torsdag, september 15, 2011

Mangadomen i Högsta domstolen?

Mangadomen, där en svensk serieöversättare dömdes för barnpornografibrott för att 40-tal bilder i hans stora seriesamling föreställde erotiska bilder på tecknade figurer, kommer eventuellt få prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det vill i alla fall Riksåklagaren.

Riksåklagaren skriver i den bilaga (pdf) som läggs fram till HD att åklagaren visserligen anser att teckningarna är pornografiska, men vill att Högsta domstolen tar upp fallet för att ge en vägledande dom om hur barnpornografibrott ska bedömas när det gäller tecknade bilder.

Eller med RÅ:s egna ord:
"Högsta domstolen har emellertid hittills inte prövat hur  bestämmelserna om  barnpornografibrott ska tolkas när det  gäller tecknade bilder. Mangaserier  förekommer numera även i Sverige och det kan därför antas att teckningar  liknande de varom i målet är fråga i  framtiden kan komma att innehas eller  spridas i landet. I synnerhet innebörden av rekvisitet pornografisk, men också  rekvisitet barn och undantaget för försvarlig befattning vore  av värde att få  belysta av Högsta domstolen."
Åklagarmyndigheten - Svarsskrivelse till Högsta domstolen om barnpornografibrott

Förhoppningsvis inser HD det orimliga i att kriminalisera tecknade bilder och påpekar detta för våra politiker. För tyvärr ser det idag ut som att lagen är skriven på ett sådant sätt att det ÄR olagligt att inneha exempelvis manga-teckningar med erotisk motiv eftersom karaktärerna kan se ut att vara under 18 år. Idiotiskt att lägga polisresurser på att jaga serieläsare istället för att jaga de brottslingar som faktiskt begår fruktansvärda övergrepp på riktiga barn.

Tillägg: DN skriver också.

Läs mina egna tidigare bloggtexter om barnporr och mangateckningar. 

Henrik Brändén skriver om ett aktuellt exempel som han själv råkade ut för när han skulle illustrera en vetenskaplig text om homosexualitet.

Sagor från livbåten - Konsthistoria eller barnporr?

Är detta barnporr eller inte?

Fler nyhetstips
En annan kul domstolsnyhet är den att Dreamhack vinner tvisten mot Skatteverket och därmed sannolikt kommer slippa betala flera hundra tusen kronor extra i skatt. Grattis!
"Enligt Kammarrätten ska en lägre skattesats gälla för delar av biljettinkomsterna, eftersom festivalen också rymmer filmvisningar och konserter. Eftersom det har kulturella inslag ska det därför beskattas med sex procents moms istället för 25."

JNytt - Dreamhack i Jönköping slipper högre moms.
Rakaka - Dreamhack är kultur


Emanuel Karlsten skriver  i Dagen Nyheter om de ohyllade granskarna på bland annat Flashback.

DN: Kollektivet får fram sanningen 

Laholms Tidning skriver om Centerpartiet och varför det är ett av de partier i Sverige som är tydligast emot kvotering, men ändå styrs av fyra starka kvinnor i dagsläget.

Laholms Tidning: Det mest feministiska partiet?

Se också Annie Lööfs framträdande hos Hübinette. Stabilt.

9 kommentarer:

Rickard B sa...

Håller helt med dig i analysen om manga-domen. Att bli dömd för barnporr-brott för teckningar är ett rättsligt hån mot riktiga brottsoffer och mot oss som medborgare.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Precis, jag vet inte vad som är värst - att det döms folk till brott som ingen sund människa tycker är brottsligt, eller att polisen tvingas använda sina begränsade resurser till att jaga och lagföra dessa "brottslingar"?

Anonym sa...

Tyvär måste jag skicka in en anmälan på grund av din barnpornografiska bild.

Gunnar Arnkvist sa...

Lagen säger avbild av barn. Mangabilder har inga barn eller individer i annan åldersgrupp som förebild. Därför borde åtalet falla.

Säg mig vilka barn det är som skildras i Manga-teckningarna?

Här är aktuell lag, läs och begrunda själv vad den säger.
1962:700 16 kap § 10 a
10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år.
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där eller i andra stycket.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Lag (2010:1357).

Markus "LAKE" Berglund sa...

Anonym - gör gärna det... :-)

Gunnar - Tack för ditt pedagogiska inlägg i debatten. Dock tror jag att det står någon annanstans att även tecknade bilder inkluderas i defenitionen. Även om dessa väl, per definition, inte kan sägas vara en avbild (även om man försöker rita av någon.)

Jakob sa...

Förhoppningsvis får vi snart en lagändring i enlighet med Leijonhufvuds förslag (jämför hälerilagen).

Så snart bildinnehavaren har haft skäl att anta att det är ett verkligt övergrepp som gestaltas, ska han kunna dömas för innehavet. Det skulle rimligen omöjliggöra att någon kan ställas till ansvar för innehav av t.ex. serier.

Här finns det dock en mer enögd falang, som menar att det endast är bilder av konstaterade verkliga övergrepp som bör beivras. En sådan lag skulle svårligen kunna efterlevas. Då riskerar vi att få uppleva betydligt absurdare domar än i mangafallet.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Du har en poäng Jakob. Jag kan förstå tanken att kriminalisera avbildningar av ett fruktansvärt brott, men det finns två sidor på myntet.

I värsta fall kan man, om man inte har en sådan lag, uppmuntra folk att begå övergrepp på barn och sälja bilder/filmer med detta, då efterfrågan på sådana bilder kanske skulle öka utan kriminaliseringen,

MEN samtidigt skulle också eventuella vittnen till exempelvis ett övergrepp alltså begå ett brott om man tar fram sin mobilkamera och filmar eller fotar gärningsmannen. Och det vill vi väl att man ska kunna göra utan att begå ett brott?

Så det är inte riktigt så enkelt. Men vi är i alla fall överens om att den nuvarande lagen bör ändras. :-)

Anonym sa...

glöm inte att anmäla mig också då.
Tyucker du har helt rätt i din analys. Känner mig nästan olaglig av att inneha lite yaoi

Jakob sa...

I det fall du beskriver, Lake, har jag svårt att se hur domstolen skulle kunna finna något uppsåt. Man får väl också anta att vittnet gjorde allt som var möjligt för att stoppa det pågående övergreppet, larmade polisen och överlämnade bevismaterialet. Det skulle inte leda till någon fällande dom för fotografen.