onsdag, mars 08, 2006

Prisa gud, här kommer skatteindrivningen!

Enpartistaten är en viktig blogg som lyfter fram exempel på hur Sverige har sossifierats under det långa, nästan oavbrutna, regeringsinnehavet av (s). Ett av de senaste inläggen på bloggen handlar om SIDA. De lyfter bland annat upp frågan, som även Skattemyndigheten exemplifierade härom året.

Staten tar pengar mina, hårt ihoparbetade pengar, med hot om våld som sista utväg, för att sedan tala om för mig vad jag ska tycka. Exempelvis att betala skatt är bra, eller som nu senast- när SIDA "informerar" om- att SIDA:s bistånd till andra länder, är jättebra. Myndigheterna ska inte försöka övertyga folket, det måste väl ändå vara politkernas uppgift att söka stöd för sin politik?

Nej, byt regering! Jag vill inte bo i en enparti-stat.

Inga kommentarer: