söndag, juli 25, 2010

Farmor Gun och andra pirater i UNT idag om censur på nätet

Farmor Gun har idag fått en replik publicerad i Upsala Nya Tidning som svar på Cecilia Wikströms "Jag vill ha censur på nätet för att rädda barnen"-artikel för en vecka sedan.

UNT Debatt, Farmor Gun: Vilka tjänar på Wikströms lösning?

Gun skriver, som vanligt, enkelt och nyanserat, utan allt för bombastiska utläggningar. Denna passage gillar jag:
"Slutklämmen där Cecilia Wikström går i god för att ”det faktiskt går att både skydda barns integritet och självklara rättigheter och att samtidigt slå vakt om yttrandefriheten och ett öppet internet” reser dock den enkla frågan ”hur?”, när man ser vilka metoder, som tillgrips av dem som vigt sina liv åt jakten på barnpornografi och pedofiler."
Den ursprungliga debattartikeln skrevs om på flera ställen och vi får se om det dyker upp en replik till i UNT, för enligt uppgift ska det komma fler.

I UNT skriver också Max Colliander idag. Hans insändare handlar om Copyswedes orimliga avgifter och en avkriminalisering av icke kommersiell fildelning. Den finns dock ej på nätet, UNT slackar lite under semesterperioden.

Relaterat om barnpornografi - läs också:

Jan Myrdal i Expressen: Barnporrlagen är en omoralisk absurditet
"Att vi på vår kant från slutet av 1800-talet strävat efter att avskaffa lagar som kriminaliserat homosexualitet beror dels på att de stred mot våra allmänna värderingar, men dels också på att det var en användbar utpressarlag som kunde nyttjas både av privatintressen och statliga/polisiära intressen.

På samma sätt är det med den lag som nu fått en serieöversättare i Uppsala dömd för innehav av påstått barnpornografiska mangateckningar."


Anders Widén - Bränn Carl Larsson på bål (med inspiration härifrån)

Inga kommentarer: