fredag, juni 04, 2010

Ipredmål kanska kan avgöras i EU-domstolen?!

Spännande nyhet:
"Bredbandsoperatören Ephone och fem bokförlag får möjlighet att yttra sig om det är nödvändigt att skicka det första Ipredmålet för förhandsavgörande i EU-domstolen, enligt ett beslut i Högsta domstolen. Parterna får också möjlighet att yttra sig om ett utkast till en sådan begäran."
Svenska Dagbladet - Ipredmål kan gå till EU-domstolen

Inga kommentarer: