torsdag, juli 30, 2009

Herman Hedning och Cordon Bleu om statlig övervakning

Alldeles nyligen kom ett specialnummer av Herman Hedning, min favorittidning. I detta specialnummer kan man bland annat återfinna ett nytryck av "Cordon Bleu - Det osynliga kriget", en science fiction-serie som utspelar sig runt 2095 i ett framtida Stockholm.

Läs mer om "Det osynliga kriget" på Bacon & Äggs Memorial Site. Här är delar av beskrivningen citerad:
"Året är 2095. Landet och Huvudstaden är inte längre lika idylliska som de måste tett sig på min förfader James Hunds tid. Alla Officiella Medborgare, de som låtit sig registreras och försetts med ID-ROMchip i örsnibben, bor i ett fåtal storstäder. Inte heller hindrar den polismakten att ha containervis av samma vapen i lager. [...]Vapenlagen hindrar dock i praktiken inte att Onda Män brukar höghastighetsgranatgevär om nöden kräver. [...] en värld där nationalstaten börjar bli föråldrad och människor och materia allt oftare tillhör multinationella företag eller organisationer som Malaysia Eastern, MakroSoft eller Katolska Kyrkan men där även unioner av typen Tyskland/Europa är starka."
Cordon Bleu är en lysande SF-parodi som visar hur ett framtida samhälle kan se ut, där alla medborgare är ID-märkta och hur lätt det är för brottslingarna att gå runt systemen.

Läs mer om Cordon Bleu på Serie -wikin.

Köp specialnummret av Herman Hedning och läs mer om tidningen på den officiella hemsidan - HermanHedning.com.

Inga kommentarer: