lördag, juli 12, 2008

Centeruppropet - partiets interna opinion formerar sig tillsammans


I dagarna har Centeruppropet påbörjat ett samarbete med övriga FRA-kritiska organisationer i Centerpartiet. Centerpartiets Ungdomsförbund, Stockholmscentern, genom Distriktsordförande Per Ankersjö, samt den tongivande liberala avdelningen Stureplanscentern.

Vi vill alla avskaffa FRA-lagen och istället undersöka andra möjligheter att införa någon typ av underrättelseverksamhet/signalspaning där hela svenska folkets kommunikation inte kopieras över till en av statens superdatorer för granskning. Därför bjuder vi in Centerpartiets ledning på ett möte för att förklara problemen med lagen. (Inte ens de som har röstat ja till lagen vet ju vad den handlar om, riktigt skrämmande!)

Pressmeddelandet i sin helhet:
****************************
FRA-motståndet inom Centerpartiet förenar sig

Motståndet mot FRA-lagen inom Centerpartiet har hittills främst företrätts av Centeruppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern. Nu står FRA-motståndet enat i ett konstruktivt arbete mot massavlyssning av svenska folket.

På ett möte nu under Almedalsveckan har Centeruppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern beslutat arrangera en konferens som syftar till att lägga upp den framtida strategin och att ta fram alternativ till massavlyssning. Vi bejakar behovet av signalspaning i någon form men motsätter oss det exempellösa intrång i svenska folkets integritet som FRA-lagen ger upphov till.

Konferensen kommer att äga rum omedelbart efter sommaren, dock senast i månadsskiftet augusti-september. Till konferensen kommer kritiker inom partiet, sakkunniga experter och partiledning att inbjudas för överläggning.

- Fram till dess kommer vi att arbeta hårt för att påverka partiledningen och att engagera de centerpartister som känner sig besvikna efter riksdagsbeslutet. Vår utgångspunkt är att FRA-lagen i första hand bör rivas upp. Samtidigt har Centerpartiet det bästa partiprogrammet för oss som värnar öppenhet och personlig integritet. Därför uppmanar vi kritiker att vara kvar i partiet och arbeta tillsammans med oss, säger man i ett gemensamt uttalande.

****************************

Övriga skribenter
Övriga som skrivit om detta än så länge är:
* David C. Bernvi: FRA-motståndet inom Centerpartiet förenar sig

* Magnus Persson: Gemensam front mot FRA-lagen inom Centerpartiet

* Magnus Andersson: FRA-motståndet förenas i Centerpartiet (lite tvetydig titel..)

* Martin Olsvenne: Ja herregud, så var man i tidningen oxå...

* Johan, P, L & C: Centerskepsis ingen hemlighet

* Erik Hultin: Samarbete mot FRA-lagen

Riksmedia
Expressen är först ut att skriva om detta, men försöker få lite spänning i storyn genom att framställa mötet som "hemligt", mitt i Almedalen under politikerveckan. Det är nog en grov överdrift, men det får man väl leva med, för att få till en bra story. Det orimliga i att arrangera i "hemlig träff" på en välbesökt restaurang mitt i Visby betonar också Bloggen Bent, Jonas Morian på Almedalsbloggen samt Johan Norberg.

Nu kör vi hårt!

Inga kommentarer: