torsdag, april 16, 2009

Lena Ek säger att Åsa Torstensson har fel!

Här tänkte jag berätta om den "politiska kamp" som arrangerades av Magasinet Neo, i form av en Grillfest, mellan de "liberala kandidaterna" till Europaparlamentet. (Jag postade en försmak här - Hos Neo)

Flera spännande saker framkom, det mest intressanta var att Lena Ek helt underkände Åsa Torstenssons uttalande om att tillägg 138 till Telekompaketet. Torstensson hävdar att tillägg 138 bryter mot svensk grundlag, men Lena Ek och hennes juristexamen håller inte alls med!

Problemet är inte i sig att regeringen tänker strunt i att agera i frågan och försvara tillägg 138, utan att man ursäktar sig med en konflikt med den svenska lagstiftningen, som inte finns!

Cirka 46 minuter in börjar Lena Eks resonemang om 138:an och Torstenssons åsikter.

Se en film från kvällen på Neo:s blogg, eller direkt här under:Är då detta ett problem för Åsa Torstensson? Eventuellt, men sannolikt inte. Dock ökar det hel risken för förlorad trovärdighet och ökat politikerförakt, när en minister säger en sak och bevisen berättar något annat. Tillägget strider inte mot svensk grundlag, i alla fall mycket mindre än FRA-lagen. Det är precis den typ av hycklande som Wanja Lundby Wedin och Mona Sahlin har gjort sig kända för. Låt inte en center-minister stämplas av samma skam!

Övriga som också förlorar trovärdighet är en av centerns politiska tjänstemän - Henrik Hansson som bloggar på gruppbloggen Departementet, då hans argument mosas av dussintals bloggare gång efter annan. Ett Sisyfos-arbete om något. Han ska dock ha en eloge för att det arbete han lägger ner för at försöka föra dialog med svenska folket, så att vi får en bättre förståelse för hur EU fungerar (eller inte fungerar).

Men mest trovärdighet förlorar dock Jörgen Samuelson, som representerar regeringen i förhandlingarna och bland annat är intervjuad i DN. Han visar sig ha en mycket egendomlig inställning till sitt uppdrag, frågan är om det är han som är fel ute, eller om han har fått dåliga riktlinjer? Andra bloggare har krävt både Åsa Torstessons avgång och Jörgen Samuelsons. Jag håller med de senare - byt ut Järgen Samuelsson, om han inte kan sköta sitt jobb, men vill också att Åsa Torstensson ska hålla sig till riktiga argument i fortsättningen!

Andra som skrivit om frågan, i urval:
DN - Hård slutstrid om internets framtid
Svenska Dagbladet - "Regeringen förstår inte vad som händer i Bryssel"
Departementet - ett och två.
Henrik Alexandersson - ett och två.
Christoffer Fjellner - Uppdatering Telekompaketet
Erik Josefsson - Vill Torstensson införa avstängning iallafall?
Erik Hultin - ett och två.
Karl Sigfrid - Telekompaketet och tillgången till internet
Christian Engström - Internet är självklart en mänsklig rättighet
Farmor Gun - ett, två och tre

Mycket läsning, men viktig, om vi vill stärka de mänskliga rättigheterna på EU-nivå genom att förbjuda medlemsländerna att stänga av medborgare från internet, utan en rättvis rättslig prövning!

Övrigt spännande
Spännande debatter under kvällen var bland annat om en alleuropeisk abortlagstiftning, gemensamt försvar och terroristbekämpning (Fjellner vill ha "längre batonger" och sossarna vill ha en EU-arme!), snusets vara eller inte vara samt självklart frihandel och yttrandefrihet på internet. Alla höll med Piratpartiets Christian Engström i den sista frågan.


Tillägg: Bild - Lena Ek och Christian Engström i samspråk om behovet att att stärka friheten på internet.

Lyssna på hela debatten, den är ganska rolig. (Ser du en nisse i högerkanten på sändningen som fotar hela tiden, så är det bara jag.) Fjellner utnämnde bland annat det hela till "det bästa torgmötet jag någonsin haft!".

Deltagare under kvällen var:
Lena Ek (c), Marit Paulssen (fp), Olle Schmidt (fp), Christoffer Fjällner (m), Gunnar Hökmark (m), Christian Engström (pp)

Tack för en trevlig kväll Neo!

3 kommentarer:

Anders Andersson sa...

Jag buffrade upp 45 minuters bambuser-sändning (tog ca en timme på min långsamma ADSL) för att lyssna på det resonemang jur kand Lena Ek använde mot Torstenssons hållning, och kan sammanfatta det sålunda:

"Strider 138:an mot svensk grundlag? Jag tycker inte det, och jag har frågat flera jurister."Eh, var det inte mer? Detta är ingen ordagrann återgivning, men det är så jag tolkar Lena Ek. Hon förklarar inte med ett ord varför justitiedepartementets argument rörande lag kontra domstol inte håller, utan hon säger i stort sett bara att Torstensson och hennes departement har fel, varpå hon framhåller att det blivit allt viktigare att rösta igenom 138:an (eller vilket nummer den nu kommer att ha).

Jag är inte övertygad om att Henrik Hansson har rätt, men han klär åtminstone sitt resonemang i begripliga ord. Lena Ek svarar inte med något annat resonemang, utan med en färdig åsikt. Hade detta varit en matteuppgift i gymnasiet, så hade Lena fått underkänt även om svaret råkat bli rätt, för hon motiverar inte sin uträkning så att andra kan förstå hur hon har tänkt.

Jag lutar med andra ord åt att Henrik Hanssons argument (att 138:an föreskriver domstol som det enda sättet att skilja en abonnent från dennes abonnemang, och att detta är något annat än den ordning vi har i Sverige) faktiskt har fog för sig. Om telekomdirektivet i övrigt inte säger något om stängning av abonnemang, vad finns det då för skäl att införa ett avsnitt om hur sådan stängning skall gå till?

Det finns redan mängder av direktiv som reglerar den inre marknaden, varav flera troligen rör telekombranschen på ett eller annat sätt, så varför skall en hänvisning till medborgerliga rättigheter in i just telekomdirektivet? Finns det kanske en motsvarande hänvisning i avloppsdirektivet som säger att VA-abonnenter inte kan berövas sitt avlopp utan beslut i laga domstol? Om inte, är det bara för att Frankrike inte försöker införa "three spills and you are out" i sin nationella lag?

Detta säger jag trots att jag har varit involverad i Piratpartiet sedan tre år tillbaka och medlem nästan lika länge, röstade (pp) i riksdagsvalet 2006 och kommer att göra det även i årets europaparlamentsval. Jag är inte riktigt nöjd med alla de ståndpunkter och resonemang som mina partivänner framför, men jag ser just nu inget bättre alternativ, oavsett hur det går med just telekomdirektivet.

Lena Ek nämnde en intressant sak under grillningen hos Neo, nämligen behovet av en EU-instans med uppgift att granska parlamentets förslag juridiskt, ungefär som det svenska lagrådet. Har alltså parlamentet idag inte tillgång till någon egen juridisk expertis som ser till att ledamöternas förslag kan mäta sig med kommissionens vad gäller deras rättsliga kvalitet? I så fall förstår jag varför direktiven ibland ser ut som pyttipanna med vispgrädde (det är naturligtvis inte enda orsaken).

Man kan liksom inte begära att varje parlamentsledamot skall ha en juristexamen i sin meritlista, och följden av att inte ha ett granskande lagråd med i processen såg vi häromåret i Sverige, när riksdagen på konstitutionsutskottets initiativ beslutade att sekretessbelägga tsunamibandet på ett sätt som lagrådet senare fann strida mot TF:s villkor för att alls medge någon sekretess. Oops.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra fördjupning av frågan Anders, även om jag inte riktigt håller med dig om att Henrik Hansson/ Åsa Torstenssons argument håller mot de so lägger fram argument emot.

Jag har just nu bara tid att skriva att Lena Ek utvecklade resonemanget mer, efter debatten var slut. Det är ju inte möjligt att ge några uttömmande, detaljerade svar under en panel-debatt, men det inser du kanske själv?

Anders Andersson sa...

Givetvis kan man inte muntligen göra en ingående rättslig analys under en paneldebatt, men det var du som påstod att Lena Ek sade emot Åsa Torstensson och hänvisade till en viss punkt i bambuser-inspelningen för den som ville ta del av hennes resonemang, vilket kort och gott visade sig bestå i att hon sade emot Åsa Torstensson, utan motivering. Något överreklamerad källhänvisning, måhända?

Återkom gärna med en förklaring av hur Lena Ek resonerar. Hon kan mycket väl ha rätt, och svaret kanske är just "42", men vad var frågan nu igen, och hur har hon kommit fram till svaret?

Jag kan tillägga att jag röstade (c) 2004, så det är åtminstone delvis min förtjänst att Lena Ek sitter där hon sitter (även om jag inte personkryssade just henne). Det skall bli spännande att se vem som kommer att representera mig i EU-parlamentet efter valet i juni, men det blir inte Lena Ek, trots att jag inte har haft något väsentligt att invända mot hennes insats så här långt.