lördag, oktober 03, 2009

Bevisbördan ligger på de som vill kunna avlyssna hela svenska folket!

Annie Johansson berättade ju i veckan att hon var ganska nöjd med den nuvarande FRA-överenskommelsen. Det är inte jag!

FRA-lagen är fortfarande en lag som ger en statlig myndighet ett verktyg för att systematiskt scanna igenom medborgarnas privata kommunikation, utan att de som blir utsatta för integritetsintrånget märker något. Detta för att skydda Sverige mot några luddiga, obestämbara "yttre hot".

FRA-lagen är och förblir ett beställningsjobb och hafsverk, vilket enkelt bevisas genom hur lagen drevs igenom för ett drygt år sedan:


Och detta är den borgerliga regeringens procedur att stifta lagar som berör så centrala demokratiska rättigheter som brevhemligheten och yttrandefrihetsfrågor. Skrämmande!

Men det är inte bara Annie som tänker rösta ja (och hur skulle hon kunna avstå nu när hon blivt belönad med vice gruppledar-rollen?) Fredrick Federley är nog knäckt av partipiskan i dessa frågor och Staffan Danielsson och Stefan Tornberg lyckas oftast inte ens svara på de principiella frågorna. (Stefan kallar till och med oss kritiker för "sekteristiska") Fredrick gör sig i alla fall besväret att försöka föra en sansad diskussion.

Camilla Lindberg, som var den ende som röstade i enlighet med folkets vilja senast, är denna gång osäker. (Ekot) Hon tycker det är svårt att rösta nej till en lag som innehåller så många "förbättingsförslag jämfört med förra versionen". Men det är inte Camilla som måste motivera sin nej-röst, det är förespråkarna som måste motivera VARFÖR vi måste ha en FRA-lag. Så fram med dig ur ditt gryt Tolgfors och börja snacka! Du kan inte fega dig undan debatten hur länge som helst!

Marcus Fridholm
skriver också mer om hur lagen klubbades igenom. Han skriver också om Annie Johanssons planer på att rösta ja, samt en effektiv sågning av de få argument som dykt upp på förespråkarna sida.

Men kan ju också ha samma fundering som Per Agerman och Mark Klamberg på Newsmill: Varför vill de folkvalda inte granska FRA?

Mikael Elmlund undrar om avlyssning egentligen ger det man vill:
"Är massavlyssning i kabel, en för Sveriges säkerhet nödvändig utökning av den signalspaning som redan bedrivs? Kan en sådan avlyssning vara effektiv när aspekter som datamängd, false positive och det ökade försiktighet som detta tveklöst leder till bland de element som anses intressanta beaktas? Är informationen relevant för de syften som definierats av regeringen?

Jag kommer hålla alla riksdagsledamöter som röstar ja personligen ansvariga för alla kommande övergrepp som sker med hjälp av den information som FRA samlar in. Det är nämligen bara en tidsfråga innan vi får en regering som är beredda att luckra upp lagen lite, eller som helt enkelt är för slappa i kontrollen av FRA. IB-affären all over again...

Röstar Centerpartiet "Ja" till FRA 2.1 (eller vilken version det nu är) så kommer mitt samvete inte tillåta mig att jag röstar på "mitt eget" parti i riksdagsvalet igen. Tyvärr.

Läs också:
Farmor Gun: FRA skapar uppgivenhet i riksdagen?

Förändringar på bloggen
Min blogg kommer inte ändras så enormt, men jag är numer aggregerad Piratpartiet Live. Förhoppningsvis kan jag därmed också sprida mina åsikter till en bredare krets och kanske uppmuntra en och annan, att se bortom Centerpartiets totala misslyckanden i integritetsfrågorna under denna mandatperiod, och rösta på partiet ändå?

2 kommentarer:

Jakob sa...

Parallellen till IB är verkligen befogad. Denna gång ser man dock till att det finns lagstöd för övervakningen.

Vad var det dåvarande ÖB, Stig Synnergren, sa om IB:s verksamhet:

- Vi spanar inte på svenskar. Vi sysslar med utländska förhållanden.

Påminner inte det väldigt mycket om vad Mikael Odenberg, Sten Tolgfors och Ingvar Åkesson m.fl. sagt om FRA?

Precis som IB ska FRA bland annat ägna sig åt svenska förgreningar av utländska hot.

Och vilka var dåtidens argument mot en granskning av IB:s verksamhet? Jo, dessa:

"Uppmärksamheten kring IB riskerar att skada utlandets tillit till det svenska försvaret"
(ÖB Stig Synnergren 1973-10-24)

"Om här sprids en rad felaktiga uppgifter, så kan ju det inte föranleda en specialkommission"
(Försvarsminister Sven Andersson 1973-10-25)

"Det finns redan nu en demokratisk kontroll av underrättelsetjänsten"
(Statsminisiter Olof Palme 1973-11-21)

Liknande formuleringar har Sten Tolgfors använt om FRA:s tidigare spaning. Det är FÖD som stoppat Centerns krav om en historisk granskning.

Hur länge till ska vi behöva vänta på FRA-kommissionen?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack för citaten Jakob. Det värsta är, som du säger, att våra politiska företrädare inte ser parallellerna... :-/