tisdag, maj 20, 2014

Bra citat från Rick Falkvinge i Expressens intervju

Rick levererar starka svar - kolla på intervjun.
 Piratpartiets grundare, Rick Falkvinge, blev idag intervjuad av Expressen och resultatet blev väldigt bra. Han är riktigt vass på att formulera sig och sammanfatta ett viktigt budskap i några få slagkraftiga meningar. I denna intervju kompletterar han också med mycket pedagogiska, konkreta exempel och förklarar en hel del av ställningstagandena på med en förankring i Piratpartiets tankegods.

Här är min transkribering av stora delar av intervjun, så att den lättare kan spridas och användas av så många som möjligt. (Jag har justerat en del formuleringar också, där jag tycker att Rick stakade sig, förtydligat där jag ansåg att det behövdes eller kortat ner långa frågor från journalisten, så ta det inte som exakta citat.)

Intervjun - Rick Falkvinge - Snus räddar livHär nedan kan du läsa "transkriberingen":Om vi pratar nu om EU-valet, det är ju där ni har verkat, varför är det viktigt att rösta på små partier?
Precis som du säger, att vi har faktiskt verkat och lyckats i EU-parlamentet. Det finns många saker som vi HAR åstadkommit under den här mandatperioden som är lätta att glömma såhär 5 år senare. 2009 var det ett reellt hot att upphovsrättsindustrin skulle få stänga av hela familjer, med allt vad det innebär idag, bara på blotta misstanken om att ha fildelat och utan att blanda in polisen. Det var ett reelllt hot att Amerikanska företag skulle få stänga ner svenska företag bara på blotta anklagelser, som vi stoppade  genom det "så kallade" frihandelsavtalet ACTA. Vi har lyckats lyft upp fildelningsfrågan, som fortfarande är väldigt aktuell, till att bli ett mainstreamförslag i EU-parlamentet. Och det är vad vi har gjort på fem år.

Och där kan man se att små partier i EU-parlamentet kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad. Därför att det är inget knapptryckarkompani som riksdagen är, utan har du en EU-parlamentariker som verkligen förstår en fråga, så kan den människan ha ett väldigt stort inflytande på sitt område. Och det har vi haft, både i Christian Engström och Amelia Andersdotter som gjort ett fantastiskt jobb i att leverera nere i Bryssel. Nu senaste med nätneutraliteten, som är vår tids näringsfrihet, alltså rätten för vem som helst att starta företag utan att betala tullar och straffavgifter till de som vill hindra det.

Varför syns inte detta i opinionen då?
Det gör det ju. Vi har senaste månaden att vi klättrat från 1 procent till 3,9 %, det kallar jag en raketspurt. Och den spurten har ju kommit nu när vi börjat förklara vad vi åstadkommit nere i Bryssel.

Borde inte parlamentarikerna kommunicerat mer med svenska väljarna under mandatperioden?

Det har ju faktiskt skett, det har ju parlamentarikerna gjort löpande via sociala medier, som bloggar, Facebook och Twitter. Däremot har det varit ett ointresse från svenska medier, som, tyvärr får jag säga, är väldigt fokuserade på riksdagen. Svensk politik tendera att handla om riksdagsfrågor, trots att de stora frågorna; yttrandefrihet, tryckfrihet och pressfrihet avgörs nere i Bryssel.

DLD har nu ogiltigförklarat, varför ska man rösta på Piratpartiet nu då?
Det finns många viktiga frågor som avgörs i Bryssel den kommande mandatperioden. En av de är upphovsrättsfrågorna, som faktiskt i grunden handlar om pressfrihet, yttrandefrihet och rätten att kommunicera privat. Du är journalist. Om jag upptäcker en skandal i regeringen och vi etablerar en digital kanal mellan oss, som ett telefonsamtal eller en chatt, så kan jag använda den till att skicka komprometterande material till dig. Eller så kan jag skicka en musikfil. Och det enda sättet att se vad det är jag skickar är att övervaka allt och det är precis vad som sker, eller håller på att ske. Pressfriheten är i akut fara. Rätten att kommunicera privat är i akut fara, på grund av upphovsrättsindustrin. Fortfarande. Och den förändringen sker nästa mandatperiod. Och där vill vi vara med och gör skillnad, på samma sätt som vi räddat internet, på samma sätt som vi räddat yttrandefriheten, på samma sätt som vi räddat nätneutraliteten under föregående mandatperiod.

Hur ser du på frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP)?
Det är inte ett frihandelsavtal! EU och USA har i allt väsentligt frihandel mellan sig redan idag, med väldigt små undantag. Man förhandlar fram ett avtal bakom stängda dörrar som inte handlar om frihandel utan att smyga in lagstiftning bakvägen, på totalt odemokratiskt väg. Den som säger emot mig får gärna motbevisa mig genom att visa upp dokumentet - men det kan de inte eftersom det förhandlas bakom stängda dörrar. Men dokumentet innehåller troligtvis sådant som att om Sverige skulle stifta lagar som ett företag skulle ogilla, så kommer det företaget stämma Sverige för de lagar vi stiftar i riksdagen. Ett exempel på när detta redan hänt är Australien införde varningstexter på cigarettpaket så stämdes Australiensiska staten av cigarett-tillverkaren Philip Morris på en halv miljard australiska dollar, för att deras framtida vinster hotades. Det är djupt odemokratiskt.

Den här typen av tvistelösningsmekanism (ISDS) är tyvärr en etablerad metod som både USA och EU använt sig av mot svagare länder i tredje världen, och det är först nu när det kan komma att drabba oss som vi börjar inse att det inte är demokratiskt att likställa företag med länder och ska inte få förekomma.

Vad tycker du om att USA övervakar EU?
Den massövervakning som sker nu är ett djupt problem som vänder upp- och ner på maktpyramiden. Det är meningen att makten ska utgå från folket i ett demokratiskt land, men när massövervakning skapat ett samhälle där regeringen tar sig rätten och makten att lyssna på vad alla tycker, tänker och har för känslor, då ger det möjlighet för regeringen att hålla människor att hålla ansvariga för vad vi röstar på. Det är ett oerhört farligt spel som pågår just nu och den övervakningen får inte förekomma nu. Den strider mot mänskliga rättigheter, datalagringen slogs ner av EU-domstolen eftersom den är olaglig i grunden, och ändå insisterar svenska regeringen på att den ska få förekomma. Det är inte ok.

Vad bör hända med svenska lagstiftningen om DLD?
Datalagringen innebär ju att alla kontakter vi tar mellan varandra, och alla kontakter ALLA tar med varandra loggas. Om jag till exempel skulle stå på Västerbron och ringa till självmordslinjen därifrån så loggas det och kan användas mot mig i framtiden. Varje kontakt som min telefon görs när jag går genom staden loggas och var jag befinner mig loggas. Varje person som kontaktar dig som journalist loggas och kan användas mot dom som källor i framtiden. Det ÄR faktiskt inte ok. EU-domstolen har sagt att det här är olagligt i grunden och EU-rätt gäller i Sverige. Den här svenska lagen är inte förenlig med svensk grundlag, den är inte förenlig med EU-rätt och regeringen bryter mot svensk grundlag genom att insistera på att det här ska fortsätta.

Är ni ett enfrågeparti?
Då måste jag fråga - är det vår skolpolitik, vår ekonomiska politik, vår försvars- och säkerhetspolitik, vår socialpolitik... när du säger enfrågeparti, vilken enda fråga är det som du vill lyfta fram?

Men ofta svarar ni ju ändå "ingen åsikt"?
Vi har ju breddat vår politik något oerhört mellan 2010 och 2014. Vi har en heltäckande politik på i stort sett alla områden, men vi har ingen detaljåsikter inom alla områden. Men det har inte alla andra heller - vi frågade till exempel Folkpartiet 2006 hur lång de ansåg att upphovsrätten skulle vara, då svarade de "ingen åsikt", men det har vi jättestarka åsikter om.

Ni säger ofta "vet inte", så vad får man egentligen om man rösta på Piratpartiet?
Det man får när man röstar på Piratpartiet är riktigt starka kämpar för medborgarrätt. Särskilt för den generation som växer upp i EU idag. För de rättigheter som våra föräldrar tog för givet - rätten att skicka ett privat brev, rätten att ringa ett privat telefonsamtal och rätten att kunna söka efter information, utan att någon loggar allt vi gör. Det här var rättigheter som våra föräldrar hade och tog för givet och det är något som våra barn inte längre har. Och det är ett stort misslyckande.

Så det man får är några som, helt kompromisslöst, kämpar för att våra barn ska ha samma mänskliga rättigheter i den miljö de växer upp i (internet), som våra föräldrar hade i sin miljö de växte upp i.

Och vi svarar ibland olika på enkäterna vi får eftersom man svarar på frågan som den är ställd, men vissa frågor vill vi inte få upp på EU-nivå, exempelvis abortfrågan. Jag är stark anhängare av kvinnors rätt till sig egen kropp, men de abortmotståndare som finns i Polen och på Irland är fler än vad vi är och risken om man lyfter upp abortfråga på EU-nivån är att abortmotståndare i Irland och Polen skriver abortlagarna i Sverige.

Den gröna gruppen, där ni ingår, röstar ju ofta för en mer federal linje och ni röstar med dom. Vill ni se ett mer överstatligt EU?
Jag vill i första hand se ett EU som fungerar demokratiskt. Europarlamentet har idag ingen rätt att stifta lagar, man kan bara blockera lagförslag som är dåliga och ha åsikter. Men det är ännu inte en demokratisk institution. När EU är demokratiskt så skulle jag gärna se en starkare demokrati i Europa.

Men ni röstar ju med den gröna gruppen?
Ja, det är så koalitionsbyggande ser ut. På samma sätt ser det ut i Sverige. I Alliansen och regeringen i Sverige röstar ju Centerpartiet med Moderaterna och KD med Folkpartiet. Det är så koalitionsbyggande ser ut - att priset för att kunna kämpa för mänskliga rättigheter för nästa generation har varit att rösta med den gröna gruppen i andra frågor. I utbyte mot att de röstar med oss i våra frågor.

Ska EU få bestämma hur mycket varg som ska få jagas i Sverige?
Nej, Vargen är en typisk lokal fråga.

Ska Sverige får exportera snus till resten av EU?
Ja, absolut. Snus räddar liv, det hjälper människor att sluta röka. Vi har frihandel och ska ha det.

Där är frihandel bra?
Jag har aldrig varit emot frihandel. Frihandel i grunden är bra. Det jag är emot är det som kallas frihandelsavtal, men som används till att smyga in lagstiftningen bakvägen.

Om du fick ge ett mandat till ett annat Svenskt parti, vilket skulle det vara?
Vi ligger nära Miljöpartiet i den gröna gruppen och Alde, den liberala gruppen, där Centerpartiet och Folkpartiet ingår.

Bör det vara förbjudet i alla EU-länder att köpa sex?
Nej, det är en typiskt lokal fråga.

Men vad tycker du?
Då kommer vi in på känsliga frågor, men jag anser att Sverige har en konstig linje som inte alls är i linje med människorätt eller annat. så fort du kommer utanför Sveriges gränser så ser du att Sverige har en ganska föråldrad och ganska fientlig syn på den frågan.

Ska Europeiska börsbolag tvingas ha minst 40 % kvinnor i sina styrelser?
Nej, vi är emot kvotering som princip. Det finns jämställdhetsproblem, men kvotering är inte rätt sätt att lösa dom på.

Ska EU utöka sitt gemensamma försvarssamarbete?
Nej, EU sysslar inte med utrikes och säkerhetspolitik, och ska inte göra det heller?

Kan EU göra något för Dawit Isaak som suttit fängslad i Eritrea i snart 13 år?
Det finns väldigt mycket viktigt att göra för pressfriheten överlag. En av de viktigaste sakerna är att skydda reportrar från övervakning, skydda pressfriheten som koncept och skydda rätten att avslöja maktmissbruk. Och Dawit Isaak är ett personligt offer för en brist på pressfrihet. EU och Europa har väldigt mycket att göra för att höja journalisters status överlag. Och jag tror att det är där vi måste börja för att hindra framtida Dawit Isaak. Även om det är svårt att göra någonting idag, annat än att sätta press, så är det minst lika viktiga att förhindra nästa Dawit Isaak. Och där har vi väldigt mycket att göra - vi måste börja med att stoppa massövervakningen, som i princip förstör pressfriheten idag.

/Slut på intervjun/

Mer lyssning/läsning

Vill du få mer inspiration inför de sista dagarnas valkampanjande kan du också kolla på Christian Engströms halvtimma i Toppkandidaterna:
Piratpartiets toppnamn: Fråga inte mig – jag är politiker

Eller lyssna på P1 Morgons utfrågningar:
Ekots EU-utfrågningar i P1-morgon

Kör ända in i kaklet nu! Valet är på söndag! Lycka till, oavsett vad du tänker rösta på!

3 kommentarer:

Kung CG sa...

Bra jobbat, Lake!

Thumbs up!

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack CG!

:-)

Jerker Montelius sa...

Bra gjort