fredag, november 25, 2005

Hets mot vem?

Hetslagstiftningen är en mycket speciell lag. Den ger vissa grupper i samhället skydd mot att någon säger dumma saker om dem. Dock inte alla! Frågan är varför olika människor ska ha olika rättigheter? Nej, jag kan bara hålla med detta korta inlägg.

Risken är att "staten" börjar med att plocka bort yttrandefriheten för galningar och idioter som Green för att sedan fortsätta med oss andra. LouiseP har skrivit mycket bra om det sluttande planet som exempelvis Niemöllers dikt handlar om.

Är inte tanken att vi ska vara lika inför lagen? Vad innebär då dessa domslut från tingsrätten i Malmö? att vi har en lag som är så svår att tolka att personer som jobbar på samma arbetsplats kommer fram till olika domslut? Eller att lagen helt enkelt är godtycklig och därför olämplig i ett rättsamhälle?

Fler välskrivna inlägg om frågan:
Ninja Economist
Debattartikel på Flashback

Ett sammanfattande citat från Henrik Alexandersson text i Svensk tidskrift:
Man använder lagen om hets mot folkgrupp för att beskära religions- och yttrandefriheten. Detta är, för att uttrycka sig försiktigt, allvarligt. Antingen har man religions- och yttrandefrihet. Då får folk tro på vad för trångsynt hokus pokus som helst. Då får folk säga vad de vill, även obegåvade och obehagliga saker. Eller också sätter staten gränser för vad som får torgföras. Men då har vi varken religions- eller yttrandefrihet.
Självklart ska det vara olagligt att hota någon, med detta ska gälla oavsett om den man hotar ingår i en grupp eller pekas ut som en individ! Rättigheter för vissa är i förlängningen inte förenligt med ett rättvist samhälle, oavsett hur goda intentioner lagstiftarna hade!

Andra kollektiva rättigheter
Vi har i sverige flera andra lagar som bygger på "kollektiva rättigheter", Henrik Alexandersson ger här fler exempel på HBT-gruppens rättigheter. Rimligt?

Inga kommentarer: