onsdag, mars 12, 2008

Undergången är nära!

Här kommer ytterligare en lakonism. Denna gång med anledning av att Sverige inte längre har världens högsta skattetryck, tack vare den borgerliga regeringens ständiga ambition att låta människor få besluta lite mer om vad de vill göra av frukterna av sitt arbete.

Citatet kommer från Magasinet Neos blogg:

Alliansregeringen – vars vildsinta systemskiftesiver enligt oppositionen hotar välfärd och mänsklig överlevnad – har nu lyckats sänka skattetrycket till det näst högsta i världen.

Tillvaron skakar i sina grundvalar.
Det är bara att hålla med...

Inga kommentarer: