lördag, januari 31, 2009

(s) - we can ... lägga oss i allting

Igår var det någon rolig nisse på Socialdemokraternas toppmöte om vård, som körde med en parafras på Obamas "yes, we can" - "(s) - we can". Smart tänkt, men vad är det Socialdemokraterna kan, egentligen?

Bevisligen så är (s) väldigt bra på att:
  • dra till sig uppmärksamhet från "The Obviousman" - vem vill inte ha kortare köer i vården? - Doh!
  • detaljstyra enskilda akutmottagningar ner till enskilda arbetstimmar från Stockholm, samt
  • lägga sig i sådant som landstingen ska ansvara för
Oscar Sundevall skriver också en kort reflektion.

Ps. Jag kan tillägga att jag också tycker att "vårdgarantin" är en väldigt konstigt målsättning att fatta beslut om i riksdagen, men det är i alla fall ett mål som är lagt på lite mer strategisk nivå - tillgänglighet till vården inom några månader, till skillnad från (s) nya mål - tillgänglighet till vården inom ett visst antal timmar...

Inga kommentarer: