tisdag, mars 08, 2011

Radioleaks och andra läckor är viktiga för demokratin

Sveriges Radio öppnade idag Radioleaks på radioleaks.se. Ett mycket bra och viktigt initiativ, då läckor alltid har varit en viktig del av den grävande journalistiken i demokratiska länder.

Läs mer om Radioleaks i Medievärlden, i P1 Morgon eller Resume,

Vikten av "läckor"
Det är som sagt jättebra att SR gör det lättare för läckor att komma i kontakt med medierna anonymt, det visar sig bland annat i de senaste dygnens nyhetsskörd:

SR Ekot - Whistleblowers larmar i Ryssland

SR Ekot - Protesterande avslöjar Egyptens hemligheter


Ola Larsmo i Expressen tycker debatten borde - Återvända till demokrati­frågorna
"Det är detta vi borde diskutera: Wikileaks och liknande organisationers nödvändighet i en värld där också demokratier kan hota journalister, där källskyddet sitter alltmer löst och amerikanska tv-pratare kräver dödsstraff för misstänkta läckor. Låt oss för Guds skull återvända till demokratifrågorna och rikta sökarljuset mot oss själva – och lämna kame­leonten Assange utanför bild ett tag."
Datalagringsdirektivet eliminerar källskyddet
Tyvärr är mycket av det arbete SR lägger ner på Radioleaks nödvändigt, bland annat eftersom vår regering, med Moderaterna i spetsen, tänker driva igenom datalagringsdirektivet, som tvingar alla telefon- och internetoperatörer att lagra alla samtal, SMS och e-post i sex månader, för att kunna granska vem som varit i kontakt med vem. Då blir det inte lätt för journalister att behålla sitt källskydd direkt...

Förhoppningsvis kan DLD komma att skjuta upp i ett år, som jag skrev om här, men det är inte tillräckligt. Lagen måste helt göras om, eller skrotas! Bland annat för att garantera källskyddet till våra medier, så att de kan ta emot läckande information även i framtiden.

Speciellt eftersom ett av de främsta argumenten FÖR DLD är pengar, våra politiker vill slippa böter från EU. Men själva införandet av lagen kommer bli många gånger dyrare (Jens Holm - Dyrare med datalagring än EU-böter). Och även om det var helt gratis att tvinga telefon- och internetoperatörerna att lagra enorma mängder data, så spelar det mindre roll;

Man avskaffar inte grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätten till en privat sfär, för att spara lite pengar!

SR Ekot - Omdiskuterad lag om datalagring kan skjutas upp

Läs också:
Anna Troberg - Argument mot Datalagringen

The Economist, om läckor och transparens i företag - The leaky corporation

Inga kommentarer: