söndag, november 20, 2011

Stoppa lagar som hotar internets livsnerv

Expressen skriver idag en bra ledare om det amerikanska SOPA, Stop Online Piracy Act, ett lagförslag om att censurera internet i USA, som hotar att underminera hela internet som vi känner det.

Expressen - Rädda nätet från censuren:
"Ett internet som lyder under stark statlig kontroll är också svagt. Det är därför Hosni Mubarak i princip lyckades stänga av Egyptens internet. I dag är det med upphovsrättsindustrins intresse i åtanke som politiker och företag tar sig makten att censurera sajter, och kontrollera internetoperatörer. Men ingen vet hur den makten kommer att användas i morgon. Det enda som är säkert är att makthavare inte avhänder sig makt, att de alltid vill ha mer, men aldrig mindre.
Upphovsrättsbrott ska bekämpas. Men det måste finnas en balans. Lagar som hotar internets livsnerv står inte i proportion till skadan som piraterna åstadkommer.
[...]
Förhoppningsvis inser politikerna både i Sverige och USA att internet inte tillhör upphovsrättslobbyn. Det är till för alla och det är just det som gör internet så revolutionerande: att var och en, i stort sett, får dela och söka information utan dörrvakter och censorer. Utan den principen har vi inte längre ett fritt internet."
Jag lägger in en passande illustration om detta härifrån:

Läs mer om SOPA:

Rapport - Amerikanska kongressen beslutar om censur av internet
Citerad i artikeln är bland annat Oscar Swartz. 

Punkt SE - Stora protester mot amerikanskt lagförslag om censur
"Dessutom, bestämmelserna kommer att ge Internetoperatörer immunitet så att de kan blockera sajter som de tror står i konflikt med gällande lagstiftning, utan att det fällts någon dom eller baserats på något myndighetsbeslut.

Att låta Internetoperatörerna hur som helst blockera sajter som inte nödvändigtvis bryter mot någon lag kommer sannolikt få oväntade konsekvenser."
En IDG-artikel om detta - Punkt SE kritiserar amerikanskt lagförslag

Se också denna film:


Tack också för många länktips till Opassande-Emma.

Mer om yttrandefrihet
Läs mer om Yttrandefrihet i Amnestys bloggstafett. Här är Mårten Schultzinlägg:

Mårten Schultz - Är den svenska tryckfrihetstraditionen en monad utan fönster?

Bland annat Marcin DekaminskiUNT Debatt - Revolutionen är inte över