måndag, april 20, 2009

Hur mycket medlemmar har Piratpartiet, egentligen?

Det är en otroligt häftig sak som händer nu. Tidigare har det nästan bara snackats om att våra politiska partier tappar engagemang och medlemmar, ja till och med att de är utdöende i sin nuvarande form.

De senaste 10 åren har partiernas medlemsantal minskat med mellan 5-10 procent, per år. Men nu har antalet medlemmar i politiska partier, i alla partier totalt, ökat med över 7 procent, på bara två dagar! Allt är förstås beroende på Piratpartiets enorma medlemstillströmning efter Tingsrättens dom i The Pirate Bay-målet i fredags förmiddag.

Just nu har Piratpartiet 33 163 medlemmar, dock hinner siffran säkert ändras, innan jag skrivit klart detta inlägg. Tillströmningen ser dock ut att "planat ut" idag. Tidigare handlade det om mer än 900 personer i timman, som gick över den mentala barriär vi har i Sverige mot politik, och klickade sig in på Piratpartiets hemsida och fyllde i det medlemsformulär de har där. Jag tillhör inte Piratpartiets medlemsskara, men jag är i alla fall Guldpirat, eller som jag kallar det - GuldCenterPirat, då jag bibehåller mitt medlemskap i Centerpartiet fortfarande.

Medierna har skrivit en del, bland annat Aftonbladet här och här, DN här och här, Svenska Dagbladet här.

Politikerbloggen försöker spräcka "bubblan", likväl som en moderat, dock utan att lyckas så vidare bra. Intresset är stort, och Piratpartiet har helt plötsligt ökat chanserna för att komma in i Europaparlamentet med flera hundra procent. Och jag önskar är lycka till!

Hur stora är Piratpartiet, egentligen?

Men frågan är ju, hur stora är Piratpartiet, egentligen, om man granskar siffrorna lite närmare? Är de så stora som de säger sig vara? Har de redan gått om KD i antalet medlemmar och är de snart ikapp Centerpartiet? Troligtvis inte.

De säger själva att deras medlemmar i Ung Pirat också automatansluts till "moderpartiet", en inte helt ovanlig metod. Detta är framför allt praktiskt då jag antar att även UP:s medlemmar har yttranderätt och kanske också rösträtt på de parti-interna stämmorna. (som inte är så interna utan ligger på hemsidans forum!)

Om vi då utgår från att Piratpartiet har 33 116 medlemmar och Ung Pirat har 14 269 medlemmar, så har själva piratpartiet egentligen "bara" 18 847 medlemmar, "netto". Det är fortfarande mer än folkpartiet och man är på god väg att gå om Kristdemokraterna, men ser man till de staplar som visas på hemsidan jämför sig partiet med bland annat Centerpartiet som där ser ut att ha 43 211 medlemmar. Se själva:

Som gammal centersympatisör tycker jag dock detta låter lågt, även om jag vet att Centerpartiet minskat kraftigt på senare år och tittar på på källan, Wikipedia. Där står det att Centerpartiet vid årsskiftet 04/05 hade 51 736 medlemmar, men att Centerrörelsen i stort, hade cirka 80 000. Och eftersom partiet minskat med 20 procent kan man anta att Centerrörelsen i stort även gjort detta, alltså till cirka 65 000 medlemmar. Detta är alltså inklusive Centerpartiet, Centerkvinnorna (Sveriges största kvinnliga politiska organisation), Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter (dock närmast försumbara i sammanhanget). Men borde så inte Piratpartiet jämföra sig med Centrerrörelsen, snarare än med Centerpartiet?

Alltså:
Piratpartiet + sidoorganisationer (Ung Pirat) har alltså cirka 33 000 medlemmar
Centerpartiet + sidoorganisationer har sannolikt runt 60 000-65 000 medlemmar

Varför jämför sig då "Piratrörelsen" med Centerpartiet och inte med Centerrörelsen? Är inte det lite lurendrejeri? Riskerar man inte att tolka deras siffror fel då? Man skulle lätt kunna tro att man ska addera medelemsantalet i PP och UP för at få en "komplett" siffra, men det är alltså fel.

Varför hyckla?
Piratpartiet (eller piratrörelsen) är en tillräckligt stor och viktig kraft för att de ska kunna ignoreras. Även om tröskeln in i PP är lägre, så är det en tröskel som kräver ett visst engagemang att ta sig över, och en medlem i PP är i princip nästan lika mycket "värd" som en medlem i andra partier, oavsett om andra försöker påskina motsatsen. Centerpartiet, sossarna och Moderaterna kommer inte få 20 000 nya medlemmar på en helg, även om man tar bort sin medlemsavgift.

Piratpartiet är en helt ny typ av parti som inte vill, eller kan, organisera sig på samma sätt som de klassiska partierna. Att man, trots detta, vill jämföra medlemstalen (e-penis?) med varandra har jag förståelse för, det är ett enkelt sätt att få trovädighet i media. Dock bör man göra detta på ett juste sätt och inte jämföra sina egna brutto-siffror, men andra partiers netto-siffror. Jag hoppas denna "skevhet" fixas till på partiets hemsida inom kort. Jag kan dock tillägga att jag inte vet hur de andra partierna presenterar sina medlemssiffror, utan är mest insatt i Centerpartiets.

Det går inte hålla samma ökningstakt så länge, men jag tror att Piratpartiet innan riksdagsvalet 2010 har gått om Centerpartiet sett till antalet medlemmar (både "netto" och "brutto"). Må bästa parti vinna (med justa metoder)!

Läs bra inlägg om Piratpartiets rekordökning:
Leo Erlandsson - Piratpartiet fördubblat på två dagar
Sidvind - Piratpartiet och opinionen
Sagor från livbåten (Göran) - Läsarförakt, lyssnarförakt, väljarförakt
Stefan Stenudd - Pressen gnäller över att piratpartiet växer
Oscar Swartz - Piratchock: Ett halv folkparti på 36 timmar!

30 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Mnja, din arbetshypotes håller inte riktigt. Om man är under 26, får man erbjudandet att gå med i PP _och_ UP. Det är distinkta organisantioner, och de som vill det blir alltså medlemmar i _båda_.

Du verkar utgå från att UP-medlemmar bara är medlemmar i UP.

Anonym sa...

Hela ditt argument faller på att det inte automatiskt betyder att man inte har rösträtt när man är med i ungpirat. Så du har misslyckats grovt.

Perty sa...

Jag tror dock att staplarna på PP's forum är tagna utifrån de uppgifter som funnits tillgängliga (har för mig att jag läst det någonstans) och att man helt enkelt inte haft några andra siffror.

Så jag tror att de kommer/kan korrigera dessa staplar på andra partier om nån (du?) som är insatt ger en mer korrekt bild av det.

(Uppdatera gärna wikipedia artikeln också då :-)

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Rick:
Jag läste ett uttalande från en PP-artist i helgen som gick ut på att alla medlemmar i UP också var medlemmar i PP. Kan man alltså "bara" vara medlem i UP, och inte synas i PP:ets medlemsstatistik? Och hur många väljer det alternativet?

@Anonym:
Nej, det har inget med rösträtt att göra, snarare trovärdigheten i att jämföra äpplen med äpplen.

@Perty:
Självklart kan jag hjälpa till att uppdatera Wikipedia-artikeln när partierna släpper nya siffror, men det är inte siffrorna i sig jag opponerar mig mot, utan att man väljer att jämföra hela "piratrörelsens" medlemskår med de andra partiernas medlemmar, utan sidoorganisationer.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det står ju faktiskt också i ert medlemsformulär, när man ska välja medlemsskap att:

"Jag är under 26, och vill gå med i Ung Pirat (och Piratpartiet), kostnadsfritt."

Men det är kanske bara min tolkning?

Tor sa...

"Piratpartiet (eller piratrörelsen) är en tillräckligt stor och viktig kraft för att de ska kunna ignoreras"Fattas nog något ord i den där meningen.

Jag tycker annars att ditt inlägg på det hela är ganska klokt, om man bortser från den där subtraktionen av up:s medlemsantal från pp:s som knappast visar någonting.

Anonym sa...

Hur skall socialdemokraterna räkna ut sitt brutto? LO är ju någon form av hangarounds. Det närmaste man kan komma brutto/fallos är nog ett faktiskt valresultat.

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Tor:
Jag får ihop grammatiken, men oavsett så hoppas jag att du förstår vad jag menar.

Och det är just skillnaden mellan netto-siffror och brutto-siffror jag tycker är relevant. Om man nu har satt i system att jämfröa sig med konkurrenterna på hemsidan.

@Anonym 2:
Jag sa inte att jag vet exakt vilka siffror som är korrekta, men det innebär inte att man ska avstå från att försöka göra relevanta och korrekta jämförelser.

infol sa...

Jag tycker hela diskussionen om medlemmars "egentliga" antal/värde/etc rent ut sagt börjar bli lite löjlig.

Dock anser jag att det är ett sympatiskt drag hos Pp att ungpiraterna är fullvärdiga medlemmar i moderpartiet. I vilket (förlåt) gammelparti tar man på årsmöte, eller i den dagliga parti-interna debatten, hänsyn till idéer/förslag från medlemmar i ungdomsorganisationen (utom möjligtvis från ordförande/sekreterare)? Att de frågor Piratpartiet driver engagerar ungdomar har vi ju sett med tydlighet sedan partiet grundades - det är väl därför de andra ungdomsförbunden i stort sett delar Pp's synpunkter på ett fritt internet och legalisering av icke-kommersiell fildelning - men lyssnar deras moderpartier? Således förstår jag att du som centeranhängare kanske inte ser ungdomsföreningens medlemmar som fullvärdiga medlemmar, medan det för oss Piratpartister är fullt naturligt att ungpiraterna skall räknas med i vårt medlemsantal, då deras åsikter värderas lika högt som äldre medlemmars.

Anonym sa...

Fst är det så generellt att medlemmar i ungdomsförbunden (eller kvinnoförbunden etc) inte är medlemmar i moderpartierna alls?

För ungdomsförbunden gär det ju ingen jättekillnad faktiskt. Folkpartiet blir ju inte jättestort även om man lägger till LUF :) Däremot har man ju en upparbetad gammal väljarkår som inte är medlemmar något vis.

Jörgen L sa...

Frågan är hur relevant ditt resonemang är i förhållande till att CUF'are och centerkvinnor väl i hög grad även de är anslutna till centerpartiet?

I så fall bör man ju jämföra med antalet unika individer som alls har ett medlemskap, och då tror jag att din siffra för centerrörelsen innehåller en stor mängd både dubbla och tredubbla medlemskap.

Och på den tiden jag var medlem i SSU så har jag för mig att arbetarkommunen bjöd på partimedlemskap för SSU'are, så liknande "dubbelanslutning" finns nog även i de sammanhangen.

Och piratpartiet har ingenstans där jag sett det räknat medlemskapen "dubbelt" alltså lagt ihop PP med UP, utan jämförelsen som görs är alltid i förhållande till de parallela organisationsleden.

Så på det hela taget tycker jag nog att du är ute lite i ogjort väder....

Unknown sa...

Om man är centerpartist, kan man då inte vara medlem i flera centerorganisationer samtidigt?

Förstår inte riktigt vart denna bloginlägg vill komma. Förutom att PP och C räknar på olika sätt samt att PP jämför bananer med äpplen.
Om vi räknar bananer och ni äpplen, hur ska man då jämföra rättvist?
Göra någon banan-till-äpplen konversion? Eller bara visa upp de siffror som finns tillgängliga?

Fröken Fredrika Guldpirat sa...

Hur tänker du egentligen? Dom enda siffrorna som är intressanta att jämföra är väl ändå sammanlagt antal individer!?

Utav bl a dom 17.000 Centerkvinnorna, så är möjligtvis/troligtvis/rimligtvis(välj själv) samtliga, eller majoriteten av dom, även medlemmar i Centerpartiet, varvid dom redan är medräknade i siffran på 43.211.

Menar du att man ska räkna samma individ två gånger, bara för att den är med i olika organisationer!?

DET är väl ett trixande med siffror om något!? Det är tyvärr du som försöker bluffa upp siffrorna för Centerpartiets sympatisörer genom att räkna siffror istället för individer!?

Om 5.000 utav Centerkvinnorna _inte_ är medlemmar i Centerpartiet, så vore dom möjligtvis intressanta att räkna som individer vid sidan av, för Centerpartiets egna interna debatt för att reda ut vad ni gör för fel, eftersom dom bara vill vara med i Kvinnorna, men inte i moderpartiet, men PP kan inte jämföra medlemsregister för Centerpartiet och Centerkvinnorna, så hur sjutton får du det till att PP ska börja spekulera kring era siffror, när det är individer PP är intresserade av att räkna, och jämföra med?

Piratpartiet har 33.817(just nu) medlemmar, och tillika individer. Ingen är dubbelräknad därför att den dessutom är medlem i UP.

Den siffran är direkt jämförbar med Centerpartiets 43.211 medlemmar.

UP har 14.595 medlemmar, och tillika individer. Den siffran är direkt jämförbar med CUF:s 2.600 medlemmar.

Detta är dom enda jämförbara siffrorna som finns över individer. Att försöka blanda in andra siffror och summera dom som du gjorde, är inget annat än ett trixande för att få upp en slutsumma som inte längre handlar om individer, utan något som är helt ointressant för alla utom Centerns interna debatt.

Du har som jag ser det tänkt helt fel med detta inlägget, och Piratpartiet har tänkt helt rätt med sina jämförelser, med siffror för andra partiers medlemmar.

Simon Rosenqvist sa...

Hej Markus!

Det stämmer att man kan vara medlem i endast UP. Medlemsskap för de båda organisationerna löses separat.

Däremot så är det, fullt förståeligt, få som väljer detta alternativ. UP driver PPs politik externt (även om det sker ett internt påverkansarbete). Medlemsskap i de båda organisationerna är dessutom gratis.

Vänligen,
Simon Rosenqvist
ledamot UPs förbundsstyrelse

ベリグレン・ロベルト sa...

Kan man verkligen vara medlem i enbart UP? Det är i vart fall inte möjligt med vårat nuvarande anmälningsformulär. Antingen blir man medlem i enbart PP, eller i både UP och PP.

Dock misstänker jag att den egentliga frågan är: "Hur många av Piratpartiets medlemmar är röstberättigade?" Man kan titta på diagrammet över åldersfördelningen (http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik). En generös uppskattning ger cirka 3000 medlemmar under 18 år, resterande 31000 är alltså röstberättigade.

Följdfrågor: Har andra partier ålderskrav? Är det omöjligt att vara medlem i till exempel både Moderaterna och MUF? Gallras dubbletter ut när siffrorna för "Centrumrörelsen" räknas ut, eller adderas medlemstalen rakt av?

Om vi inte kan låta frukt vara frukt utan måste jämföra äpplen med äpplen, så är det bra att veta om det är Ingrid Marie eller Red Delicious det handlar om.

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Robert Berggren (kommentaren ovanför):
Nej, jag jämför i detta fall inte antalet "potentiella röster", det får bli till en annan gång, det är nästan mer intressant. Det jag skriver om är medlemssiffror och hur dessa jämförs med andra partier.

@Fröken Fredrika Guldpirat:
En relevant synpunkt, men medlemmar i CUF blir INTE automatanslutna som medlemmar till centerpartiet och en stor andel av medlemmarna i Centerkvinnorna är inte heller medlemmar i partiet.

Det kan vara på sin plats att reda ut exakt hur "uppblåsta" centerpartiets siffror är, vilket de är, men jag vidhåller att det ser illa ut att jämföra antalet medlemmar i Piratpartiet + sidoorganisation med Centerpartiet, utan sidoorganisation.

Caspian sa...

Men faktum är ju att Piratpartiets siffror inte innehåller någon sidoorganisations medlemsantal. Endast medlemmar i Piratpartiet. Att sedan flera av Piratpartiets medlemmas också är med i Ung Pirat torde ha mindre betydelse.

Eller ska man dra bort alla medlemmar som även är medlemmar i andra organisationer? Ungdomsförbundet? Centerkvinnor? (Bouleklubben i kvarteret?) Och framför allt; hur ska man ta reda på det?

Jag tycker det tyvärr känns som att du har en illa underbyggd åsikt, utan specifik poäng och ännu mer utan förslag på hur det ska ordnas.

Björn Felten sa...

@Markus:

Är det inte mer intressant att fråga sig varför centern har tre gånger fler medlemmar än folkpartiet?

De torde väl vara tämligen likvärdiga med avseende på ålder och antal väljare/sympatisörer?

Verkar det inte som om en av siffrorna är lite suspekt? Frågan är bara varför. Man kan ju även jämföra med vänsterpartiet och miljöpartiet...

Så varför ligger alltså centern så skyhögt över alla andra småpartier i riksdagen när det gäller medlemsantal?

Björn Felten sa...

Förresten, beträffande din senaste kommentar här, Markus -- och jag saxar här direkt ur centerns stadgar, § 2, Mom 1:

"Den som är medlem i Centerkvinnorna(CK), Centerpartiets Ungdomsförbund
(CUF) eller Centerstudenter är även medlem i Centerpartiet."
Detta stämmer väl inte riktigt med ditt påstående?

