söndag, november 07, 2010

Tydlig sosse-Ylva med vettiga förslag

Ylva Johansson (s) skriver i på DN Debatt idag och hon visar att det finns en vettiga sossar kvar.

Ylva Johansson - ”Socialdemokratin måste bli ett tydligare alternativ”Hon skriver bland annat om "arbetslinjen":
"En konsekvent politik för fler arbetade timmar måste underlätta för fler att arbeta mer, även långt efter 65 år, samtidigt med insatser för att ingen ska stängas ute från arbetsmarknaden. Även de med svåra funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar eller som av andra skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden ska ha rätt och möjlighet till egen lön och att bidra till sin egen försörjning."
Hon säger också:

"Näringspolitiken måste vara inriktad på långsiktigt fruktbara villkor för företagen."
Hon är lite mer skeptisk till hu privata alternativ i vården ska få agera:
"Skattefinansierad vård, skola och omsorg ska inte få vara företagshemligheter. Säkerställ att resurserna används till verksamheten och inte försvinner till vinstutdelning, bankkonton i skatteparadis eller koncernbidrag."
Jag håller med henne om att företag som får del av skattepengar gärna får tvingas vara transparenta och visa vart eventuella vinster tar vägen, men att ta steget från det till att förbjuda vinster skulle bara utarma vården och den mångfald av arbetsgivare som många kvinnor nu äntligen får möjlighet till. Vill inte du kunna välja vem du ska ha som arbetsgivare?


Läs hela artikeln och välkomna sedan en hel del av Ylvas tankar in i borgerligehten (om än med något annorlunda lösningar...)

Inga kommentarer: