torsdag, december 16, 2010

DLD - "Vi har hela tiden räknat med att det blir minoritetsbordläggning"

Johan Linander yttrar sig om Datalagringsdirektivet (som jag nämnde igår)
"Vi har hela tiden räknat med att det blir minoritetsbordläggning."
Varför släpper då Centerpartiet allt form av synligt, tydligt försvar av den personliga integriteten till Vänsterpartiet? AB igår, Ung Vänsters blogg, SvD, ExpressenAB,

Läs också:
Anders S Lindbäck, Karamell-Mary och Badland Hyena.

(Tips-tack till Jakob!)

Inga kommentarer: