lördag, juli 05, 2008

Mer FRA-humor

Det är mycket skämt om FRA just nu och hela hanteringen är ju skrattretande, om det inte hade varit så allvarligt...

Bloggen FRA-Optimering vill underlätta för FRA genom att få folk att sätta ut html-taggen när man skriver något på exempelvis en hemsida som skulle kunna utgöra ett hot mit rikets säkerhet.


Satir-sidan Badlands hyena har skrivit "FRA for dummies", som väldigt väl sammanfattar hur FRA ska arbeta i fortsättningen. Allt enligt riktiga insamlade kommentarer från regerings- och riksdagsföreträdare:
"Målen är både diffusa/abstrakta och konkreta samtidigt (som planerade terrorattentat och grov brottslighet), man ska både bekämpa och ickebekämpa samtidigt, spaningen riktas inte mot individer men mot personer, och enbart mot utländska företeelser men också mot svenska."
Och så avlutar jag med en lysande satirteckning till av Mattias S. på Knölföda!:

Se bildenhögupplöst på hans sida.

Inga kommentarer: