lördag, januari 30, 2010

Interndemokrati - Rätt och fel

Ett exempel på bra interndemokrati visar Magnus Andersson idag:

CUF gjorde skillnad för papperslösa
"Det var ett långt och envetet jobb som ledde fram till ett öppet brev med närmare 70 ledande centerpartister, som i slutändan fick Centerpartiet att svänga. Med en rösts övervikt. Nu har det lett till att vi tre partier i Alliansen fått moderaterna att backa. Och det innebär att papperslösa nu ska få rätt till vård i Sverige."
Läs också Politikerbloggen: “Mänskliga rättigheter före politrukers paragrafrytteri”

Så fungerar en bra demokratisk process!

Dålig interndemokrati
Ett exempel på motsatsen - Dålig interndemokrati, har de senaste dagarna diskuterats, bland annat på SVT. Då handlar det om hur hur Centerpartiet, och de andra partierna i regeringen har hanterat sin interndemokrati kring kärnkraftsöverenskommelsen.

Nu har fyra Centerpartister i riksdagen gått ut och sagt att de ogillar överenskommelsen och att de tänker rösta nej. SVT1, SVT2

Jag förstår dem, speciellt med tanke på hur beslutet fattades. Det påminner väldigt mycket om FRA-lagen. Erik Hultin har skrivit bra om detta - Nyligen på bloggen och för ett tag sedan på Newsmill.

De har fått en hel del kritik, speciellt från övriga riksdagsledamöter:
Fredrick Federley - Vad ska man säga?
Stefan Tornberg - Demokratiska spelregler gäller även i riksdagsgruppen
Johan Linander - Bryta mot stämmobeslut och förstöra för partiet

Även som inte jobbar i rikdagen:
Christer Jonsson - De avgåendes present

Det är dock väldigt många fler som tycker Centerpartiet skötte FRA- och kärnkraftsfrågorna riktigt dåligt från början och att skulden bör snarare ligga där än på den enskilde...

Som alltid är Mikael Elmlund lysande - Centerpartiets märkliga intern-demokrati

Han skriver först:
"Hur kan man i partiledaröverläggningar komma överens om ett sidbyte i denna fråga, kräva riksdagsgruppens mandat i ett frukostmöte, och sedan försöka baxa igenom den på stämman några månader senare? Vissa säger ”timing is everything”, men jag håller inte med, man skulle ha gjort det i precis motsatt ordning, annars underkänner man hela folkrörelsetanken."
Och förtydligare sedan själv i diskussionerna i kommentarerna:
"Handlar det om frågor där det finns stora interna frågetecken söker man FÖRST ett mandat i organisationen via stämman, och organisationen, den går faktiskt utanför riksdagsgruppen, SEDAN gör man upp i partiledaröverläggningar."
Var det någon som behöver tydligare formulerat hur interndemokrati bör gå till?

Johan Ingerö har också kommenterat debatten: Moment FRA

Johan driver där samma förslag som Mathias Sundin - starkare personliga mandat och ansvarsutkrävande. Idag kan riksdagsmän som fattar dåliga/impopulära beslut "gömma sig" bakom partiet, men det får också den följden att partiet kan tvinga dem till dåliga/impopulära beslut, då ledamöternas personliga mandat är så svagt.

Läs Mathias inlägg - Så olika man kan se det

(Sedan kan man undra varför Folkpartisterna inte markerade tydligare mot partiledningen i FRA-frågan på senaste landsmötet? Bloggen Att dricka liberalt har en "Kort utvärdering av landsmötet", där Andreas säger att:
"Det var inte mycket sådana motioner. Jag tror att alla var lite trötta på ämnet och konflikterna. Jag hoppas att FP kan ta ett omtag i de frågorna efter valet, men just nu är det nog rätt hopplöst."
Tyvärr...

Så det är inte bara Centerpartiet som har samma problem med den döende interndemokratin och kulturen. Ett speciellt citat om moderaterna har fastnat i de senaste dagarnas debatt, som passar allt för väl in även på Centerpartiet (fritt citerat):
"Man vet att något är fel med interndemokratin när de flesta i partiledningen får kännedom om utspel och nya inriktningar via DN Debatt."

4 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Tyvärr har majoriteten av våra riksdagsledamöter berusats av makten och härligheten vid köttgrytorna.

Detta gäller oavsett vem man är, och vilket part man bekänner sig till. Vi människor är funtade på detta sätt.

I de första demokratierna i antikens Grekland filsoferade man om detta.

Först den dagen när den verklighet de varit med och att besluta, biter dem i den personliga egna ändan, så kommer insikten att komma.

Vill man då vrida tillbaka klockan, (läs till demokratin)så kommer det inte att göras lika lätt som det var att besluta om att avveckla grunden för denna.

En demokrati har aldrig förstörs utifrån, utan innifrån.

I bästa fall lär vi oss något av detta som sker nu. :-)

Markus "LAKE" Berglund sa...

Du skriver en stark rad Dennis:

"En demokrati har aldrig förstörs utifrån, utan innifrån."

och tyvärr tror jag det stämmer allt för väl...

:-/

Erik sa...

Det du skriver om att tom partiledningar får reda på politiken genom DN-debatt är en konsekvens av att utspelspolitiken tagit över. Den går inte att kombinera med interndemokrati.

Att dricka liberalts ambition, och som du hänvisar till, är just att visa hur man kan använda gratisverktyg på internet för att förbättra interndemokratin, och göra många människor delaktiga i politikutformningen.

Hela Alliansen lider av moderniseringsskräck i denna fråga. Titta tex på formen för deltagande i reformarbetsgrupperna:
http://attdrickaliberalt.wordpress.com/2010/01/30/alliansen-stanger-ute-sina-egna/

Vi borde vara fler som protesterar mot detta och visar hur man kan göra istället. Kör hårt.

Erik

Markus "LAKE" Berglund sa...

Kan bara hålla med Erik. Många politiska partier idag försöker hålla kvar delar av det som traditionellt har fungerat bra, och modernisera andra delar. Problemet är bara att man "moderniserar" interndemokratin och behåller det det som funkar dåligt i vår digitaliserade värld.