tisdag, november 23, 2010

Föreläsning i Uppsala på torsdag: "Internet Integritet och Information - Från mjukvaruföretag till Underättelsetjänst"

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala bjuder på torsdag in till ett seminarium med ämnet: "Internet Integritet och Information - Från mjukvaruföretag till Underättelsetjänst".

Läs mer på föreningens hemsida här (ingen permalänk) alternativt på föreningens FB-grupp.

Christoffer Kullenberg skriver om sin medverkan - Två seminarier

Plats: Universitetshuset Sal IX
Tid: 19:15


Om seminariet:
Fredrik Wallin, verksamhetschef avdelningen för Underättelseproduktion, Försvarets Radioanstalt

Christopher Kullenberg, forskare, nätaktivist och författare till det "Nätpolitiska manifestet"

Samtalsledare: Egil Martinsson, Programsekreterare Utrikespolitiska Föreningen

Är det bara du som läser din ansiktsbok?

Nästan hela vårt liv lämnar ifrån sig ett digitalt spår. Vare sig det är för att avvärja terrorism och hot mot rikets säkerhet eller för att kunna ge dig perfekt riktade annonser så går det att använda informationen vi lämnar efter oss för att ta reda på saker om oss vi inte ens visste själva.

Både Google, Facebook och FRA har därmed en hel del gemensamt.

Men hur fungerar den statliga underättelseverksamheten och vilken nytta har den av de "sociogram" som vi avsiktligt eller oavsiktligt publicerar? Och i förlängningen - Hur ser bilden ut i Teheran och Bejing?

Så kom på torsdag så utforskar vi ämnet, och diskuterar den globala påverkan som informationsinhämtningen medför. Vi kommer att försöka få en inblick i vem det är som tittar på oss; Från Googles sökalgoritmer i silicon valley till FRA's signalspaning på Lovön och Teherans och Beijings ständiga kamp mot krypterade meddelanden.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Har själv ingen möjlighet att närvara. Det är ganska förutsägbart vad FRA-chefen kommer att säga: Spaningen är strikt kontrollerad och avser endast utländska förhållanden (vilket dock även omfattar personer i Sverige eller svenskar utomlands) etc.

Men det skulle vara intressant att höra hur FRA definierar integritetsintrånget. Den beskrivning som de och regeringen körde med inledningsvis fick ju kraftigt underkänt av lagrådet. Det är INTE när sökbegreppen träffar trafiken som den första kränkningen sker. Håller FRA med om det?

Av särkilt intresse är trafikdatalagringen inom ramen för utvecklingsverksamheten. Även där sker en förhandsprövning, men problemet är att varken lag eller förarbeten ger någon vägledning för FRA-domstolen. Det är t.ex. fastslaget i förarbetena att trafikdatalagringen är en nödvändig förutsättning för FRA:s verksamhet. En berättigad fråga: Får FRA inhämta trafikdata, utan att någon koppling till yttre hot föreligger ? (Svaret är ett solklart JA – om man läser lagen, men vad säger FRA?).

Minst en parlamentariker, Staffan Danielsson, har också medgivit att FRA lagrar trafikdata i mängd som inte nödvändigtvis kan kopplas till yttre hot. Sökningarna i det lagrade materialet får dock sedan bara göras inom ramen för godkända spaningsuppdrag.

Slutligen skulle man vilja höra om all information som utbyts med andra länder också förhandsprövas. Utlandsutbytet är inte reglerat i lag, utan styrs direkt av regeringen.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack för din kommentar Jonas.

Ja, det är mycket man skulle vilja veta, jag får se om det finns någon möjlighet till frågor, då kanske man kan framföra någon av dina funderingar (och få ett fint, tillrättalagt svar tillbaka)

:-)