Vet du förresten var man kan läsa centerns senaste ekonomiska redovisning? Jag har letat på nätet, men hittar det ingenstans.

ベリグレン・ロベルト sa...

Noterar på centerpartiet.se att "Är man medlem i någon av syskonorganisationerna är man även medlem i Centerpartiet och har där samma rättigheter som den som är medlem direkt i Centerpartiet." Dvs. att man har rösträtt etc. inom partiet men räknas som medlem i rörelsen, inte partiet självt. Därmed håller jag med Markus Berglund om att det vore mer korrekt att jämföra Piratpartiet med Centerrörelsen.

Uppenbarligen så har olika partier olika struktur och kultur, så det är inte konstigt att begreppen blandas ihop. Att Centern är förhållandevis stor kan tyda på en mer aktiv och lojal supporterbas än de som enbart röstar och inte bryr sig mellan valen.

ベリグレン・ロベルト sa...

Björn Felten, texten om deras organisation (http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=32187) ger snarare sken av att medlemmar ur sidoorganisationerna har fulla rättigheter inom moderpartiet men inte räknas dit ur statistisk synpunkt.

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Björn Felten:
Vill du veta varför Centerpartiet är så stort, kan du lätt ge dig up på en historisk exposé på Centerpartiets hemsida, eller på valfritt uppslagsverk.

Bara föregångaren till CUF - Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund hade år 1948 så många som 115 544 medlemmar. Att Centerpartiet fortfarande är ett av Sveriges största partier är därför bara naturligt.

Det jag kanske får revidera i mitt inlägg är däremot påståendet att medlemstillströmmningen til PP har "mattats av". Det verkar fortsätta i väldigt hög fart fortfarande, om än inte 900 i timman...

Anonym sa...

Det finns oklarheter i det där med Centerrörelsens medlemmar. Vad innebär egentligen "sammanlagt" nedan?

Från hemsidan:
"Centerrörelsen – fyra syskonorganisationer
Centerrörelsen består av fyra organisationer, Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) och Centerstudenter (CS). Det finns sammanlagt ungefär 68 000 medlemmar i centerrörelsen. Är man medlem i någon av syskonorganisationerna är man även medlem i Centerpartiet och har där samma rättigheter som den som är medlem direkt i Centerpartiet. Det innebär till exempel att alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslagsrätt samt rösträtt på kommunnivån. En fjortonåring i CUF har alltså samma rättigheter och möjligheter att påverka partiets politik som ett 50-årigt kommunalråd."

Björn Felten sa...

@Markus:

Historiska exposéer i all ära, men har det inte skett en viss förändring på landsbygden sedan 1948 och dåvarande bondeförbundets dagar?

Min fråga gällde ju inte direkt varför (c) har så många registrerade medlemmar, utan fastmer varför de har tre till fyra gånger fler medlemmar än jämförbara partier.

Och så skulle jag fortfarande vara intresserad av att få se den ekonomiska redogörelsen. Men den kanske är hemlig -- till skillnad från piratpartiets...? :)

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Björn Felten:
Den "ekonomiska redogörelse" du efterfrågar har jag inte, då jag bara är en vanlig medlem i Centerrörelsen.

Det jag försökte förmedla med hänvisningar till den "historiska exposén, var just det faktum att LUF nog inte hade över 100 000 medlemmar för några år sedan, så därför VAR de inte jämförbara, och ÄR det inte nu heller. Centerpartiet är till sin organisation en folkrörelse, även om antalet medlemmar på senare år har minskat kraftigt. Fp och Mp, som exempel har inte varit det. (Även om (fp) har en del rötter i folkrörelsen nykterhetsrörelsen)

@Swartz:
Som Robert Berggren skrev tidigare så är det nog så att en medlem i en centerpartisitisk syterorganisation räknas om en fullvärdig centerparti-medlem när det gäller medlemsomrösningar och dylikt. Dock inte statistiskt.

Jag har själv dubbla medlemskap, men har aldrig fått mer än en valsedel i de interna valen, så jag förutsätter att partiet har bra koll på eventuella dubletter och dylikt.

Sedan kan man ju ge sig in börja diskutera hur mycket en medlem i respektive organisation är "värd" ur olika aspekter. Om en en (c)-medlem är värd mer eller mindre än en CUF:are och var man placerar in en UP:are utifrån röststyrka, intern och i allmänna val, finansiellt stöd, opinionsbildning (bloggning) och så vidare, men det är inte det jag har försökt göra här.

Det får bli till ett senare inlägg, när jag har några dygn på mig. :-D

Rikard sa...

Lake:
Till att börja med så välkomnar jag debatten och vill höja ett varningens finger här när jag ser hur många som per automatik slänger sig på alla artiklar som diskuterar frågan och kommenterar från försvarsställning.

Jag har själv begått detta fel ibland och reagerat reflexmässigt att jag måste kommentera som alla andra och påpeka samma fel som massa andra redan gjort.

En åsikt blir inte mer korrekt för att många upprepar den, utan en åsikt måste prövas på egna meriter.

Detta sagt, så tycker jag ditt resonemang om PPs siffror som PP+sidoorganisationer är intressant.

När centerpartiet på sin sida talar om centerrörelsen, så är de öppna och ärliga.

Men om vi skulle göra så på PPs hemsida, skulle det inte vara intressant då att redovisa piratrörelsen som större än PP+UP?

Även om inte alla stödjer PP så finns det gott om pirater (om man accepterar synen på piratism som för fildelning och mot FRA/IPRED). Då har vi piratrörelse på facebook med grupper som Stoppa IPRED (125,765 medlemmar) och stoppa fra osv.

Vidare har vi en piratrörelse som är medlemmar eller seeders på olika torrentsiter som TPB osv.

Och så har vi nätaktivister som delar vår syn på telekompaketet och övervakningslagar. OSV.

Min poäng är inte att visa att du har fel, utan jag tycker dina invändningar och ifrågasättanden är relevanta och intressanta att diskutera.

Alltså, PP oaktat, hur stor piratrörelse har vi i landet?

Hur många av dessa saknar partilojalitet eller/och vana att rösta i EU och kan tänkas rösta på PP för att PP står för samma syn på några få frågor (som råkar vara de enda frågorna PP driver)?

Missnöjesparti kan man kanske kalla PP då men vad är det för fel att ha missnöje med rådande ordning för att med parlamentariska eller demokratiska medel försöka förändra samhället?

Det kanske rent av behövs fler missnöjespartier? Och vilka partier har inte varit missnöjda med något när de formerats?

Den diskussionen är ju mer intressant än om någon har rätt eller fel om siffror hit eller dit tycker iaf jag.

Anonym sa...

Det är naturligtvis intressant att jämföra, men i och med att de olika partierna har helt olika organisationsform är det inte lätt.
Man ska inte heller utgå från att riksdagspartiernas siffror är korrekta. Med erfarenhet som aktiv vet jag att de etablerade partiernas medlemsregister innehåller både rent slarv och rent fusk.

Personer som jobbat på något partikansli berättar om stora mängd postala utskick som kommer i retur pga adressaten är okänd.
Det finns också etablerade partier som har som regel att aldrig stryka medlemmar som en gång gått in i partiet. Att medlemmen slutar betala avgiften eller flyttat utan ny känd adress spelar ingen roll. Kjell-Olof Feldts medlemsskap i SSU är ett välkänt exempel.

Anonym sa...

För mig betyder den stora tillströmningen av medlemmar i Piratpartiet på kort tid att det finns ett stort missnöje med hur de etablerade partierna har skött Partiets hjärtefrågor, även om alla som blivit medlemmar inte går och röstar i slutändan.

Att man kan kombinera ett medlemskap i Centerpartiet, som manstarkt röstat för både FRA- och IPRED-lagen, med att vara Guldpirat, gör mig lite förbryllad.

Här har jag en ny räkneuppgift åt dig, Markus; hur många av "Centerrörelsens" medlemmar är öppet motståndare till de nuvarande censurförsöken på Internet?

I "Piratrörelsen" är den siffran förmodligen någonstans runt 100%! :-)

/Gustav Wetter

Magnus Persson sa...

Centerpartiet har inte manstarkt röstat för FRA- och IPRED-lagen. Faktum är att det bara är 29 medlemmar i partiet som röstat för! Övriga har som kanske är bekant inte rösträtt i den aktuella omröstningen.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tyvärr har ju Gustav en poäng där, det är ju de 29 som räknas. vi får se om vi lyckas få partiet att följa sitt partiprogram nu på partistämman...