måndag, november 07, 2011

Mangadomen till HD - sista chansen

Från Nyhetskanalens sändning
Idag meddelande Högsta Domstolen att de tänker ta upp Mangadomen, där seriekännaren Simon Lundström dömdes för innehav av japanska tecknade bilder med seriefigurer som ser ut att kunna vara under 18 år gamla. Det är sista chansen till upprättelse för Simon som är dömd för ett brott som inte ens har begåtts, med brottsoffer som inte finns annat än i fantasin.

Det var precis detta jag hoppades på när jag pratade i radion förra veckan. Nu står hoppet till att HD ska avvisa domen med argumentet att lagen inskränker yttrandefriheten, alternativt fastställa domen med det medskicket att lagen är orimlig och att våra politiker måste ändra densamma.

Tillägg: SR P4 Uppland intervjuade den dömda översättaren i eftermiddags (8 nov). Det blev ett kort nyhetsinslag och en länk där du kan lyssna på hela klippet:

Upplandsnytt - "Det är tusch på papper"

Henrik Alexandersson - HD tar upp manga-målet
"Redan det faktum att HD tar upp ärendet tyder på att domstolen tycker att målet är principiellt viktigt och av allmänt intresse.

Detta mål rymmer många intressanta frågor. Kan en tecknad bild vara brottslig? Kan man begå övergrepp mot barn som inte finns? Kan man dömas för övergrepp som aldrig har skett i verkligheten? Hur bedömer man seriefigurers ålder? Vad krävs för att en bild skall betraktas som pornografisk?"

Läs Motpol - Att gå pedofilens ärenden
"Det är uppenbart att den nypuritana synen på ungdomars sexualitet och barnporrlagstiftningen skapar en rad allvarliga problem. Lagstiftaren kan inte fortsätta blunda för dessa och som Beatrice Ask hävda att frågorna inte är prioriterade. Vi behöver på allvar diskutera dessa frågor - innan vi alla har börjat gå pedofilernas ärenden."
Gothbarbie - Pedofilhysterins fula ansikte
"Det här är pedofilhysterins fula ansikte. Det har givit oss en lagstiftning som gör att tonåringar döms för övergrepp för frivilligt sex med sina partner. Det har gjort att serieöversättare döms för barnporrinnehav. Det har uppenbarligen gjort att föräldrar misstänkliggörs och barn tas ifrån sina föräldrar utan rimliga ifrågasättanden.

Det här måste upphöra. Det är glädjande se att allt fler vågar ifrågasätta utan att låta sig tystas av rädsla för att själva utpekas som “pedofilkramare”.
Via Gothbarbie hittade jag också tillbaka till ett gammal Aschberg-avsnitt i Radio 1 med den dömde manga-översättaren - Lyssna här. Aschberg är rätteligen upprörd över lagen och då är han som bäst!

Åsa Linderborg (AB)
- Vem vågar sova naken med barn?
Åsa skriver om vad som kan vara orsaken till de lagar vi har idag.

Läs mer
Fler media just om Mangadomen.
Trad. Media:
DN, UNT, Ekot, Expressen (kortare notiser) Norran, Nyhetskanalen (längre artikelar med bakgrund)

Bloggar:
Frihetssmedjan och Liberaldemokraterna, Fnordspottin', Pornografisk film (forskningsblogg).

Läs också Bernt betraktelse över hur det var förr - Ur mina icke-existerande memoarer

Ett rimligt straff för barnporr? 150 år i fängelse?
I Sverige är straffet för maxstraffet för barnporr 2 års fängelse. Upp till 6 år, om brottet är grovt (typ industriell skala?). Och då pratar vi alltså om att TITTA på barnporr, inte framställande.

Vad tycker du är ett rimligt straff för barnpornografi? Alltså inte övergrepp på barn, utan innehavet av foton, serieteckningar, filmer och dylikt som visar övergrepp på barn.

Ett aktuellt exempel: I Florida i USA dömdes nyligen i 26-åring till livstids fängelse, utan möjlighet till frigivning. Daniel Enrique Guevara Vilca som han heter, har alltså innehaft ett par hundra bilder och jag förstår att det rör sig om det jag kallar "riktig" barnporr, det vill säga sådan som jag kan tänka mig att förbjuda - fotografier och filmer på barn som har sex och/eller utsätts för övergrepp.

The New York Times - Life Sentence for Possession of Child Pornography Spurs Debate Over Severity
"But the severity of the justice meted out to Mr. Vilca, who had no previous criminal record, has led some criminal justice experts to question whether increasingly harsh penalties delivered in cases involving the viewing of pornography really fit the crime. Had Mr. Vilca actually molested a child, they note, he might well have received a lighter sentence."
I Florida kan man alltså få livstids fängelse för innehav av fotografier. Det har dock uppstått en diskussion om det är rimligt att dömas till ett så hårt straff, när någon annan kan ha förgripit sig på barn och kommer undan med ett lindrigare straff.

Läs också denna gruppblogg med juristprofessorer: Sentencing Law and Policy - Florida defendant gets LWOP sentence for mere possession of (lots of) kiddie porn

Collier Star - Man Charged With 500 Counts of Child Pornography

Hittad hos Teamliquid. Fler artiklar om 26-åringen här.

Så om vi för över detta till en svensk kontext - vad tycker du är ett rimligt straff för barnporrinnehav?

Vad ska straffas hårdast?
  • Barnporrinnehav, eller övergrepp på barn?
  • Innehav av tecknade serier med nakna barn eller fotografier?
  • Eller ska allt, övergrepp på barn och innehav av tecknade serier, ge samma straff?
Och ska polisens resurser prioriteras att jaga tecknade serier eller de som begår övergreppen på barn? Enligt mig är valet ganska enkelt...

Tillägg:
Upphittad artikel:
DN - Dan Jönsson: Är det verkligen polisen som ska av­göra vad som är konst?

Inga kommentarer: