fredag, februari 03, 2012

C-studenters utbildningsseminarium på #ckom12

Gabriel Bergin från Centerstudenter håller i en diskussion om högskolor och den regionala kunskapsekonomin på Centerpartiets kommundagar, #ckom12

Deltagare är:
  • Åsa Lundkvist, Mälardagens högskola
  • Henrik Runnemalm, Volvo Aero
  • Andreas Vass, politisk sakkunnig på näringslivssdepartementet

Åsa från Mälardalens högskola berättar om förutsättningarna för dem att verka och växa regionalt.
Volvo Aero har skapat Inovatum i Trollhättan tillsammans med regionen, kommunen, Högskolan Väst och andra intressenter för att bredda nätverken och hjälpa högskolan att växa samt att i regionen skapa tillgängliga, kompetenta människor.

Andreas berättar lite om den utbildningsproposition som är under arbete och den samverkan som pågår mellan de olika departementen. Bland annat om behovet av bra innovationsinfrastruktur och långsiktiga finansieringslösningar. Även immaterialrätten berör han ytligt och pratar om hur småföretag ska få lära sig att skydda sina uppfinningar.

Åsa försöker påpeka att lärosätena behöver mer resurser, för att kunna fylla de förväntningar som lärosätena har.

Risken för en "brain drain" diskuterades och händelserna i Södertälje kuggade in skrämmande bra. Vi måste, som land, skapa ett bättre akademiskt klimat för att behålla kvar spetskompetens och spetsforskning.

En fråga som väcktes var hur mandatet för rektorerna på högskolorna ska få driva samverkan när de inte får någon budget och mandat för detta.

Intressanta fakta - cirka 10% av de nationella forskningsresurserna går till de "nya" högskolorna. Det är alltså väldigt lite "utsmetning av resurser", trots kritiken.

Det var också mycket snack om "dödens dal", att de inte är svårast att starta företag. Det är när man ska expandera eller söka kapital för att kunna komma över tröskeln från färdig produkt till lönsam produkt som det skiter sig.

De regionala högskolorna kan också vara en enormt viktig länk för de små företagarna att komma i kontakt med akademisk kunskap, även om den kompetens småföretagen behöver inte finns lokalt så är den förmedlande kontakten endast möjligt om högskolorna finns där företagarna finns. Försvinner de regionala högskolorna så försämras möjligheterna för småföretag att utvecklas!

Du kan följa mig och andra twittrare under helgen på #ckom12

Inga kommentarer: