onsdag, maj 06, 2009

Vad är en medlem i Piratpartiet värd?

Först kan jag börja med att grattulera Piratpartiet för att de gått om Centerpartiet i antalet medlemmar. Och bortsett från eventuella smärre justeringar i den inbördes rankingen så är det imponerande! Se mer utförlig statistik på Piratpartiets hemsida.

Men hur mycket är en medlem i Piratpartiet "värd" om man ser till faktorer som ekonomiskt stöd, röststöd, pålitilighet och dylikt?

Kan Piratpartiets 43.000 medlemmar matcha Centerpartiets 43.000 medlemmar, eller vem är "mäktigast"?

Ingången
Hur mycket engagemang krävs det för att bli medlem i Piratpartiet, kontra andra partier? Det krävs något mindre. Det kostar inget och registreringen går väldigt snabbt. Men de två sakerna är marginella jämfört med den tredje faktorn - att PP är ett fokusparti.

Man slipper köpa ett "helt paket" med politik när man ska bli Piratpartist

Finansiella muskler
Medlemskap i Centerpartiet kostar lite pengar, men man brukar även få in pengar från medlemmarna via Fyrklöverlotteriet, som säljs på många centertillställningar. PP får in cirka 80:-/medlem och år, enligt egna uppgifter. Å andra sidan har ju Centerpartiet mycket större utgifter, så mycket av de pengarna går rätt in i administration.

Engagerade medlemmar

Detta är egentligen den intressantaste punkten. Hur många engagerade valarbetare kan Centerpartiet fiska upp, kontra Piratpartiet? Jag har sett många delar av Centerpartiets organisation och kan vittna om att stora delar av medlemskåren är enbart passiva stödmedlemmar. Piratpartiet hävdar å sin sida att nästan 50% av medlemmarna har sagt sig vilja bli "aktivister" i partiet. Och den siffran är långt över Centerpartiets.

Ska man bemanna en valstuga i tre veckor är det bra att ha ett gäng pensionärer, och fylla ut eventuella luckor med anställda ombudsmän, men ska man "bemanna barikaderna på nätet", så står sig Centerpartiet slätt. Och en hel del av EU-valet kommer att utspela sig på nätet, och riksdagsvalet i ännu större utsträckning, så där har nog piraterna en stor fördel.

Vem vinner?
Jag tror nog att alla traditionella Centerväljare och medlemmar är en mycket stabilare bas att bygga ett parti på, dock har Piratpartiet troligtvis betydligt fler engagerade medlemmar, även om många saknar erfarenhet så uppvägs detta mycket av engagemanet de har.

Och på sikt är det inget snack. Centerpartiet (och de övriga partierna, med något undantag) krymper, och Piratpartiet växer.

Piratpartiet och dess medlemmar har framtiden för sig.

Piratpartiet KOMMER påverka Europa
Oavsett hur många mandat Piratpartiet tar i Europaparlamentet i valet i juni (jag tipsar på två) så kommer de att påverka politiken. Det är skillnad att försöka bevaka poliktik via andra- eller tredjehansuppgifter, när förslagen redan är lagda eller att kunna se förslag, innan de lagts fram.

Piratpartiet kommer inte heller att riskera att "försvinna" som junilistan gjort. De var uppbyggda som ett traditionellt parti, som var beroende av de traditionella medierna för att föra ut sin politik och sitt budskap, och eftersom media är synnerligen dåliga på att bevaka Europaparlamentet har ingen hört ett ord om JL sedan de kom in.

Piratpartiet har inte alls samma problem och det finns flera hundra bloggare som gärna för vidare information och lyfter frågor som Piratpartiet driver nere i Bryssel, även när vanliga media inte är på plats. Förhoppningsvis kommer detta också leda till att bevakningen förbättras i vanliga medier.

Som Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning skriver - Piratpartiet kan ge ett bättre EU-val, fast det är inte bara valet som kan bli bättre.

Övriga läsvädra länkar:
Marcus Fridholm - Hur var det nu? Var piratpartiet bara en facebookgrupp eller?

Stefan Stenudd - Pressen gnäller över att piratpartiet växer

3 kommentarer:

Joshua_Tree sa...

Tack för den posten. Skönt att läsa någon som tar sig an siffrorna på ett ärligt och oförskräckt sätt och utan att försöka förklara bort dem. För det är klart, eftersom PP är ett nytt parti på många sätt så är det högst troligt att vår medlem/väljare-ratio är lägre än traditionella partier. Men politik handlar inte bara om att ragga väljare (det kan faktiskt vara så att vi växer och andra krymper för att folk är trötta på att vara väljare, de vill vara medborgare) och som du är inne på så har vi gott om aktivister. Jag tror att det är tilltalande för många att partiet inte ställer krav, utan låter var och en bidra utifrån egen förmåga och önskan.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Visst är det så. Men att medlem/väljare-ratio skulle bli lägre (vilket vi ännu inte vet) behöver ju inte ha så mycket med medlemmarnas engagemang att gör. Det kan ju bero mycket på traditioner, vaneväljare och annat.

Dessutom är det ju också så att PP inte heller ställer krav på exklusivitet i medlemskapet, något som flera av de traditionella partierna gör, vilket också kan hindra en del.

grey sa...

På det hela taget tycker jag det är tragiskt att de flesta partier kräver en avgift för ett politiskt engagemang. Visst har de mycket större administrativa kostnader, men samtidigt statsbidrag och rent ekonomiskt klarar sig samtliga utom de absolut minsta partierna väl helt utan medlemsavgift.
Tack för en utmärkt bloggning.