torsdag, november 11, 2010

Datalagringen - dubbelbeskattning och dubbelbestraffning

Datalagringen ska nu genomdrivas även i "svensk" lagstiftning, trots det stora integritetsinrånget och trots de enorma konstnaderna (cirka en miljard extra)

Och som det står i lagrådsremissen:
"Förslaget innebär vidare att leverantörerna ska stå för kostnaderna för lagring, säkerhet och anpassning av systemen medan det allmänna ska ersätta leverantörerna för de kostnader som avser utlämnande av uppgifter i enskilda ärenden."

Du kan alltså kallt räkna med både en inkräktning av ditt privata utrymme, när all din elektronisk kommunikation ska dokumenteras och registreras. Du ska dessutom betala för den själv. Dels direkt, via telefon- och internet-räkningen, och dels via skattesedeln. Läs mer utförligt på Polisstaten.
Oscar Fredriksson är uppgiven - Frihetsfrågorna är dödan. :-(

Läs också Niklas Starow - Datalagringsdirektivet kräver en övervakningsskatt

4 kommentarer:

Birch sa...

Angående "det allmänna ska ersätta leverantörerna för de kostnader som avser utlämnande av uppgifter i enskilda ärenden":

För att lämna ut en uppgift så måste man lagra den. Och det kostar pengar. Om lagring inte skett, kan ingen uppgift lämnas ut.

Sålunda är kostnaden för utlämnande av en uppgift totalkostnaden för lagringen delat med antalet utlämnanden.

Om polisen bara begär ut en uppgift per år så debiteras sålunda det årets lagringskostnad.

Eller har jag missat något?

PS: Bortser här helt från att det (som vanligt) är skattebetalarna som i slutändan står för kalaset. men vafan, vi har ju på tok för många sjukhus här i landet.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Nej Birch, bra tänkt, men regeringen (alltså Ask) verkar redan ha prissatt "kostnaden" för att begära ut en uppgift från en operatör. Jag hörde en siffra på 1500:- igår. Så riktigt så enkelt att komma undan blir det inte.

Summan som operatörerna ska stå för sa regeringen hamnade runt 200 miljoner, men Jon Karlung, VD på Bahnhof hade ett lysande citat m det i DN:

"– Kostnaderna är en siffra som tagits ur en hatt. Ska man beräkna på riktigt så måste man räkna in teknisk utbyggnad och utbildning av personal, och då blir det mer än 200 miljoner kronor.
Jag vet inte vad det kostade att driva Stasi i Östtyskland, men gissar att det var mer än så, säger Jon Karlung till DN.se.

Här:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/it-branschen-domer-ut-lagforslag-1.1206940

Anders Andersson sa...

När det gäller hanteringen av allmänna handlingar, så måste myndigheterna själva stå för bevarandet av alltihop, medan enskilda som vill ha kopior av enstaka handlingar bara behöver betala för själva kopieringen, enligt avgiftsförordningen. Det är givetvis den enda rimliga kostnadsfördelningen, även om det känns ekonomiskt ofördelaktigt för arkiven.

När nu Ask skall lagstifta om det allmännas rätt att utfå handlingar ur enskilda arkiv, samt om kravet att dessa arkiv skall finnas till att börja med, så har hon valt motsvarande kostnadsfördelning där.

Det känns som om staten ger alla medborgare och hela den privata sektorn betalt för 245 år gammal ost.

Markus "LAKE" Berglund sa...

... med ockerränta därtill Anders.

:-/