fredag, februari 10, 2012

SvD om Creative commons och "Konsten att dela med sig"

En lång artikel om kulturell/kreativ allemansrätt - Creative commons - i SvD idag:

Svenska Dagbladet - Konsten att dela med sig
"Lobbandet för utökad upphovsrätt och krafttag mot piratkopiering har knappast upphört. Handelsavtalet ACTA och de amerikanska lagförslagen SOPA och PIPA är aktuella exempel på steg i den riktningen.

Ändå är det tydligt att Lawrence Lessigs idéer om fri, delad och remixad kultur börjar bli brett accepterade.

Frågan som knappt vore tänkbar för tio år sedan, tycks i dag högst relevant: Kan Creative commons rentav vara framtidens upphovsrättslösning? Skulle ”some rights reserved” kunna bli regel och ”all rights reserved” undantag?"
En annan aktuell artikel hos Finska Yle - Trent gillar Gratis

Läs mer på Creative commons

Inga kommentarer: