onsdag, juni 10, 2009

UNT: "Centerpartiet måste omvärdera sina åsikter på integritetsområdet"

Dagens ledare i Uppsala Nya Tidning är lysande - Inte bara fildelning

Där sågas Centerpartiet, med all rätta, eftersom vi dissat stora delar av väljarkårens åsikter. Andra lyckades ju betydligt bättre:
"Däremot visar Piratpartiets framgångar att de partier som tar personlig integritet, fildelning och internetkulturen på allvar kan vinna de unga väljarnas röster."
Och Centerpartiet visade bara att vi backade i opinionen, från en redan låg nivå.
"På hemmaplan har dock inget av Allianspartierna rosat marknaden: hanteringen av FRA- och Ipred-lagarna inger inte förtroende.

Det borde ligga nära till hands för både Folkpartiet och Centern att revidera sina ståndpunkter. För partier som anser sig vara liberala borde värnandet av den personliga integriteten - även på nätet och över mejl och mobiltelefon - vara viktigt. Det borde vara viktigare än att knipa billiga politiska poänger. Och embryon till omvärderade ståndpunkter finns där redan."
Frågan är om Centerpartiet har insikten och modet för att stå för partiets egna åsikter, istället för att anamma regeringens pissiga kompromiss-förslag som sitt eget?
"Piratpartiets framgång handlar dock inte bara om åsikterna utan lika mycket om tillvägagångssättet. Mediala utspel är ett klassiskt sätt att nå ut med sitt budskap, men om de etablerade partierna vill nå yngre väljargrupper måste man prova nya grepp."
Inse att det inte längre räcker med snygga valstugor och en massa utspel och börja jobba långsiktigt och konkret med integritetsfrågan. Börja med att se till att alla företrädare är Integritetscertifierade enligt IC2009 - gör det på CenterUppropet.se.

Sedan börjar vi riva upp alla idiotlagar. Och vi gör det nu! Vi har bara ett år på oss!

Tack för en bra Ledare UNT!

Nyrekrytering på EDB?
I dagens UNT fanns det också med en annons där EDB söker 20 nya medarbetare. Och det är klart - sparkar man alla som har en politisk åsikt på företaget är klart att man måste nyanställa. Eller sparkar man bara Piratpartister? Läs Emma eller Leo om hur de sparkade Jonas Bergling.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt i prick som vanligt Lake.

Leo sa...

Tack för länk!