onsdag, november 21, 2012

Skriv under - för yttrandefriheten - #freeandopen

Google har lanserat ett initiativ för att behålla internet fritt och öppet - #freeandopen

Skriv på #freeandopen här

Internet är i mångt och mycket en revolution. Idag är det en revolution som vi tycker är självklart, men vi får inte bli naiva och anta att internet som vi känner det kommer att förbli så för alltid. Det fria och öppna nätet har gett röster till många som tidigare inte hade någon talan. Friheten har använts för att hjälpa till att avsätta makthavare. Därför är det också många som vill styra och kontrollera internet idag. För att få makt och pengar, eller för att skydda den makt och de pengar man redan har.

Sociala medier är bara en del av "internet" men en av de hjälpmedel som varit med och skapat revolutionen - Social Media Video 2013


Makthavare tycker internet är jobbigt

Som vi sett senast idag så tycker våra makthavare att transparens och öppenhet är jobbigt. Ibland skulle nog många makthavare bara vilja slippa all granskning och i vissa länder sker det genom att de stryper medborgarnas möjlighet att kommunicera. Både genom att censurera utländska och oberoende media och genom att begränsa möjligheten för medborgarna att kommunicera med varandra.

Christian Engström (PP) frågar om sekretessen - Måste politiker ljuga

Enligt min humla - Kartlägga medborgare, bra; kartlägga makthavare, anus

Läs mer om dagens snackis - den icke diarieförda texten

Den hälsosamme ekonomisten med en fyndig rubrik - Diarieför inte brevet jag skrev...

DN SvD1 SvD2 SR1 SR2 JW HT Sv KB MM + Expressen

Lästips - Brasilien vill tydligen inte vara föregångsland vad det gäller frihet på internet:
Rick Falkvinge - Brazil squanders chance at geopolitical influence; kills internet rights bill in political fiasco.

Och tack till Jerry, för video-länken.

Och kom ihåg:

Skriv på #freeandopen här. Nu!

Inga kommentarer: