Om du vinklar det hela lite då och ger kommunen anmälningsplikten? För det var så jag tänkte.
Idrottsföreningen har (genom ordf. ännu en s-politiker) i löneintyghöjt hans lön och de har sedan inte gjort löneavdrag vid hans frånvaro - rätt uppenbart fusk. Kommunen väljer att inte polisanmäla för de tror att deras regler kanske går att tolka annorlunda.
Min poäng är att kommunen borde vara skyldig att anmäla och låta rättsvårdande myndighet pröva lagbrott.

louisep sa...

En viktig aspekt är att även ideella föreningar måste följa bokföringslagen, vid större bidrag (200k eller mer) av statsbidrag också anlita en auktoriserad revisor. Det är meningen att detta ska fungera som en spärr för oegentligheter. Nu vet jag att detta inte riktigt fungerar som det ska. Och inte minst ansvarsfrågan skiljer sig åt för anställda och styrelser med firmatecknare. Det är styrelsen ansvar att åtgärda problem - och i värsta fall polisanmäla eller kontakta bidragsgivare.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Ok, då har jag större förståelse för din fråga Sophia. Och jag håller då med dig betydligt mer.

Dock ser jag samtidigt problem med att rättsväsendet idag redan är underbemannat och ändå inte skulle ha tid att hantera den här anmälan. Men det är egentligen ett annat problem...

Sophia Blomqvist sa...

Ja, det är ett annat problem, för det här är den mer principiell frågeställning.

För mig handlar det om jäv. I offentliga kretsar känner många många, eller är med i samma föreningar.

I länkad artikel hade kommunens tjänstemän (eller politiker) göra ansenlig skada både för en idrottsförening och för det socialdemokratiska partiet. Gissningsvis människor de har som chefer och nära sig i verksamheten - skall man utelämna det till ett enskilt avgörande?
Har man väl valt att inte anmäla s-politiker ligger det förstås nära till hand att man inte vill anmäla andra politiker, för då drar de upp gammal skit och plötsligt har vi vad som kallas Göteborgsandan. Alla fast med händerna i samma honungsburk.

En annan sida av saken vore att vi skulle få nationell statistik på den här typen av företeelser. Hur mycket pengar försvinner egentligen?

Men lika viktigt är att samma regler gäller för medborgare och beslutsfattare. Hade någon försnillat några hundra tusen på oriktig inkomstanmälan till FK är det knappast någon fråga om huruvida det skulle anmälts. Har rättsvårdande instanser tid för det?