onsdag, juli 09, 2008

Centeruppropet: Partiledningen måste ta sig samman

Nu har ytterligare en avdelning gått ut och krävt att Centerpartiets partiledning måste undersöka hur riksdagsgruppen kunde rösta ja till en lag som går emot Centerpartiets grundvärderingar (FRA-lagen). Denna gång är det Stureplanscentern. En ganska nystartad avdelning, men nog viktig då medlemmarna i den låg bakom mycket av Centerpartiets framgångar i Stockholm.

I Svenska Dagbladet skriver de "Utse omedelbart en medlemskommission!"
"Det centerparti som Torbjörn Fälldin ledde till valseger 1976 vilade på en mycket bred ideologisk bas, med decentraliseringstanken som samlande kraft mot en allt starkare stat. Människan var viktigare än systemen, hur vällovliga dessa än ansågs vara av den på sjuttiotalet överlag ganska rödbrokiga valmannakåren."
Samt:
"Vi vill därför att partistyrelsen omedelbart utser en medlemskommission som ska ha till uppgift att besvara två centrala och väsentliga frågor.

1. Vad är partiets hållning i FRA-frågan och liknande integritetsfrågor utifrån partiprogram, stämmobeslut och andra partidokument?

2. Hur resonerade våra riksdagsledamöter kring integritetsaspekten när de röstade "ja”?

Utan att vi går till botten med detta kommer opinionsarbete i integritetsfrågor att sakna trovärdighet, med allvarliga konsekvenser för vår möjlighet att nå fram i frågor som rör den personliga integriteten och det är inte bra."
Väldigt väl formulerade krav.

Stöd CenterUppropet.se
Dock tycker jag att när partistyrelsen ändå ska sammanträda, kan de lika gärna förstärka det kommande "Framtidskonventet" demokratiskt genom att omvandla det till en extrastämma, i enlighet med CenterUppropet.se:s krav. Så när, som Stureplanscentern föreslår, rapporten från medlemskommisionen läggs fram i höst, så finns det demokratiskt valda företrädare för distrikten som kan hantera rapporten och göra något åt den. Annars är risken stor att det bara blir en intern utredning och frågan sedan faller mellan stolarna och det vore det sämsta som kunde hända för Centerpartiet!

Förhoppningsvis inser Stureplanscentern att en extrastämmas syfte inte är att finnas till för sin egen skull, utan för att förankra de tidigare fattade beslut om personlig integritet som gjorts i Centerpartiet, men Stureplanscentern får gärna ställa sig bakom CenterUppropet.se även med brasklappen att de är skeptiska till nödvändigheten av en extrastämma, den är inte central i CenterUppropet, endast ett verktyg för att få med hela partiet. Den gjorde ju Per Ankersjö, distriktsordförande i Stockholm.

Läs också vad Eriks Hultin skriver om artikeln.

Inga kommentarer: