onsdag, september 30, 2009

Ikväll - Annie Johansson i Uppsala

Ikväll ska jag träffa Annie Johansson och diskutera integritet. Det är Centerpartiet som annordnar en träff med riksdagsledamoten i Uppsala och utröna hur vi ska fortsätta arbetet med integritetsfrågor framöver.

Det finns potential i Centerpartiet, men den är förbannat långt ifrån uppfylld. Man kan inte kompromissa bort alla sina löften, speciellt inte löften om medborgerliga rättigheter.

Tiden är kl 18:00 den 30 september och platsen är Näringslivets hus, det vill säga Svenskt Näringslivs lokaler, som ligger precis brevid centralstationen. Mötet är för Centerpartiet och dess medlemmar, men hälsa att du är min gäst, så får du nog komma in, även om du är icke-medlem. ;-)

Jag kanske ska ställa Mikael Elmlunds fråga ikväll?

" - Älskar du FRA-lagen mer än möjligheten att påverka alla andra frågor i regeringsställning?
- Är det viktigare att smeka tjänstemännen på försvarsdepatementet och Lovön medhårs än att behålla något som något som helst förtroendekapital bland partimedlemmar och potentiella väljare?
- Är det regeringsduglighet att i bästa fall förpassas till riksdagsoppositionen, i sämsta fall en utomparlamentarisk sådan?"

8 kommentarer:

Mr Profit sa...

Du kommer väl att få svar i stilen att lagen skulle varit mycket värre, än om AJ & FF inte hade kompromissat. Det har de hävdat tidigare. Diverse Godwin's law-uppfyllande analogier kan ges för att visa hur dåligt det försvaret är.

Johan T sa...

Har förslag på ytterligare två frågor:

1. Varför medger signalspaningslagen att enskildas trafikuppgifter ska få samlas in i utvecklingssyfte?

Här kan man även referera till Advokatsamfundets remissvar om FRA:s metoutveckling:

"Advokatsamfundet är fortfarande mycket kritiskt till denna reglering, som i praktiken innebär en i det närmaste oinskränkt rätt för FRA att signalspana för alla typer av syften [inom metodutvecklingen]."

2. När kan jag befara att mina trafikuppgifter samlas in av FRA?

Detta handlar om kravet på förutsebarhet i Europakonventionen. Som medborgare har vi rätt att veta under vilka förutsättningar vi riskerar att utsättas för hemlig övervakning.

Frågorna är givetvis föranledda av att FRA kan samla in trafikdata som inte behöver vara kopplade till yttre hot. Det räcker med att hänvisa till 'metodutveckling' eller 'följande av förändringar i signalmiljön'.

Det skulle ju till exempel vara en enkel sak att förbjuda FRA att inhämta enskildas trafikuppgifter inom den verksamheten.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack för tipsen, Johan och "Mr Profit".

Magnus Persson sa...

Lycka till! Hade kanske inte kommit om det inte är för att distriktet planerat in nästan varenda kväll med aktiviteter (pga förvalet). I kväll ska jag till Vallentuna...

Magnus Persson sa...

Oj. Ett "inte" för mycket. Hoppas budskapet går fram ändå. :-)

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Magnus:

Du ska alltså "inte" till Vallentuna ikväll?

;-P

Olof Bjarnason sa...

Lake, önskar dig lycka till ikväll.

"Är det möjligt för FRA att lagra uppgifter om etniskt ursprung och politisk åsikt i sina databaser?"

Magnus Persson sa...

Markus: Nja, får vara i Vallentuna. Det är väl inte riktigt en fråga som är enkel att vara tydlig med på distriktsnivå, men strategin på riksnivå är ju om inte annat nåt vi bör förhålla oss till.

Olof: Det är säkerligen möjligt att lagra sådan info i databasen. Bara det finns ett fritextfält eller motsvarande så kan man lagra i princip vad som helst i alla databaser. Om det faktiskt görs, eller om det görs på ett de facto sökbart sätt, är antagligen en betydligt intressantare fråga.